Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave oppdra. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Hvem skal oppdra barna ?
2.Slik blir 80årene for meg"," Å være ung er..."," Derfor er vennskap viktig"," Vold i hverdagen" og" Slik vil jeg oppdra mine barn".
3.Jeg synes det er vanskelig å oppdra barn og samtidig være i full jobb, sier Aase Bjørk.
4.Jeg vil underholde, men også instruere, oppdra.
5.Ungdom hører ikke på P1 for eksempel, fordi programlederne prøver å oppdra dem.
6.... foreldre gjør jo ingen ting for å oppdra barn til ikke å kaste fra seg ispapir og alt annet rask.
7.Aagot Marie Hansen synes ikke det var strevsomt å oppdra åtte barn.
8.Daghjemmets personale på sin side føler seg opprådde, og synes for eksempel at de ikke engang har lov til å være den som skal oppdra barna.
9.De snakket litt hver, han og skuespillermamma Hege, om å oppdra henne så skikkelig, ømt og varmt de kunne, og selvfølgelig ble hun lovet et liv med mye god jazz.
10.De ønsker seg så små barn som mulig, slik at de kan ha anledning til å oppdra og påvirke barnet på sin måte.
11.Den fastslår at skolens viktigste oppgave er å oppdra barna til vedibevisste mennesker, til" mennesker som står for noe, og vet hvorfor", som det så klart sies.
12.Denne holdning forutsetter at folket lot seg oppdra, at det på bunnen var godt og verdig til å styre seg selv, og den var i slekt med det tidlige 1800talls oppfatning av patriotisme som en tjenende forpliktelse overfor folkets streben efter kulturell og nasjonal utfoldelse.
13.Det betyr tvert imot å oppdra oss selv til å bli intelligente EDBbrukere.
14.Det er ikke, sier professoren, almenskolens oppgave først og fremst å oppdra til en kritisk holdning.
15.Det er mulig at hr. Vinje er en meget opptatt mann, selv om kvaliteten på det man opplever å høre fra NRKs ansatte skulle tyde på at professoren steller med helt andre ting enn å oppdra NRKs medarbeidere til å snakke et ihvertfall tilnærmelsesvis korrekt norsk.
16.Det nytter ikke å oppdra mennesker dersom man ikke har noe å oppdra fra og til.
17.Det siste skritt er at tusener av barn skilles fra sine foreldre og sendes til SovjetUnionen i den hensikt å oppdra dem til en trofast russifisert elite i et fremtidig kommunistisk Afghanistan.
18.Det trenger lengre sommere til sin syklus ; til å komme seg efter dvalen, finne make og få unger, oppdra dem og sørge for opplagsnæring til neste vinter.
19.Det var en gang Noen som fortalte meg at jeg burde oppdra mitt barn til å bli et selvstendig tenkende menneske.
20.Dette her har faktisk noe med det at noen er villige til å oppdra barn å gjøre !
21.Dette konkluderes det med i boken" Hvem skal oppdra barna ?
22.EFTA må oppdra japanerne til å bli tilhengere av frihandelsideen, mente Kleppe.
23.En muslimsk kvinnes oppgave er å holde familien sammen, føde og oppdra barn.
24.Er det fordi kvinnene bruker sine liv til å føde og oppdra barn ?
25.Folk som har det pyskisk og fysisk bra, er også villige til å få og oppdra barn.
26.Foreldre er ikke alene om å oppdra sine barn.
27.Foreldrene til Marita ønsker først og fremst å oppdra barna sine til å bli selvstendige mennesker.
28.Fortsatt er det noen ildsjeler som gjør mesteparten av jobben og nesten sliter seg ut på det, men gjennomslaget kommer nok nå for tanken på å oppdra dagens elever og de kommende generasjoner til å få en opplevelse av filmen som kunstart.
29.Fra sitt foreldrehjem og sitt slektsmiljø brakte Hambro med seg en paternalistisk forestilling om at det på de privilegerte hvilte en plikt og et ansvar til å oppdra folket til større kultur og gi det mulighet for realisering av latente evner.
30.Han nevnte bl.a. behovet for å oppdra elevene til sosial ansvarsfølelse og demokratiske holdninger og la vekt på at opplæringen i morsmål og egen kultur bør ha en viktig plass.