Norvegese-Tedesco traduzione di krenkende

La Traduzione della parola krenkende da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

krenkende in tedesco

krenkende
generellaggettivo anstößig, beleidigend
  kommentaraggettivo beleidigend, ungehörig
  uvennligaggettivo beleidigend, verletzend, ausfallend, gehässig, kränkend
Sinonimi per krenkende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den er grovt krenkende og skandaliserende, fremholder Staff, som har brukt uttrykket" henrettelse" av Gunnerud om denne saken.
2.En slik ekskludering til en egen kanal for de religiøse sendere er gal når de berørte selv finner det krenkende, konkluderte førstnevnte.
3.For meg som yrkesaktiv kvinne er bestemmelsene klart diskriminerende, på grensen til det krenkende, sier Motzfeldt.
4.Jeg fant uttalelsene dypt krenkende og de gjorde meg nesten fortvilet.
5.Jeg kan ikke nok få understreket hvor viktig det er at undervisningen, planene og alt materiell som benyttes må ha en slik form og et slikt innhold at det ikke virker støtende eller krenkende, eller som overgrep mot noen elevers identitet, sa Wenche Lowzow.
6.Alle tre ga klart uttrykk for at de avviste hans tilnærmelser, og siden å bli møtt med en oppsigelse av den grunn, virker efter rettens vurdering svært krenkende," heter det i dommen.
7.Av en redegjørelse fra advokatene Johan Hjort og Ivar Moe, som representerer ukebladet, og journalist Hans Chr. Finstad, fremgår det at NÅ blant annet av hensyn til Kari Storækre ikke vil gå til rettslige skritt i denne saken, selv om NÅ oppfatter flere påstander om intervjuet som krenkende overfor journalist Finstad.
8.Bratteruds uttalelser om de homofile synes jeg var meget krenkende.
9.De fleste dreide seg om krenkende avbildning, men foreløbig er bare en annonsør politianmeldt.
10.Den sier at" reklamen må ikke gi inntrykk av en nedsettende vurdering av det ene kjønn, eller avbilde kvinner eller menn på en krenkende måte".
11.Det er grovt krenkende.
12.Det er i en omtale av et forslag om en mer direkte fredsforebyggende siviltjeneste at organisasjonene mener seg omtalt på en krenkende måte.
13.Det er nå vel to år siden barnemishandlingsutvalget fremmet forslag om en ny lovparagraf mot avstraffelse og krenkende behandling av barn.
14.Det forsikringstekniske begrepet yrkessykdom er viktig i trygdeteknisk sammenheng, men jeg er sterkt uenig i den restriktive praksis som benyttes både fordi den som nevnt hemmer det forebyggende arbeidet og fordi den oppfattes som sterkt urettferdig og krenkende for mange med sykdom som ikke godkjennes.
15.Det må være ytringer av kvalifisert krenkende karakter, og uttalelsene må være fremsatt med sikte på å frembringe reaksjoner.
16.Det påpekes at det dreier seg om en handling som virker grovt krenkende både overfor almenheten og de pårørende.
17.En av hovedårsakene til at lovforslaget ikke er fremmet tidligere, er trolig uenighet om hva man skal legge i begrepet" krenkende behandling".
18.En spesiell gruppe har forberedt saken efter at bispene selv i 1982 blant annet sa at ingen kan påberope seg Bibelen som støtte for en underordningstanke som rettferdiggjør bruk av vold eller krenkende holdninger overfor kvinner i ekteskap og samfunn.
19.Folkereisning mot Krig, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og Norges Fredslag mener seg omtalt på en krenkende og mistenkeliggjørende måte i stortingsmeldingen om verneplikt.
20.Forbrukerombudet mener at reklamefilmen for Sorbits tyggegummi som nå blir vist på kinoer over hele Norden, gjør bruk av kvinner i salgsøyemed på en krenkende måte, og at den derfor må forbys.
21.Forholdene i fengslene er krenkende og umenneskelige og fangene lider av underernæring og mangel på mosjon.
22.Fpp foreslår en egen presisering, der pornografi betyr kjønnslige skildringer som gir inntrykk av en nedsettende vurdering av det ene kjønn eller på en krenkende eller nedverdigende måte fremstiller kvinne eller mann, eller hvor barn, dyr eller vold forekommer.
23.Han sa at de homofile var interessert i en prinsipptolkning av straffelovens paragraf 135 a, som angår krenkende uttalelser om folk med en homofil legning.
24.Hvis heller ikke det hjelper, må det lovregler til for å hindre at kvinner må oppgi sine stillinger for å slippe nedsettende bemerkninger eller krenkende tilbud.
25.I 1953 fikk Sverige vite av to avhoppede polske flyvere at russerne efter Catalinaaffæren endret reglene for hvordan jagerfly skulle forholde seg overfor krenkende fly.
26.I mellomtiden arbeides det med lovforslaget hvor det på trykk står at barnet ikke skal utsettes for fysisk avstraffelse eller annen krenkende behandling.
27.I reportasjen ble Eva Lundgrens forskningsrapport om kvinnemishandling i kristne miljøer karakterisert på en måte som er krenkende for henne, går det frem av forliksklagen.
28.I stedet for nærhet, varme og kjærlighet møter de følelseskulde, utstøting, trusel og krenkende overgrep.
29.Ifølge skuespillernes forening utleverer de to bladene mennesker uten hensyn med sin fornedrende og sterkt krenkende sladder.
30.Jeg kan ikke se at det ene er noe mer nedverdigende eller krenkende enn det andre, sier idrettsprofessor Hans B. Skaset.
Le tue ultime ricerche