Norvegese-Tedesco traduzione di kvalitet

La Traduzione della parola kvalitet da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kvalitet in tedesco

kvalitet
varersostantivo Qualität [f]
  mineralogisostantivo Gehalt [m]
Sinonimi per kvalitet
Termini derivati da kvalitet
Esempi con traduzione
Antall sier ingenting om kvalitet.
Jeg kan ikke annet enn å si at dette er god kvalitet til en god pris.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bedre kvalitet" er blitt synonymt med" bedre verdi for kunden".
2.Contact" er spilt inn i stereo, men platens kvalitet er langtfra så god som omslagets.
3.De arbeider hardt, lager kvalitet, lever godt av sin kunst, har mot til å kaste seg ut i uvante livsformer.
4.Dersom de private daghjem kan tilby en omsorg med god kvalitet til lavere omkostninger, så vinner jo hele samfunnet på det," uttaler han.
5.Dette er langt det beste frimerke både med hensyn til emnets originalitet og tekniske kvalitet.
6.Gjennom hele Annelise Knudtzons virke som aktiv brukskunstner kan ett stort ord stå som kjennetegn : kvalitet.
7.Gjennom nyskapende verksemd i alle greiner av kulturlivet blir det sett normer for kvalitet, og innhaldet i vår kulturelle identitet blir omforma og utmeisla.
8.God design bør, efter min mening, inngå som en naturlig del i den produktutvikling som bidrar til å høyne svenske produkters kvalitet og konkurransekraft.
9.I 1984 er det ikke mer enn naturlig at folk krever kvalitet når det gjelder norskproduserte programmer.
10.Kvalitet i treningsarbeidet" er en målsetning Hageskog og Reier deler.
11.Kvinnelige norske billedkunstnere har mye å fare med, og deres arbeider er av høy teknisk og kunstnerisk kvalitet.
12.Når den desidert beste nasjonen nå holder seg borte, sier det seg selv at lekenes kvalitet forringes.
13.Og statssekretæren fremholder at vi må få en debatt med kvalitet og innsikt i tilknytning til disse spørsmål.
14.Småbrødrene" har også tidligere betalt den sovjetiske energi med produkter, men fra sovjetisk side har man klaget over at de har vært av dårlig kvalitet.
15.Three Times A Lady" ble den største hiten deres og etablerte Richie som en balladesanger av ekstraordinær kvalitet.
16.Vi vil bevare et tydelig innslag av håndverk i vår bilproduksjon, det er nødvendig for å nå den kvalitet som vi ønsker", sier Daimlerlederne med den selvbevissthet som er blitt en del av firmaets merke.
17.Vin og Brennevin" vil være et kultivert forum der i første rekke bransjens folk kan få førstehåndsopplysninger om import, kvalitet og regelverk, og holde seg ajour om alkoholdebatten i Norge.
18.Av forskjellige grunner er vi blitt færre i landbruket, men det vi taper i kvantitet kan vi ta igjen på kvalitet, sa Isaksen og minnet om de største oppgaver som påhviler næringen og dens organisasjoner - nemlig å forklare landbrukets store oppgave i samfunnet.
19.Både norske minkskinn og norske reveskinn ligger på verdenstoppen når det gjelder kvalitet.
20.De direktesendende satellitter som Nordsatprosjektet sikter mot, vil kunne mottas med fullgod kvalitet over hele Norden, også i områder det man ikke kan drømme om kabeltilknytning til store sentrale anlegg på årtier.
21.De fleste opplæringstiltak er av høy kvalitet for næringslivsledere, men det eksisterer også kurs for ledere som pleier en lettsindig omgang med psykologisk teori og metode som jeg synes er skremmende.
22.Den generelle kvalitet er iallfall bedret de to siste åene og årets avlinger hittil har vært bra, eftersom det har vært mye kjølig vær.
23.Dersom vi ønsker å møte konkurransen fra utenlandske programtilbud med egne programmer av høy kvalitet, er neppe en utstrakt konkurranse om de knappe innenlandske ressursene veien å gå.
24.Det blir stadig vanskeligere å rekruttere ledere til norsk toppfotball, både når det gjelder kvalitet og kvantitet, sier generalsekretær Trygve Bornø i Norges Fotballforbund.
25.Det elektroniske utstyr som vi produserer, setter store krav til kvalitet.
26.Det er flott å se at det fortsatt er populært å holde kvalitet i hevd.
27.Det er forskjell i kvalitet.
28.Det er nødvendig å tilby kvalitet for å holde seg i dette begrensede markedet, fremholder han og understreker at man gjennomførte grundige markedsanalyser før man bandt seg til så store investeringer som det her er snakk om.
29.Det må være bokens kvalitet som avgjør om den skal havne i landets biblioteker, innkjøpt for skattepenger, ikke utgiverforlagets tilknytning til Forleggerforeningen, fremholder han overfor Aftenposten.
30.Det må være i hele bransjens interesse at man satser på kvalitet og holder blandingsproduktene klart adskilt selv om konkurransen er hard, sier direktør Knut Larsen i Slakterienes Salgssentral i følge Norges Kjøbmannsblad.
Le tue ultime ricerche