Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave klosett. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den som vil ha glede av denne tabellen forutsettes å bruke et kvalitetskontrollert klosett, som er installert efter bruksanvisningen.
2.For det første må man velge riktig klosett, det vil si et av dem som har gjennomgått og blitt godkjent gjennom vår kvalitetskontroll.
3.Med bad og klosett inne !
4.Sluk for baderom og alle avløp for servanter, dusj, vask og klosett monteres, og efterhvert som seksjonene er ferdige, blir de transportert til Åre hvor lokale entreprenører kobler elementene sammen.
5.Vi har spurt mange rørleggere, men de trekker seg når de får høre at vi allerede har anskaffet badekar, klosett, servant og kraner, forteller moren i familien.
6.Forholdsvis nylig ble det innlagt vann på Trollvannsstua og flere boliger følger efter med bad og klosett - når det bare blir litt mer penger i kassen.
7.Knut Snare Et klosett med fordøyelsesbesvær.
8.Man har utforsket alt, fra klosett - og spikerskulpturer, til å spille på sag, strø på en glassplate og å hugge i stykker flygler.