Norvegese-Tedesco traduzione di nasjonal

 
 

Altri esempi
1.Dagen derpå", heter et av bildene, og det er vel en nasjonal - for ikke å si - internasjonal tilstand.
2.Fred nå" går inn for en deling av Israel for å virkeliggjøre palestinernes drøm om et hjemland og nasjonal selvbestemmelse.
3.Hvor er kunsten ?" - forestillingens åpningsspørsmål var adekvat på bakgrunn av gruppens ønske om å finne tilbake til noe som er en nasjonal og afrikansk identitet.
4.Kommentarene har den siste tiden haglet omkring 55årige JeanMarie Le Pen, lederen av det franske høyreekstremistiske parti Nasjonal Front, som etablerte politikere i alle år har forsøkt å tie ihjel, men som i kommunesuppleringsvalg i høst fikk opptil 16,7 prosent av stemmene.
5.Lenge før ny reguleringsplan for området er behandlet på forskriftmessig måte, foreslår regjeringen å overdra deler av en tomt som er av stor nasjonal interesse til en privatinstitusjon som har konkrete planer for den som er i strid med gjeldende reguleringsplan.
6.Martin" - uidentifisert person som har overlatt Dagbladet et nytt" riksarkiv" om Nasjonal Samlings virksomhet, og som ikke må forveksles med saken om Vidkun Quislings personlige papirer.
7.(NTBReuterDPA / NPSAP) Spørsmålet om tysk nasjonal samling er ganske enkelt ikke noe tema.
8.(UPI og NTBAFP) Israels statsminister Yitzhak Shamir og opposisjonslederen Shimon Peres fra arbeiderpartialliansen ble onsdag enige om å" undersøke mulighetene" for å danne en nasjonal samlingsregjering i Israel.
9.1984 ser ut til å bli det året da myndighetene igjen oppdager at universitetene er en viktig nasjonal ressurs.
10.Andre hovedstrømninger i norsk politikk er enten gått i oppløsning eller har periodevis truet med revolusjon og proletariatets diktatur, mens Høyre er forblitt urokkelig tro mot de bærende ideer bak demokrati og nasjonal trygghet.
11.At en person med full kjennskap til alle regjeringens dokumenter i en periode og med nære kunnskaper om ledende politikere og embedsmenn hele tiden har arbeidet på oppdrag av KGB, er en nasjonal tragedie, sier Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen, i en kommentar til Treholtsaken.
12.Både av strategiske grunner og av internasjonale årsaker som har med 2. verdenskrig å gjøre, må avgjørelsen om å ta i bruk den franske atomstyrke være rent nasjonal og kan ikke deles med andre land, sa presidenten.
13.Den vanskeligste situasjon for meg ville være hvordan jeg skulle fordele mine styrker hvis det samtidig oppstår en nasjonal, britisk krise og en NATOkrise, sier øverstkommanderende for den britiske marine, admiral Sir William Staveley K.C.B. til Aftenposten.
14.Dersom det noen gang har eksistert en nasjonal frigjøringsbevegelse i ordets rette forstand, må det være i Afghanistan, sa den amerikanske viseutenriksminister for politiske saker, Michael H. Armacost.
15.Det er betenkelig om arrangementer av nasjonal interesse bare blir tilgjengelig i et begrenset geografisk område, påpekte Wroldsen.
16.Det er en nasjonal forpliktelse å sørge for at krigsinvalidene ikke bare får den respekt og anerkjennelse de fortjener, men også de nødvendige materielle forutsetninger, sa stortingspresidenten.
17.Det er et faktum at utviklingen så langt ikke er skjedd på grunnlag av en nasjonal plan.
18.Det er like viktig for oss som for andre at Norge i slike saker holder en profil vi kan være bekjent av i nasjonal sammenheng, uttaler han.
19.En rekke stater ønsker å skaffe seg atomvåpen fordi det vil gi nasjonal prestisje.
20.For å bevare og utvikle den norske skriftkulturen, kreves det en samordnet innsats, en nasjonal strategi som kan omsettes i politiske beslutninger, uttalte Sigmund Strømme, formann i Den norske Forleggerforening.
21.Fremskrittspartiet går inn for ren markedsøkonomi, men krever samtidig en egen nasjonal pris på norsk olje og bensin.
22.I klasse Nasjonal, som tilsvarer den gamle Gruppe 2 for trimmede biler, kan man bygge på eldre biler.
23.I siste instans vil vi væpne hele befolkningen til tennene mot terrorismen, uttalte ministeren for nasjonal sikkerhet i Colombo lørdag.
24.Ikke minst østtyskerne har brukt idretten i arbeidet med å bygge opp nasjonal stolthet og identitet.
25.Ja, joda, vi oppfordrer til å øse både kostyme og musikk opp av nasjonal historie og fantasi, både Dovregubben, tusser og troll.
26.Ja, vil vi slå vakt om den hjemlige kultur, da er en nasjonal radio det helt overlegne hjelpemiddel, den er ikke bare det billigste, men også det som har størst rekkevidde.
27.Jeg er siktet for å ha stjålet nærmere 10 000 dokumenter om Nasjonal Samling fra arkivet i politihuset på Hamar.
28.Jeg kom tilfeldigvis i kontakt med mannen da jeg arbeider med en annen bok om Nasjonal Samling.
29.La meg først si at dette er en i sitt slag enestående film som behandler et emne av både nasjonal og internasjonal interesse.
30.La oss gjerne diskutere hvordan Statoil skal kontrolleres og ledes, men la oss ikke miste chanser og muligheter fordi vi fører en slik teoretisk nasjonal diskusjon, uttalte Thulin, tidligere statssekretær i Industridepartementet da Arbeiderpartiet var i regjeringsposisjon.
Le tue ultime ricerche