Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave opplæring. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det gjelder derfor å komme i gang med en god og enhetlig opplæring som er differensiert og som passer den enkelte elev mer enn den enkelte lærer.
2.Dette er Aftenpostens interessante karakteristikk av saksordførerens forslag om å frita elevene for opplæring i skriftlig sidemål.
3.Forsøket tar sikte på å få til et samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner hva angår rekruttering, opplæring og bruk av pensjonister som overleverere av tradisjoner, gamle skikker og eventyr for barn etc.
4.Mener De man ville være mer eller mindre velvillig stemt overfor sidemålet hvis det var bare muntlig opplæring i det ?
5.Sammenføring av mange skoleslag under en lov om videregående opplæring gjør det påkrevd å samordne eksamensbestemmelsene mest mulig.
6.Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt", ikke ser seg råd til å drive mer effektiv opplæring og informasjon for å opprettholde kulturarven, burde være et tankekors for mang en politiker.
7.(AP) Israel har undertegnet avtaler med Kina om våpenkjøp til en verdi av tre milliarder dollar og har sendt militærrådgivere for å gi opplæring i bruk av utstyret, skriver det britiske tidsskriftet Janes Defence Weekly.
8.Aksjonsuken retter seg i første rekke mot Statens manglende ansvar overfor en uholdbar situasjon i helsesektoren, og hvilke konsekvenser dette vil få for den praktiske opplæring av sykepleierstudenter, sier Vigdis Saure, leder i LNS.
9.Ansvarlig for opplæring av og støtte til terrorister fra ulike deler av verden.
10.Bedrifter har behov for fagutdannet personell, og det er i bedriftenes egeninteresse å sørge for opplæring.
11.Behovet for opplæring bare øker, og vi må trolig ansette en person som tar seg av dette på heltid, sier de to.
12.Butikkpersonalet vil få opplæring i generelt kosthold og helse.
13.Bør ikke elevene i ungdomsskolen få slippe å ha opplæring i to skriftsprog ?
14.De kurs som ble startet opp ifjor blir videreført iår, og vi arbeider med å kunne tilby opplæring også for potensielle ledere i ND.
15.De typiske mannsyrker innen håndverk og industri gir stort sett mye bedre opplæring enn typiske kvinnelige yrker innen samme næringer.
16.Det er et enormt behov for opplæring av frivillige medarbeidere.
17.Det er helt uholdbart at en 18åring idag kan ta sitt første førerkort på en forholdsvis liten motorsykkel, for så å gå rett over på den tyngste uten videre opplæring eller kjøreerfaring.
18.Det er klart at det ikke er noe ved grunnkurspensumet i husstell som er så komplisert at det er umulig for voksne mennesker å tilegne seg det gjennom annen praksis, sier direktør Ivar Bjørndal i Rådet for videregående opplæring (RVO).
19.Det er klart nærradioen gir muligheter til å supplere brevundervisningen og annen form for opplæring.
20.Det er på det rene at det er mye som mangler når det gjelder opplæring av overflatepersonell på plattformene i Nordsjøen, sier vår kilde.
21.Det er uriktig å påstå at samfunnets svakeste - de psykisk funksjonshemmede i institusjon - snytes for opplæring.
22.Det hevdes at det kan være vanskelig å få sensorer, underdirektør Vidar Sollien i Rådet for videregående opplæring (RVO) ?
23.Det vi trenger er nettopp flere rådgivende leger, opplæring av personell ved trygdekontorene, og ikke minst aktiv informasjon til sykmeldende leger, sier overlege Melsom, som fikk forskningsmidler fra Sosialdepartementet til å gjennomføre sin undersøkelse.
24.Direktiver og opplæring er imidlertid ikke nok dersom de lokale politimestre ikke driver kontroll med kjøringen, sier sjefinspektør Kaare Singsaas i Justisdepartementet til Aftenposten.
25.Efter siste valg uttalte De til Aftenposten at opplæring er nøkkelordet i Fr.p.s interne oppbygningsstrategi.
26.Efter ulykken ble det hevdet at kommunen ikke har gitt verneombudene den opplæring de skal ha ?
27.For bare få år tilbake hadde psykisk utviklingshemmede i Bangladesh ingen tilbud om opplæring, sosial trening eller andre aktiviteter.
28.For å imøtekomme den stadig økende efterspørselen efter skikkelig opplæring i havseiling, vurderer vi å holde" Berge Viking" i vinterhavn på Kanariøyene og tilby kurser for Sydenferierende nordmenn.
29.God opplæring er viktig for å kunne utnytte ressursene.
30.Halden kommune har vist at man kan kombinere sysselsettingstilskudd med opplæring for arbeidsløs ungdom.