Norvegese-Tedesco traduzione di løfte

La Traduzione della parola løfte da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

løfte in tedesco

løfte
forpliktelsesostantivo Versprechen [n], Gelübde [n], Eid [m], Gelöbnis [n]
Sinonimi per løfte
Termini derivati da løfte
Anagrammi di løfte
Altri esempi
1.Det forundrer meg at Stockholm er seg selv, og at alt går sin vante gang, for Elvin Jones trommeeksplosjon på Fasching burde ha vært i stand til å løfte nordre halvklode i en rytmisk spiral langt inn i en annen dimensjon.
2.Det sier du bestandig - men er det bare barna som skal holde et løfte ?
3.Det skulle mye til å løfte hodet, men litt efter litt vendte jeg da tilbake til livet, efter å ha levd i dypet, med bare død rundt meg.
4.Dette stolte løfte stod der, flankert av de to nasjonale helter Christie og Tordenskiold, også i tider da gullinnvekslingen var suspendert, 19141928 og fra 1931.
5.Enige og troe indtil Dovre falder" lød riksdagsmennenes løfte hin vårdag på Eidsvoll, under gjøkegal og løvsprett og alt hva dertil hører.
6.Fremskrittspartiet vil i forbindelse med behandlingen fremme forslag om ytterligere liberalisering av loven", er Carl I. Hagens løfte.
7.Jeg lover å komme sterkere tilbake", sa Eidhammer efter det rennet, og holdt sitt løfte.
8.Klokken 24 vil tusen berusede blåruss få taket til å løfte seg på Casablanca".
9.Målet må være å løfte" Nei til atomvåpen"... til å bli en demokratisk, kampdyktig, politisk effektiv masseorganisasjon... å gjøre" Nei til atomvåpen" til den folkelige antiatomvåpenkampanjens viktigste kampredskap for kravet om Norden som en atomfri sone.
10.Til tross for at han grundig bryter dette løfte over de følgende fem spalter, greier han allikevel å smyge unna sakens kjerne og eneste virkelige spørsmål.
11.Da Norge gikk inn i NATO i 1949, ga den norske regjeringen løfte om ikke å tillate stasjonering av fremmede styrker eller militære baser på sitt territorium.
12.De har vært med på å løfte de andre med seg.
13.De norske løperne komme snart efter, men det er ikke gjort over natten å løfte norsk alpin skiidrett, sa den norske landslagstrener Curt Hoch som iherdig fulgte FISrennene både i Hemsedal og på Geilo i helgen.
14.Det er bedre å løfte litt for lite enn litt for mye.
15.Det må skje en mentalitetsendring i toppklubbene dersom norsk klubbfotball skal kunne løfte seg internasjonalt og samtidig bli morsommere for vårt hjemlige publikum.
16.Hvis Romania og andre land trekker seg fra sommerlekene og oppgir samme grunn som de øvrige østblokklandene, vil verdenssamfunnet til fulle ha fått demonstrert at SovjetUnionen har brutt sitt løfte om ikke å sette andre land under press for å få dem til å boikotte.
17.Hvorfor sier dere nei til å prøve å selge kjøttet, når dere har en garanti om tilbakekjøp og et løfte om eventuell nedsettelse av prisen fra Landbruksdepartementet ?
18.I avtalen som er undertegnet, har vi fått løfte om at ansatte i Linjegods skal få fortrinnsrett ved nyansettelser i Autotransit, men vi har ikke fått noen garanti for at Linjegodsansatte sikres arbeide, sier tillitsvalgt Aud Gundersen, som presiserer at de ansatte ikke ønsker å straffe eller skade bedriften gjennom politisk streik, men å markere sitt syn.
19.I dagens Italia er det i praksis umulig å regjere uten kommunistenes støtte eller iallfall stilltiende løfte om ikke å stikke for mange pinner i hjulene, er det blitt sagt.
20.I konfirmasjonen bekreftes dåpens løfte om at Gud vil være Gud og far for sine, sa biskopen i sin tale til konfirmantene før de sammen med menigheten fornyet dåpsakten ved å si ja til forsakelsen og troen.
21.Ja, i den betydning at den franske revolusjon er bærer av en abstraksjon, av et ikke realiserbart løfte om" det nye menneske".
22.Jeg bryter mitt løfte til en avdød venn, men jeg ser det er best jeg forteller alt.
23.Jeg trodde taket skulle løfte seg under det første møtet med Aage Samuelsen, men jeg tror at vi skal få et fint samarbeide med ham i forbindelse med istandsettelsen av Dalen Hotell.
24.Jeg tror det er et svært sterkt løfte, som det er uklokt å komme med, sa statsminister Kåre Willoch da opposisjonslederen Gro Harlem Brundtland helt mot slutten av trontaledebatten i Stortinget inatt erklærte at hun og Arbeiderpartiet stiller seg helt bak en uttalelse om at man vil være tilfreds om arbeidsledigheten i løpet av fire år kan komme ned mot vel 20 000.
25.Mange av dem burde løfte på baken og komme seg ut i felten, hvor de vil gjøre bedre nytte for seg, presiserer han med sin sedvanlige direkte oppriktighet.
26.Neste år, vi har ikke tid idag, svarte han, idet han ble minnet om sitt løfte om å svare på 1000 spørsmål fra pressens side.
27.Norge er et av de fem land som har reist sak mot Tyrkia for Den europeiske menneskerettighetsdomstol, og bør derfor presse landet til å innfri sitt løfte om generelt amnesti for politiske fanger.
28.Norge er et lite land med en promille av verdens befolkning, og vi er nødt til å løfte blikket fra vår egen lille tue og forberede våre skoleelever på det verdenssamfunn vi skal leve og konkurrere i.
29.Nå har vi i alle fall fått et høytidelig løfte fra justisministeren om at vi fredag formiddag skulle få en avgjørelse av de" juridiske aspekter" i saken, sier Bergendahl til Aftenposten.
30.Og vaktmannen som måtte løfte deg ut, sier mor.
Parole simili

 
 

løfte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) løfteløftendeløftet
Indicativo
1. Presente
jegløfter
duløfter
hanløfter
viløfter
dereløfter
deløfter
8. Perfetto
jeghar løftet
duhar løftet
hanhar løftet
vihar løftet
derehar løftet
dehar løftet
2. Imperfetto
jegløftet
duløftet
hanløftet
viløftet
dereløftet
deløftet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde løftet
duhadde løftet
hanhadde løftet
vihadde løftet
derehadde løftet
dehadde løftet
4a. Futuro
jegvil/skal løfte
duvil/skal løfte
hanvil/skal løfte
vivil/skal løfte
derevil/skal løfte
devil/skal løfte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha løftet
duvil/skal ha løftet
hanvil/skal ha løftet
vivil/skal ha løftet
derevil/skal ha løftet
devil/skal ha løftet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle løfte
duville/skulle løfte
hanville/skulle løfte
viville/skulle løfte
dereville/skulle løfte
deville/skulle løfte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha løftet
duville/skulle ha løftet
hanville/skulle ha løftet
viville/skulle ha løftet
dereville/skulle ha løftet
deville/skulle ha løftet
Imperativo
Affermativa
duløft
viLa oss løfte
dereløft
Negativa
duikke løft! (løft ikke)
dereikke løft! (løft ikke)
Le tue ultime ricerche