Norvegese-Tedesco traduzione di ligge hos

La Traduzione della parola ligge hos da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ligge hos in tedesco

ligge hos
maktverbo liegen bei, bekleidet sein
Esempi con traduzione
Hun vil ligge i senga en stund til.
Hun vil ligge i sengen en stund til.
Jeg skal ikke gjøre noe spesielt i dag, kanskje ligge på sofaen og se på TV, eller noe sånt.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Makten må ligge hos folkevalgte som velgerne har tillit til, og som har stilt til valg.
2.Nye ordninger vil alltid kreve tid for å bli gjennomført, særlig i dette tilfelle, der initiativet må og bør ligge hos foreldrene.
3.Vær så snill ikke å misforstå... men kan jeg få ligge hos deg inatt ? spurte hun.
4.Ansvaret for brøytingen skal herefter ligge hos Vegkontoret i Telemark.
5.Ansvaret for lønnsdannelsen skal fortsatt ligge hos arbeidslivets organisasjoner, noe det er alminnelig enighet om.
6.Det generelle ansvar for ro og orden i området vil ligge hos de libanesiske myndigheter.
7.Det overordnede ansvar skal helt og holdent ligge hos det offentlige.
8.Han mener det økonomiske ansvar må ligge hos selskapene, slik som i Nordsjøen.
9.Hun tar utgangspunkt i det helt udiskutable at sikkerheten for båt og mannskap i enhver forbindelse alltid må stå i første rekke, og at skipperansvaret må ligge hos den av besetningen som best er egnet til å ha dette ansvar.
10.Hvis det ikke lykkes å få et akseptabelt resultat under meglingen vil ansvaret for en eventuell konflikt ligge hos arbeidsgiverne.
11.Landsstyret har på sin side ment at myndigheten må ligge hos misjonsselskapets generalforsamling og landsstyre, slik praksis er blitt for misjonsarbeidet i de øvrige land der Santalmisjonen er representert.
12.Makten skal ligge hos folket !
13.Men vi vil ikke fire på kvalitetskravene, og redaktøransvaret skal hele tiden ligge hos NRK, sa kringkastingssjef Bjartmar Gjerde på en nordisk konferanse om kristenliv og massemedia i Drammen igår.
14.Norges Bank vil imidlertid ikke rokke ved at det endelige ansvar for den politikk som legges til grunn alltid vil måtte ligge hos de politiske myndigheter.
15.Og de helfrelste tilhengere på disse møter tror fortsatt på Benns spådommer om at samfunnet vil bli bedre bare Labour også innser at makten må ligge hos arbeiderklassen.
16.Selv om VIDA er ansvarlig produsent og får redaksjonell frihet, vil ansvaret til syvende og sist ligge hos kringkastingssjefen.
17.Vi mener at trykking og leveringsansvar for hele katalogen må ligge hos en og samme leverandør.
18.Hovedansvaret for oppfølging av tilrådningene i planen må ligge hos den enkelte bedrift, eventuelt i samarbeide med andre bedrifter i næringen, heter det i planen.
19.Ingen tvil om at tannpleierne er en nyttig gruppe personell i forebyggende tannhelsearbeide, men jeg synes nok at hovedansvaret skal ligge hos oss, sier fungerende generalsekretær Eivind Karlsen i Den norske tannlægeforening til Aftenposten.
20.Blant annet tok jeg til orde for at hovedansvaret for lønnsutviklingen må ligge hos partene i den enkelte bedrift eller den enkelte bransje.
21.Det er mulig at myndigheter og samfunn må gjøres oppmerksom på at foreldre har et omfattende ansvar, og dette bør ligge hos foreldre.
22.Det kunstneriske ansvar skal ligge hos styret ved Victoria mot at Oslo kommune får rett til å oppnevne en styrerepresentant.
23.Det pedagogiske ansvaret og den endelige avgjørelsen må derfor ligge hos fagfolkene i skolen.
24.Dette bør derfor fortsatt ligge hos Riksrevisjonen.
25.Direktør Næss redegjorde for forslaget om registrering og kontroll av kassetter, og sa at ansvaret for å holde skadelige filmer unna markedet bør ligge hos distributørene.
26.Et tredje spørsmål som venter på avgjørelse, gjelder den myndighet som skal ligge hos den overnasjonale administrasjon av TEMkorridoren.
27.Feilen kan nok ligge hos løken, den kan være dårlig eller for lite hardfør, men oftere er det nok vi som vet for lite om plantene og behandler dem skjødesløst.
28.Flertallet i Wiikutvalget går inn for at styringen skal ligge hos helse og sosialstyret, mens mindretallet mener man får størst oppmerksomhet om det forebyggende helsearbeide dersom kommunestyrene selv må ta ansvaret.
29.Men Kristelig Folkeparti og Senterpartiet heller til den oppfatning at avgjørelsen bør ligge hos alle med stemmerett i skolekretsen.
30.Nøkkelen til det hele vil alltid ligge hos hver og en av oss med de muligheter for feilvurderinger det selvsagt innbærer, sier Myrmo.
Le tue ultime ricerche