Norvegese-Tedesco traduzione di komplott

La Traduzione della parola komplott da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

komplott in tedesco

komplott
generellsostantivo abgekartetes Spiel [n]
  konspirasjonsostantivo Komplott [n], Intrige [f], Konspiration [f], Verschwörung [f], Kollusion [f]
Sinonimi per komplott
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Amerikansk politi arresterte igår åtte personer i forbindelse med et angivelig komplott for å drepe Honduras president Roberto Suazo og overta kontrollen i landet.
2.Avisen hevdet ifølge NPSAP at Statoils prisreduksjon var en del av et vestlig komplott som forsøker å få OPECs oljeprissystem til å bryte sammen.
3.Barry selv mener at han er utsatt for et politisk komplott.
4.Boris som nok plages av sin samvittighet og hjemsøkes av angst og tungsinn og skremmes av onde tegn og varsler, har fått høre at fyrst Shujskij er med på et komplott og tar et kraftig oppgjør med ham når fyrsten kommer med nyhetene fra Polen.
5.Dagbladet skildrer dette som siste ledd i et komplott for å bane veien for Harlem Brundtland.
6.Derefter gikk de over til å satse mer på høyerestående funksjonærer og finansfolk i kampen mot det de kalte" det kirkeligkommunistiske komplott".
7.Det sovjetiske telegrambyrå Tass beskylder USA for å ha forberedt et komplott sammen med den forviste nobelprisvinner Andrej Sakharov og hans hustru Jelena Bonner.
8.Det tales ogå om en dobbeltgjenger, men dette avviser politiet som et komplott - og antyder at penger er i omløp for å påvirke vidner.
9.Dette skyldes ikke minst påstandene om at Bulgaria var sterkt involvert i forsøket på å myrde Paven i mai 1981 som ledd i et kommunistisk komplott mot Solidaritet i Polen.
10.Disse opplysningene er de siste i en rekke delvis motstridende rapporter om et bredt, muligens utenlandskinspirert, komplott bak drapet på Gandhi.
11.Han begynte å ane at det var et nøye regissert komplott som gradvis skulle frata ham makten.
12.Han var kjent som ikkenazist, men sa nei til å være med på et komplott, og han er mannen som efter krigen skapte en ny hær under slagordet" statsborgere i uniform".
13.Hun spilte rollen som provokatør i et komplott med sikte på å" gi ham dødsstøtet", heter det i artikkelen.
14.I sin prosedyre hevdet forsvareren at politimannen var blitt utsatt for et komplott fra kretser innenfor innvandrermiljøet som ikke hadde rent mel i posen.
15.Libyerne mente at han var en nær venn av avdøde matros Bjørn Pedersen og at disse to sammen deltok i et komplott mot Libyas statssjef Gadafi.
16.Man gjentar påstanden om at ekteparet Sakharov hadde forberedt et komplott i samarbeide med den amerikanske Moskvaambassade.
17.Men Else følte at de var blitt utsatt for et komplott, og efter som dagene gikk, merket hun at irritasjonen gikk over i sinne.
18.På enkelte hold fremmes til og med påstander om at de norske prisreduksjoner var en del av et komplott som tok sikte på å bryte ned OPECs oljeprissystem.
19.Stortingsrepresentant Knut Frydenlund (a) benektet at det som foregikk den gang kunne kalles for et komplott mot Bratteli.
20.Svært fjernt tema og ikke helt engasjerende komplott, kanskje, men det var dette med smak og behag, da.
21.Vi får iallfall spillet ved hoffet, bruset fra folkemassene og det stillfarende komplott ved den blekt feige fyrst Jusupov som får Rasputin til å fremstå som nærmest overjordisk i sin dødskamp.
22.Wada Maida, offisiell talsmann for lederen av Nigerias militærregjering, generalmajor Mohammed Buhari, sa til nyhetsbyrået Reuter at ingen har avslørt noe komplott for å styrte regjeringen i landet.
23.at offeret var medsammensvoren eller ga sitt samtykke til et komplott.
24.Agca for sin del kaller utleveringen" et politisk komplott mellom den bulgarske og den tyrkiske regjering".
25.At noen av oss hadde funnet det nødvendig og riktig i en så viktig sak på forhånd å drøfte problematikken og kandidatene mer inngående enn det et gruppemøte ville gi rom for, gir efter min vurdering ikke grunnlag for karakteristikken" komplott" eller" intriger".
26.Beljajev sa at i virkeligheten lå det et farlig, kontrarevolusjonært komplott bak opptakten til at russerne måtte gripe inn sammen med styrker fra andre østeuropeiske land.
27.De bedyrer sin uskyld og fremholder at anklagen mot Antonov er et vestlig komplott for å sverte de sosialistiske lands fredselskende politikk.
28.De rotter seg sammen for å svindle pengene tilbake - og setter opp et intrikat komplott, og fører omhyggelig regnskap slik at de får det de skal ha, men heller ikke mer.
29.De rotter seg sammen for å svindle pengene tilbake - og setter opp et intrikat komplott, og fører omhyggelig regnskap slik at de får det de skal ha, men heller ikke mer.
30.Et komplott i Høyres stortingsgruppe resulterte i at Senterpartiets Per Borten ble foretrukket som statsminister fremfor Venstres Bent Røiseland ved den borgerlige regjeringsdannelse idag for 20 år siden.
Le tue ultime ricerche