Norvegese-Tedesco traduzione di losse

La Traduzione della parola losse da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

losse in tedesco

losse
generellverbo abladen
Sinonimi per losse
Termini derivati da losse
Altri esempi
1.Chemical Rubi" har foreløbig ikke fått tillatelse til å losse den omstridte matoljen.
2.Germa Lionel" skal losse 4,7 tonn aluminiumoksyd hos ÅSV i Høyanger.
3.Havjo" seilte inn på reden her i Bahrein idag, og skal i de nærmeste døgnene losse råstoffet alumina som brukes i Bahreins kanskje viktigste næring på land, aluminiumsindustrien.
4.Iver Chaser" kunne derfor forlate Cristobal igår kveld lokal tid med kurs for Den meksikanske gulfen for å losse lasten i USA, sier Bugge.
5.Nova" skal losse i Det fjerne østen og filippinsk og indisk mannskap.
6.Hvis det sovjetiske skipet med olje, som er ventet i slutten av uken, ikke får losse, vil det føre til vanskeligheter med bilbensin, sier Tordur Asgeirsson i det islandske oljefirmaet Oliuverslunar Islands.
7.I en effektiv havn skal båtene losse alt på noen få timer, for så å forsvinne til flere og mer lønnsomme oppdrag.
8.I engelske havner ligger flere norske båter som ikke får losse på grunn av den britiske havnearbeiderstreiken.
9.British Steel var på grunn av grubestreiken helt avhengig av kulllaster til Revenscraig, og da fagorganiserte nektet å losse kulllastene, ble uorganiserte arbeidere brukt.
10.Charge daffaires Alf Viskedal ved den norske ambassaden i Lagos forteller at det fremdeles er uvisst når skipet vil kunne losse.
11.DSB har gitt efter på kravet om å bruke sine egne mannskaper til å laste og losse lastebilfergen.
12.Da det norske tankskipet" Jane Stove" i januar 1981 var på vei til SydørAfrika for å losse norsk olje, grep myndighetene bare inn overfor oljeselskapet Norske Fina som sto for salget.
13.De ansatte ved Norsk Wallboards avdeling i Gjøvik, Hunton Bruk, nekter å losse sponplater som kommer til Gjøvik fra andre bedrifter.
14.Den er til daglig kantine for Oslo losse og lastekontor, men fortjener en langt bedre skjebne, som den glimrende konsertsalen den er.
15.Dermed skal" fredsskipet", som forlater Norge i begynnelsen av juli, rekke å losse i Nicaragua.
16.Dernest kom Spesialarbeiderforbundet inn i bildet og mente at det var deres medlemmer som skulle laste og losse skipet.
17.Det aktuelle skipet vil kunne produsere og lagre vel 40 000 tonn olje før det går til land for å losse.
18.Det danske spesialarbeiderforbundet vil ikke la skipet seile medmindre forbundets medlemmer får laste og losse skipet.
19.Det er nå havnearbeiderne i de to havnene som krever at deres medlemmer skal losse og laste skipet, og ikke Statsbaneselskapets egne ansatte.
20.Det har ligget i over to uker med 95 000 tonn kull ombord og ventet på å få losse mens havnearbeidere og British Steel har forhandlet.
21.Det har stadig vært sammenstøt i havnen i Reykjavik fordi streikevakter nekter å la havnearbeidere losse skipene.
22.Det var under innseiling natt til lørdag at det norske konteinerskipet, som går i fast trafikk mellom USA, MidtØsten og Det fjerne Østen grunnstøtte under innseilingen til Jeddah havn hvor skipet skulle losse.
23.Fartøyet skulle losse i Ålfjord i Nordfjord.
24.Fina har i denne forbindelse fremlagt kopi av losse og inspeksjonspapirer som viser at oljen ble pumpet over på tank i Rotterdam.
25.Fina var også i søkelyset for tre år siden da den norske tankeren" Jane Stove" ble stanset like før den skulle losse Ekofiskolje i SydAfrika.
26.Finansminister Albert Gudmundsson sendte forleden et brev til de streikende tjenestemennene i BSRB der han skrev at man nå vil la politiet undersøke om de aksjonene streikevaktene har gått til for å hindre skip i å laste og losse er lovbrudd.
27.For i den Gamle logen er Oslo losse og lastekontor rykket inn, og festsalen er blitt kantine.
28.Foreløbig har BSRB sagt nei til å losse et sovjetisk bensinskip som er kommet til landet, og bensinforhandlerne truer nå med å lukke stasjonene fordi de bare finnes bensin til et par dager ut i neste uke.
29.Foruten skipperen er det 10 mann ombord i fartøyet, som ligger ved kai for å losse petrolkoks til Lillesandbedriften Norton.
30.Havnearbeiderne forlanger at deres medlemmer skal laste og losse skipet, mens DSB vil at De danske statsbaners egne ansatte skal utføre dette arbeidet.
Parole simili

 
 

losse come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) losselossendelosset
Indicativo
1. Presente
jeglosser
dulosser
hanlosser
vilosser
derelosser
delosser
8. Perfetto
jeghar losset
duhar losset
hanhar losset
vihar losset
derehar losset
dehar losset
2. Imperfetto
jeglosset
dulosset
hanlosset
vilosset
derelosset
delosset
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde losset
duhadde losset
hanhadde losset
vihadde losset
derehadde losset
dehadde losset
4a. Futuro
jegvil/skal losse
duvil/skal losse
hanvil/skal losse
vivil/skal losse
derevil/skal losse
devil/skal losse
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha losset
duvil/skal ha losset
hanvil/skal ha losset
vivil/skal ha losset
derevil/skal ha losset
devil/skal ha losset
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle losse
duville/skulle losse
hanville/skulle losse
viville/skulle losse
dereville/skulle losse
deville/skulle losse
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha losset
duville/skulle ha losset
hanville/skulle ha losset
viville/skulle ha losset
dereville/skulle ha losset
deville/skulle ha losset
Imperativo
Affermativa
duloss
viLa oss losse
dereloss
Negativa
duikke loss! (loss ikke)
dereikke loss! (loss ikke)
Le tue ultime ricerche