Norvegese-Tedesco traduzione di mest

La Traduzione della parola mest da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

mest in tedesco

mest
generellaggettivo meist, die meiste, die meisten
  kvantitetaggettivo meiste
  intensifierende ordaltro am meisten
  kvantitetaltro meistens, hauptsächlich
Termini derivati da mest
Esempi con traduzione
Byens mest betydningsfulle bygning er et slott.
Tett bebyggelse på et avgrenset areal er byens mest iøynefallende karakteristikk.
Jeg ville se mest mulig.
De som lyver mest, er mennesker som har et eller annet de vil skjule.
København er en av de mest levelige byene i verden.
Byen er et av de mest populære britiske feriesteder.
Dette er mest sannsynlig tull.
Sentraloppvarming er den mest brukte oppvarmingsform i Russland.
Mitt tredje delirium var det mest forferdelig.
Jeg er ikke den mest sporty jenten.
Jeg er ikke den mest populære jenten.
Jeg er da en av dem som har kjent mest på akkurat den følelsen.
Er det en ting du angrer mest?
Hvem er din mest mislikte familiemedlem?
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(Vedkommende - en gammel dame - var en av de mest særpregede karakterer jeg har kjent i livet.)
2.Alternativene synes å være enten" eit klårt og mest mogeleg eintydig verdisyn som det hovedfundament skolen skal byggja på" eller å" tynna ut vårt eige verdigrunnlag til allmenn religiøse og allmennetiske levereglar for på den måten å gjera skulens verdigrunnlag mindre eksklusivt og mindre støytande for dei med eit anna syn".
3.Andropov var verdens mest usynlige mann siden han sist ble sett offentlig i august i fjor.
4.Angsten, angsten er min arvelodd," kvad Pär Lagerkvist ved århundrets begynnelse, og stillet diagnosen for den sykdom som skulle bli tidens mest utbredte.
5.Arbeiderpartiet, SV og Venstre vil gå lengst i retning av å skattlegge ektefeller som individer, mens Kr.F. ønsker at man mest mulig ser familien som en enhet i skattepolitikken.
6.Bare de aller, aller mest trengende får komme hit," hadde SOSlandsbyens leder sagt.
7.Begge lag ville vel vinne, men vi ville det mest !
8.Bei Dou" (Nordstjernen) har kostet vel 70 millioner kroner, og blir nå det mest moderne hjelpemiddel for verdens tredje største fiskerinasjon.
9.Bli fridykker" heter den, og Tomas Jangvik har ført den i pennen mens Schibsted og Norges Dykkerforbund har tatt seg av utgivelsen - den siste sikkert mest som garantist med hensyn til innholdet.
10.Cellen" er et av de første verkene hans fra denne tiden, og et av hans mest sentrale.
11.Challenger" innleder fredag middag USAs hittil mest ambisiøse romfergeutflukt.
12.Comment cest" (1961) ble en kraftanstrengelse i fortsettelsen av" LInnommable", og rendyrker disse siste ordene derfra i den mest obskure form for prosa.
13.Db Waltz" inneholder alle de elementene som har gjort samarbeidet mellom saksofonisten Wayne Shorter og pianisten Joe Zawinul til et av jazzhistoriens mest kreative.
14.De deler av parken som er mest besøkt, bør vel få en parkmessig behandling med stor omsorg for enkelttrær.
15.De fleste har vel ennå i frisk erindring hans hurtigløp til regjeringsbygget etter valget i 1977, da han anmeldte seg til disposisjon fordi han i de mest hektiske timer hadde sett muligheten av at Venstre ville komme i en vippeposisjon i Stortinget.
16.De fleste mennesker, og i hvert fall pensjonistene, vil mene at disse pensjonsydelser bør være mest mulig inflasjonssikret.
17.Den forskningen jeg selv har gjort på dette området, for syv eller åtte år siden, og som jeg har snakket med flere kjemikere og kunstnere om, får meg til å tro at selv om vi antar at en substans mer følsom enn sølvklorid er blitt oppdaget, ville man fremdeles ha store problemer med å fremstille de mest perfekte av alle tegninger.
18.Den grønnkledte" er et annet talent,og det ikke bare når det gjelder teater.Hun er også en av Kinas mest omstridte forfattere.I et land uten feministbevegelse har hun våget å stå frem med klart feministiske standpunkter.
19.Den mest utsøkte kunst" - fordi han her må benytte seg av motsetningene i det øyemed å bekjempe dem.
20.Den tredje og mest krevende type av spesialoperasjoner kalles påvirkningsoperasjoner.
21.Denne kraftige kritikken fra Unge Høyres landsstyre rammer således en rekke av Høyres mest fremtredende tillitsmenn : den nyvalgte partiformann, Eriling Norvik, nestleder Kaci Kullmann Five, finanskomiteens formann, Petter Thomassen og industriminister Jan P. Syse.
22.Denne problemstillingen er for i mange henseender ikke den som er den mest aktuelle i Det nye testamentet, - heldigvis må man si, når man tenker på de tragiske og grusomme utslag som denne kristne bitterheten ofte har gitt seg gjennom tidene.
23.Denne saken kan utvikle seg til å bli en av de største og mest bitre politiske stridsspørsmål i etterkrigstidas Norge", skrev en av APpressens redaktører.
24.Det er ikke bare den uken det hele står på i Seefeld som engster meg ; forberedelsene foran en VMsesong krever sitt, og aller helst vil jeg tilbringe mest mulig av tiden sammen med vår ettårige sønn.
25.Det er viktig i verden idag at Finlands nordiske tilhørighet trer mest mulig klart frem.
26.Det gjelder å sverte mest mulig og flest mulig i kjølvannet av efterforskningen i saken".
27.Det kan fastslås", skriver Høien," at bilen, nest efter naturressursen olje, er blitt vårt lands mest betydningsfulle skatteobjekt." det kan det altså ikke.
28.Det mest skremmende synes hun er ryktene om at kunstfagstipendiene - selve ryggraden i mange studenters økonomi kanskje skal inndras.
29.Det mest spennende som kommer til å skje neste år, er opprullingen av en stor spionsak.
30.Det store spranget" var Maos mest ærgjerrige økonomiske plan.
Le tue ultime ricerche