Norvegese-Tedesco traduzione di klare å

La Traduzione della parola klare å da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

klare å in tedesco

klare å
gjerningverbo schaffen, erreichen, gelingen, glücken
Esempi con traduzione
På klare dager kan man se Fuji-fjellet.
Jeg skal nok klare meg alene.
Artiklene dine er alltid veldig klare og behagelige å lese.
Jeg kan klare meg med veldig lite søvn.
Skriv klare og tydelige tekster!
Skriv klare tekster!
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg syntes det var ille hvis Norge ikke skulle klare å få til et lag.
2.(Foto:Erik Berg) Mens Stein Arild Thorsen måtte ha daglig massasje for å klare å bevege seg som Apen.
3.Amerikanerne regnet overhodet ikke med at vi ville klare å bygge" Spacelab", for vi lå meget dårlig an da avtalen ble forhandlet frem for vel ti år siden.
4.At det gikk såpass dårlig i starten har sin klare årsak i at flere av nøkkelspillerne var skadet og ikke kunne spille treningskampene.
5.Bare en Høyreregjering kunne klare å gjennomføre kommunehelseloven, fordi Høyre er det parti som har de fleste legers lojalitet.
6.Bare vent og se - sminkøsen og kostymesjefen skal nok klare å omskape meg til en ordentlig Carmen !
7.De statlige overføringene til kommunene må økes hvis vi skal klare å få de psykisk utviklingshemmede ut av de store institusjonene og over i åpen omsorg i lokalmiljøene.
8.Det er blitt mer og mer klart at ingen etat alene kan klare å bekjempe narkotikaondet i vårt land.
9.Det er håp om at de to store religioners utøvere skal klare å bygge en bro av forståelse mellom hverandre og leve i fred med hverandre og skape fred i hele verden, sier han.
10.Det er mange detaljer som skal klaffe for at VIF skal klare å hevde seg i Europa, sier Gunder Bengtsson.
11.Det er veldig uvanlig at man kan klare å beholde kontrollen efter at man legger ut aksjer til offentlig tegning, fortsetter han.
12.Dette er en meget omfattende oppgave, men med full innsats i alle ledd skal vi klare å få dem ferdig mandag kveld og til hovedpostkontoret tirsdag morgen.
13.Flere av våre folk deltar på det olympiske skilaget, men jeg må innrømme at vi også har enkelte som aldri kan klare å komme seg fremover med ski på bena.
14.Hvis De gjør tingene riktig, vil alle samarbeide med Dem, og De vil klare å holde motparten i tømme.
15.Hvis Nigeria åpner grensen, vil vi kanskje klare å få inn 125 000 tonn mat.
16.Hvis blinde og svaksynte skal klare å konkurrere om plasser på dagens og fremtidens arbeidsmarked, må de få samme muligheter til utdannelse i datateknologi som andre.
17.Hvis kommunene som er avhengig av refusjon fra Rikstrygdeverket til støttekontaktordningen, skal kunne klare å opprettholde den, må de foreta omprioriteringer som vil gå utover eksisterende avlastningsordninger.
18.Hvordan mener dere å klare å holde antall ansatte nede på 1,2 til 1,5 personer pr. pasient når det offentlige helsevesen i Norge ligger mye høyere ?
19.Hvordan skal den ene tidligvakten klare å trøste ens barn når man går ?
20.Håpet er at vi skal klare å bringe enda flere penger hjem til Norge, slik at det vil bli mer å fordele på kreditorene på skiftesamlingen til høsten, sier bobestyrerne.
21.I den enormt sterke konkurranse mellom dagens økonomiske og politiske stormakter, vil ikke Frankrike klare å beholde sin frihet hvis det ikke makter å møte" intelligensens utfordring", het det bl.a. i et brev Chevenement sendte til samtlige franske lærere ved skoleårets begynnelse i høst.
22.Jeg har bedt til Gud om at Kristiansen må klare å komme seg ut av Kristelig Folkeparti, sier han til Bergens Arbeiderblad.
23.Jeg tviler sterkt på at russerne vil klare å produsere 630 millioner tonn i 1085, slik femårsplanen som da utløper har som mål.
24.Jeg tviler sterkt på at russerne vil klare å produsere 630 millioner tonn i 1985, slik femårsplanen som da utløper har som mål, sier Bergsager.
25.Jeg ville aldri klare å få folk til å gråte, og det er grunnen til at jeg ikke kan bli skuespiller, sier Cyndi.
26.Kampen skal vi nok klare å kontrollere, ankomsten og avreisen blir verre, mener en polititalsmann.
27.Kan vi bare klare å holde formasjonene.
28.Klart jeg var litt nervøs, spesielt fryktet jeg at jeg ikke skulle klare å holde takten, OLkomiteformann Mollen maste mye med det.
29.Klatringen tok lengre tid enn vi hadde regnet med, og vi fant ut at vi hadde for lite mat til at alle fire ville klare å komme opp til toppen og ned igjen.
30.Med de kreftene vi har vært så heldig å samle, ser det ut til at vi skal kunne klare å lage en kabaret med" fortsettelsesmomenter" fra uke til uke.
Le tue ultime ricerche