Norvegese-Tedesco traduzione di kontroll

La Traduzione della parola kontroll da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kontroll in tedesco

kontroll
generellsostantivo Kontrolle [f]
  undersøkelsesostantivo Kontrolle [f]
  bokføringsostantivo Inspektion [f], Kontrolle [f], Revision [f]
  faktumsostantivo Überprüfung [f]
  politisostantivo Kontrolle [f], Aufsicht [f], Überwachung [f]
  medisinsostantivo ärztliche Untersuchung [f], Untersuchung [f], Kontrolluntersuchung [f], medizinische Untersuchung [f]
  tvangsostantivo Beschränkung [f], Einschränkung [f]
  herredømmesostantivo Dominieren [n], Beherrschung [f], Kontrolle [f]
Sinonimi per kontroll
Termini derivati da kontroll
Anagrammi di kontroll
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bratteli ble på et vis knuget og knust mellom to fløyer i partiet, Nordlifløyen og Steenfløyen, og bak dem et virvar av krefter som forsøkte å få kontroll over partiet.
2.Den sterkestes rett" som brevskriveren er inne på, er dessverre et fenomen som gjør seg mer og mer gjeldende, og eftersom hensynsløsheten kombinert med manglende vett og ferdigheter bare øker, er det dessverre mye som taler for revidering av regelverket og bedre kontroll med fritidsbåtenes ferdsel.
3.Dette har skapt et" demokratigap" et tomrom uten folkevalgt kontroll, når lover og beslutninger vedtas på et EFnivå der de enkelte lands parlamentarikere vanskelig kan gripe inn.
4.En viss kontroll må det selvsagt være, men den er forlengst gått over alle støvleskaft.
5.Flere faktorer som er utenfor de ansattes kontroll, er også med og bestemmer deres lønn.
6.Har vi altfor mye av løyver, reguleringer, kontroll, forskrifter og til og med lover ?
7.Kunstnerne er på sett og vis gitt en kollektiv rett, men deres rettigheter forvaltes ikke av valgte kollektive organer, men et statsoppnevnt styre under kontroll av departement og Storting.
8.Lagmannsretten legger videre til grunn at falskneriet var kombinert med at sjekkene gjennom kontroll skulle bli erklært gode.
9.Men alt har vært under forsvarlig kontroll, med en sherpa som leder og flere bærere.
10.Når nedrustning og den internasjonale kontroll av atomvåpen en gang kommer, vil de komme hånd i hånd og i en større politisk sammenheng.
11.Stridighetene har sin bakgrunn i politianmeldelsen av den tidligere leder Pål Hougen, samt AKP (ml) s økende kontroll over organisasjonen".
12.Thorshavet" er under slep til Dubai og selvom det fortsatt brenner ombord, er brannen under kontroll.
13.Tror De den nye legeavtalen vil medføre at den enkelte kommune får mer eller mindre kontroll over helsetjenesten i kommunen eller at det ikke blir noen forandring ?
14.Tror De den nye legeavtalen vil medføre at den enkelte kommune får mere eller mindre kontroll over helsetjenesten i kommunene, eller at det ikke blir noen forandring ?
15.Utvalget begrunner denne endringen med hensynet til regulering og kontroll og hevder at dagens situasjon oppfordrer til bløff.
16.Vil De være for eller imot den nye legeavtalen hvis den gir det enkelte fylke bedre kontroll over helsetjenesten i fylket ?
17.Vil De være for eller imot den nye legeavtalen hvis det viser seg at den gir den enkelte kommune bedre kontroll over helsetjenesten i kommunen ?
18.Virvaret av fradragsregler gjør kontroll tidkrevende og oppmuntrer til skattesnyteri", heter det i forslaget til arbeidsprogram.
19.Visanet" er et verdensomspennende nett som benyttes til kontroll av kortene og som også skal benyttes til betalingsoverføringer og tilknytning til betalingsautomater i forretninger.
20.(NTBAFPDPA) Nigerias nye militærregjering som tok makten i et ublodig kupp lørdag, ser ut til å ha full kontroll over hele landet, fremholdt pålitelige kilder i nabolandet Niger mandag.
21.(New York Times) Seks år efter den islamske revolusjonen som styrtet sjah Mohammad Reza Pahlevi later det til at ayatollah Ruhollah Khomeinys regime har full kontroll, til tross for endel uløste problemer.
22.ATL ønsker en skjerpet kontroll velkommen.
23.Alliert kontroll med Norskehavet er avgjørende ikke bare for forsvaret av Norge, men også for å hindre at Sovjet skal true de vitale forbindelseslinjer over havet mellom USA og Europa.
24.Alt er under kontroll.
25.Angrepet bør vise president Jaafar Nimeiri at han ikke har kontroll over dette området, slik han har hevdet, la han til.
26.Bedragerisaken i sommer har allerede ført til nye og bedre kontroll og sjekkrutiner i reisebyrået.
27.Beslutningen om å avlive løveungene ble tatt med hjemmel i husdyrloven, som har strenge regler om karantene og kontroll for innførsel av dyr til Norge.
28.Blir det mulig å føre skikkelig kontroll hvis renter på avbetalingskjøp skal være fradragsberettiget på selvangivelsen ?
29.Brukerne skal få tilbake den kontroll over sitt daglige arbeide som EDBavdelingen tok fra dem for 15 år siden, sier datasjef Nikolai Stenseng i Norges Kooperative Landsforening (NKL) til Aftenposten.
30.Dagens lovgivning for forsikringsvirksomheten er umoderne og lite tilfredsstillende når det gjelder de krav som bør stilles overfor skadeforsikringsselskapene og den offentlige kontroll med disse.
Le tue ultime ricerche