Norvegese-Tedesco traduzione di klare seg

La Traduzione della parola klare seg da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

klare seg in tedesco

klare seg
generellverbo sich behelfen, sich retten, sich abfinden
  budsjettverbo sich durchschwindeln, zurechtkommen, auskommen
  svært vanskelig problemverbo zurechtkommen, auskommen
  pengerverbo sich reichen
Sinonimi per klare seg
Termini derivati da klare seg
Esempi con traduzione
På klare dager kan man se Fuji-fjellet.
Jeg skal nok klare meg alene.
Artiklene dine er alltid veldig klare og behagelige å lese.
Jeg kan klare meg med veldig lite søvn.
Skriv klare og tydelige tekster!
Skriv klare tekster!
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i 1970), og" hos oss kan den bare klare seg i områder med betydelig innslag av dyrket mark.
2.Både av strategiske og økonomiske årsaker må regimet stort sett finne seg i å klare seg med hva de har idag.
3.Coq Blanc, LEscargot, Gourmet og Ericks, mens Operakælleren må klare seg med fire gafler.
4.De har lønninger som en familie umulig kan klare seg på, sier han.
5.De siste hundre år er man kommet til at kunstneren kan klare seg uten åndelighet, skapelsesprosessen er blitt instinktiv.
6.Dersom det blir innført slik praksis, vil dette kunne ramme alle bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, døve og psykisk utviklingshemmede, som må ha hjelpemidler for å klare seg hjemme.
7.Det er gamle og syke som er prioritert mennesker som lever og må klare seg med det minimum samfunnet kan gi dem.
8.Det er kjent at innvandrerelevenes problemer med å klare seg, tiltar efterhvert som de kommer på høyere klassetrinn og at andelen som tar videregående utdannelse er laver enn for nordmenn ?
9.Det er virkelig vrient å klare seg i Peking uten sykkel, sa en funksjonær som for en tid siden ble frastjålet tohjulingen.
10.Dette er et marked vi ønsker å holde på, sier disponent Agerup, som mener at Oslo ikke kan klare seg uten et sentralt lager.
11.Et sentralt punkt i meldingen blir sannsynligvis spørsmålet om fristilling, dvs. at forskningsinstituttene i større grad bør klare seg selv som selvfinansierte" bedrifter".
12.Fugleartene vil nok klare seg, sier Bentz.
13.Hvis ordningen går igjennom, betyr det at flere kan bo hjemme og klare seg selv, sier Svein Dahle.
14.Hvis vi ikke kan videreutvikle vår kraftintensive industri, hva har vi da forutsetninger for å lykkes med, sa Kristensen, som mente at Norge på dette feltet ikke kan klare seg med bronsemedalje, men vi må være best.
15.I første omgang må det vel klare seg om vi finner ut hvem som er blitt løslatt den siste tiden, og som kan tenkes å ha et horn i siden til Høifeldt.
16.Litt flaks må til om man skal klare seg gjennom en hard 20kilometer uten tillegg.
17.Mange steder i landet er situasjonen så kritisk at selve grunnfjellet av solide norske anleggsbedrifter har vanskelig for å klare seg.
18.Men hva med dem som rett og slett er så dopet på Dynastiet at de ikke kan klare seg uten den ukentlige dosen, som for eksempel Jon Michelet - hva gjør dere for at også de skal møte frem ?
19.Norge har neglisjert en bestemt befolkningsgruppe, slik at denne senere vil klare seg dårligere i samfunnet enn de øvrige norske statsborgere, heter det i stevningen, og det kreves også et erstatningsbeløp av noen størrelse, idet det i den aktuelle sak dreier seg om en normalt utviklet person som ellers ville hatt vanlige muligheter til å klare seg i konkurransesamfunnet.
20.Oljeingeniørene trenger ikke nye materialer, for de kan alltid klare seg med stål og betong.
21.Personalet er oppgitt over å måtte skrive ut pasienter som nærmest ikke kan klare seg selv.
22.Selv om jeg ikke har statistikk å vise til, mener jeg at det kan bli vanskeligere for de små butikkene å klare seg i konkurransen med de store, sier Høybråten.
23.Sosialminister Leif Arne Heløe uttalte nylig under en interpellasjonsdebatt i Stortinget at svært mange utviklingshemmede vil ha muligheter til å klare seg i lokalmiljøet, hvis det nødvendige serviceapparat sto til deres tjeneste.
24.Ved flere anledninger har våre folk vært med unge fra strøket på ferieturer og andre arrangementer, og de viser da at mange kan klare seg uten å være i rus.
25.Vi valgte å hjelpe den gruppe av barn som ikke var så sterkt rammet og la de aller beste klare seg selv.
26.Vil papiravisen klare seg i konkurransen med de elektroniske medier ?
27.Å tjene sine egne penger, å kunne klare seg uten hjelp fra andre.
28.Aller verst har de det nok i de nyeste drabantbyene, hvor boutgiftene er så høye at det er hardt å klare seg på en inntekt, knapt mulig å klare seg på to.
29.Ammerud må dessverre klare seg uten sin fremste ballfører, SisselBritt Ranneklev, i sluttspillfinalen.
30.Andre, som fikk klare seg uten hans evner og kapasitet, måtte faktisk låne penger når en ny stortingssesjon stod for døren !
Le tue ultime ricerche