Norvegese-Tedesco traduzione di meddele

La Traduzione della parola meddele da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

meddele in tedesco

meddele
radio - televisjonverbo bekannt geben°, ansagen
  hensikt verbo in Kenntnis setzen, wissen lassen, informieren
  informasjonverbo vermitteln, mitteilen
Sinonimi per meddele
Termini derivati da meddele
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Også sitt syn på innføring av ny teknologi i arbeidslivet har Gud ifølge forfatterne ønsket å meddele oss gjennom det fjerde bud.
2.SAS må derfor meddele Dem at vi ikke ser oss i stand til å etablere en spesiell rabattordning for Staten alene.
3.Braathens SAFE er en hard negl å forhandle med, og jeg er glad for å kunne meddele skipsreder Bjørn Braathen at han nu har fått et bedre fly enn det han bestilte for fire år siden.
4.Det er en glede for meg å kunne meddele at Huseby vil få tilbud om status som forsøksskole i datateknoligi.
5.1984 avslørte at" ambassadebrevet" var et falsum, kunne avisen samtidig meddele at" denne sak har vakt en viss munterhet i kommunen, der alle inntil nå har gått fem på".
6.Aftenposten kunne 6. mars meddele at det for ombygging av stasjonen - med forlengelse av plattformene - nå settes igang arbeider som vil vare bortimot to år.
7.Ambassaden hadde imidlertid også tatt kontakt med kanadiske og britiske imigrasjonsmyndigheter, og kunne meddele at disse landene nok hadde en mer liberal holdning til spørsmålet om hodeplagg eller ikke på pass foto.
8.Bare få dager inn i det nye år må vi få lov til å meddele at vi er blitt hjertelig lei av 1984.
9.Budskaper fra de døde blir formidlet gjennom medier, pri vilegerte individer som har evnen til midlertidig å la ånden og det" perispirituelle" legeme tre ut av det fysiske legeme og dermed gi plass for den døde som ønsker å meddele seg til de levende.
10.De fleste samtaler varer fra en til en og en halv time, det sier noe om behovet for å meddele seg.
11.Den manglende evnen til å meddele det som er viktig, til å fange opp det som er på vei til å skje med de nærmeste.
12.Denne ulyst til å meddele saklig informasjon skal likevel ikke hindre almenhetens tilgang på fakta.
13.Dens oppgave er å meddele viden og innsikt som setter eleven i stand til å utvikle en kritisk holdning - det er det rikelig anledning til.
14.Det Ann Walker er mest opptatt av, er evnen til å kunne meddele seg uten kroppssprog og uten ord.
15.Det er Kommunal og arbeidsdepartementet som i egenmelding må gå ut offentlig og meddele at Asplan rapport på alle punkter er korrekt og i overensstemmelse med departementets syn på problemforholdene.
16.Det er ofte personer som har vanskelig for å meddele seg muntlig og å sitte i en terapisamtale.
17.Det han har å meddele tvinger til eftertanke.
18.Det hevdes overfor Aftenposten at delegasjonen vil kunne gi et positivt utspill i IWC hvis den samtidig med rapporten om den nye harpunen også kan meddele at Norge trekker tilbake sin reservasjon mot anmodningen om stans i avskyting av hval med kaldharpun.
19.Det var NRKDagsrevyen som tirsdag kveld kunne meddele dette, men ingen vil kommentere meldingen før saken kommer opp i statsråd.
20.Det var de økonomiske spørsmål som først og fremst skilte partene, og riksmeglingsmannen måtte til sist meddele at det var for stor avstand mellom partene til at det lot seg gjøre å komme frem til noen løsning.
21.Dette utvikler seg til en vond sirkel, der barnet bruker selvdestruksjon som et effektivt middel til å meddele seg.
22.Direktør Johnsen kunne på pressekonferansen efter Derbygaloppen også meddele at" på noen få tusen kroner nær" er premiebeløpet som utbetales til eierne søndag 700 000 kroner, og det er vel i særklasse toppen i Skandinavia.
23.Direktør Knut Getz Wold, formann i Norges Banks direksjon, vil idag meddele at han går av 1. april neste år.
24.Disse forskjellige" konfrontasjoner" ble drøftet i et møte rapportens styringsgruppe arrangerte tidlig på vårparten 1984 med meg, og konklusjonen var at artikkelforfatteren fikk i oppdrag å meddele boligpolitisk rådgiver Kari Garmann i Kommunaldepartementet at rapporten for de økonomiske konsekvensers vedkommende, var gal og uaktuell.
25.Efter en tid vil studentenes eksamen ikke lenger være den garanti Sosialdepartementet trenger for å kunne meddele offentlig godkjenning til helsepersonellet.
26.Efter flere dagers forhandlinger på kammerset kunne de to selskapers respektive administrerende direktører meddele at man vil prøve å få til et samarbeide mellom de to selskapene.
27.Embedsmessige Erklæringer meddele, at Ohio fremdeles er i Stigende.
28.Er vi klar over at vi kan meddele oss ved hjelp av sansebilder, går det an å trene opp evnen både til å sende og til å motta.
29.Et vel tilrettelagt" sersjantkupp" utviklet seg med lynets hurtighet og fikk sin endelige bekreftelse da Benkow på kort varsel innkalte til pressekonferanse for å meddele at han trekker seg som Høyres formann.
30.Forestillingen har noe viktig å meddele ikke bare til de unge, men like meget til de voksne.
Le tue ultime ricerche