Norvegese-Tedesco traduzione di legitimert

La Traduzione della parola legitimert da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

legitimert in tedesco

legitimert
diplomaggettivo diplomiert, gelernt
Termini derivati da legitimert
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Begge fastholdt at de hadde legitimert seg som politi, men at de allikevel var blitt angrepet av 15 punktere slik at de måtte rømme ut på gaten.
2.Det har legitimert arrangørene til å presentere noen trekkplastre som en Picasso, en Picabia, de Chirrico, Rauschenberg og flere.
3.Her hjemme behersket kulturradikalerne livssynsdebatten, støttet av defaitisme og kvasividenskapelig legitimert materialisme langt inn i borgerlige kretser.
4.I tilknytning til den smule skepsis som er kommet til uttrykk i Norge i forbindelse med delegasjonens SydAfrikabesøk, uttaler Petersen at delegasjonen overhodet ikke har legitimert regimet, og han nevner at i det eneste sydafrikanske avisoppslag om besøket, ble det gitt klart uttrykk for at delegasjonen helt og holdent er motstander av apartheid.
5.Maktgrunnlaget er legitimert gjennom et valg, selv om en viktig del av opposisjonen ikke deltok.
6.Vårt råd til alle eldre er ikke å ha kontanter liggende hjemme og til ikke å slippe ukjente inn uten at de har legitimert hvem de er og hvilke oppdrag de kommer i.
7.Og :"... kristent legitimert partnervold... må forståes i lys av av den normale undertrykkelse.
8.Det er påfallende at Treholt ikke nevnte sin kontakt med Titov for noen, selv om han har påpekt den vennskapelige forbindelse, og han kunne også lett ha legitimert sin kontakt med en sovjetisk diplomat, heter det i dommen.
9.SV er allerede legitimert som politisk parti.
10.Annerledes er det neppe med varianten" kristent legitimert partnervold" - dens stabilitet må forstås i lys av den normale undertrykking - ikke religiøs ekstremisme og fanatisme," middelaldersk overtro" eller sykelighet.
11.Da det så viste seg at han hadde legitimert seg med et falskt førerkort, og at det i bilen ble funnet et pengeskrin med 270 gram heroin, ble han pågrepet av politiet ved 0405tiden natt til tirsdag.
12.Dermed er påstanden om svartmaling legitimert.
13.Dersom det viser seg at Emrullah Gursel har legitimert seg som arbeidende journalist, vil saken bli tatt opp med de riktige instanser.
14.Det er to veier å gå, og begge er legitimert i NATOtraktaten.
15.Diabetikere, sterkt syns eller hørselsvekkede kan fremdeles regne med et særfradrag på kr. 8850, men da må sykdommen eller svakheten være legitimert ved legeattest.
16.En liten ferie til pleie av drømmer, en romantisk flukt, et gys i mørket, et legitimert behov for følge på utedoen.
17.Erling Folkvord ble pågrepet kort tid efter hendelsen, og slapp fri da han hadde legitimert seg.
18.Et kristent legitimert mishandlingsmønster.
19.Formann i Norsk Presseforbund, radaktør Andreas Hagen, sier til Aftenposten at saken er horribel, dersom det viser seg at Gursel har legitimert seg som arbeidende journalist.
20.Jeg håper arbeidstagerorganisasjonene ser faren ved at yrkesforbud blir legitimert, og treffer de nødvendige tiltak for å hindre dette.
21.Med en politisk profil legitimert gjennom en subjektiv gudsåpenbaring, ser bevegelsen seg som den avgjørende brikke i samtidens topppolitiske spill.
22.Men det synes som om kravet om nye avhørsmetoder i England er blitt legitimert ved at politiet selv har gått inn for det, sier Gwynn.
23.Mest utenkelig er det at noen overhodet kunne fremstille seg som legitimert til å gi bort dokumenter som bærer tydelig preg av å tilhøre et offentlig arkiv.
24.Regelendringen ifjor førte til at praksisen med individuell behandling efter legitimert behov ble endret til at det skulle gis sosialhjelp efter en viss prosent av Folketrygdens grunnydelse.
25.Skal ordningen opprettholdes, må det foreligge mål og hensikter som går langt utover de administrative behov som til nå har legitimert den.
Le tue ultime ricerche