Norvegese-Tedesco traduzione di lide for

La Traduzione della parola lide for da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lide for in tedesco

lide for
soneverbo gutmachen, wieder gutmachen°
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Til beste for fotballen ønsker vi å slå ut Rapid og dermed unngå å lide for den urettferdigheten som rammet oss med UEFAs avgjørelse.
2.Cordelia, Lears yngste datter, som er ærlig og uten falsk smiger og som får lide for det, hun har også gjennom store deler av forestillingen sitt ansikt" satt" i en anelse om verdens bedrageriske svik.
3.De arresterte - men henrettet ikke - Toures nære medarbeider, oppløste hans kompakte partistatstruktur, fjernet eller malte over hans allestedsnærværende portretter og lovet at ingen guineaner herefter skulle lide for sine overbevisningers skyld.
4.De våget ikke kalle bøkene romaner, f.eks., men skrev" Fortællinger"," Et lide Forsøk"," En Skidse" og lignende.
5.Dessverre finnes det idag mennesker rundt i hele verden som må lide for sin samvittighets skyld, sa han.
6.Det en jøde gjør, må alle jøder lide for.
7.Det er den siste kategori elever som vil måtte lide for de nye forskrifter KUD vil innføre.
8.Det er for å si det enkelt blodig urettferdig at barn skal lide fordi voksne slåss, sier barneombudet, Målfird Grude Flekkøy.
9.Det er valg neste år, og da får vi alle lide for den gode saks skyld.
10.Det får han lide for nå, efter sesongslutt.
11.Enda en gang har uskyldige mennesker måttet lide fordi ideologiske fanatikere er blitt terrorister og ikke skyr noe middel for å oppnå sine mål.
12.Faller forslaget mitt på stengrunn, håper jeg imidlertid ikke at Kirken får lide for det, sier sognepresten, som heller ikke ser bort fra at prissenkning på endel velsmakende polvarer kan være egnet til å redusere de samfunnsmessige skadevirkningene.
13.Forsvareren understreket at det i alle fall ikke var tiltalte som skulle lide fordi påtalemyndigheten medvirker til at retten unndras førstehåndsbevis ved å frakte kronvitnet ut av landet.
14.Får folk med skjegg lide for at de ånder inn dårligere luft enn andre ?
15.Han er også bekymret for at publikum skal lide fordi politiog lensmannsetaten nå må prioritere stramt når det gjelder hvilke saker det skal rykkes ut på.
16.Han kaller det tragisk hvis 5 000 ansatte må lide fordi kreditorer og eiere ikke klarer å gjennomføre sin del av omstillingen.
17.Igjen opplever vi at uskyldige må lide fordi politikere ikke makter og er villige til å løes sine oppgaver og problemer på en rettferdig og human måte.
18.Men jeg har vondt når vi i disse dager er vidne til at en dyktig administrerende direktør (Otto Lorentz Larssen), som har gjort verdifullt arbeide for Horten Verft og hele Hortengruppen, må lide fordi konjunkturene har vendt seg imot ham, skriver Tor Aspengren.
19.Mens de land som har holdt handelsforbindelsene åpne, har klart å omstille seg og utvikle sine biler til å bli konkurransedyktige - har de land som har stengt konkurrentene ute nå fått lide fordi nødvendige forandringer ikke er gjennomført tidsnok.
20.Og hvem vil til syvende og sist lide for at vi jevnt over må kjøre med et lavt planlagt inntak ?
21.Pasienter skal ikke lide for at man blir valgt, og pampenykker blir det liten tid til å dyrke når man velges for to år og bare kan ta ett gjenvalg.
22.Publikum må ikke lide for at ensemblet ïOne mo Time !" har fått en uoppslitelig suksess på nakken !
23.Skriket om frihet fra de totalitære diktaturer, fra alle dem som trosset overmakten og måtte lide for det.
24.Tidsskriftet hevder at skoger og åkerland blir ødelagt uten at det er nødvendig og at fremtidige generasjoner kommer til å lide for det.
25.Vi må derfor henstille til departementet om å rette denne alvorlige slagsiden ved den nye loven, før flere barn må lide for myndighetenes manglende interesse for barn.
26.Det er beklagelig at så mange mennesker må lide fordi norske leger ikke kan satse sterkere på alternative forebyggende og behandlende metoder mot kreften.
27.Ingen har lastet meg for det, baklengsmålene måtte hele laget dele skylden for, sier Espen Muggebye som har måttet lide for at Geir Mediås har stått godt hele sesongen.
28.Men kommunene skal ikke lide for dette, sier Stahl, og han mener at kommunene må få efterbetalt det de har krav på.
29.At eldre og sosialt vanskeligstilte skal lide for ubesluttsomheten, synes vi er blodig urettferdig - og helt unødvendig, sier overlege Hansteen.
30.At maktsystemene basert på vold, økonomisk profitt og ufrihet opprettholdes av maktsyke, ensrettede menn og deres systemer, skal ikke menneskeheten fortsatt lide for !
Le tue ultime ricerche