Norvegese-Tedesco traduzione di orientering

La Traduzione della parola orientering da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

orientering in tedesco

orientering
generellsostantivo Orientierung [f]
  militærsksostantivo Briefing [n], Besprechung [f], Konferenz [f]
Sinonimi per orientering
Termini derivati da orientering
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.En atlantisk politikk er og blir en forutsetning for vår europeiske orientering.
2.Filmspeilet" rommer også orientering om de andre julefilmene og blir å se på Jancos kanal 4 kl. 19.
3.Orientering for Nærskogområdet" i Haraløkka klubbhus.
4.Alt er ikke bare glede i norsk orientering.
5.Bedriftslegen har også en plikt til å delta i forebyggende arbeide, herunder kritikk og orientering av ledelsen hvis sikkerhetskrav ikke oppfylles.
6.Det er en tendens til orientering i marxistleninistisk retning, og landet er helt avhengig av sovjetisk militærhjelp.
7.Det er en uskreven regel at generalsekretæren i sin orientering til pressen begrenser seg til generelle vendinger.
8.Det er forøvrig snakk om å utgi en tilsvarende, mer generell orientering for hele landet.
9.Det kan nok være en fordel for oss å få en orientering om innholdet i OPECmøtet direkte fra deltagerne.
10.Dette var en beklagelig feil, som ble gjort under en orientering om alliansens radar og varslingsfly (AWACS), får NTB opplyst på informert hold.
11.En slik orientering er en klar forutsetning for den nye helseloven, og jeg tror de fleste byer med fordel kan gjøre det samme som Oslo, fremholder han.
12.Hensikten med brevet var å gi pasientene en orientering om ventetiden på poliklinikken, og jeg finner det beklagelig at legene ga orientering om egen privatpraksis og at sykehusets ledelse ikke var orientert om brevets innhold.
13.Idag er det satt av 15 timer til såkalt samfunnsfag, som blant annet skal omfatte orientering om forsvaret og krigfredproblematikken, sier Mollan.
14.Jeg fikk full orientering om saken, slik den da forelå, av daværende overvåkingssjef Gunnar Haarstad.
15.Jeg har ikke uttalt meg tilfreds om Statoils orientering til Regjeringen i forbindelse med selskapets siste oljeprisjustering.
16.Jeg husker spesielt en orientering som havrettsminister Jens Evensen ga i den norske ambassade i Moskva en gang i 1977.
17.Jeg synes det var svært vanskelig orientering inn til postene, fortsatte hun og mente at hun nok hadde størst tidstap i løypens første del.
18.Kvinner bør ha en samtale med legen både for å få en bred orientering om de piller de skal bruke, og for at legen skal kunne oppdage de få som absolutt ikke bør bruke ppiller.
19.Med denne uttalelse har jeg ikke uttalt meg tilfreds om Statoils orientering til Regjeringen i forbindelse med disse disposisjoner.
20.Onsdag vil de fleste få et brev med orientering om hva de får i tilskudd, og utbetalingene blir foretatt 18., 19. og 20. september.
21.Sett under ett får vi en bra orientering om partienes tilslutning.
22.Skal jeg sammenligne med store øvelser som jeg har sett i SentralEuropa, er den største forskjellen at det der var Sentralkommandoen med sin sterke orientering mot land og luftoperasjoner som øvet, mens vi nå iår her i Norge skal øve i det viktige grenselandet mellom Europa og Atlanterhavskommandoen.
23.Vi er opptatt av å gjøre orientering til noe mer enn vanlig sportsutøvelse - til sosialaktivitet, familiebeskjeftigelse, sier Jarl Veggan i Njård til Aftenposten.
24.Vi får orientering om hva som skjer i bransjen og hva vi kan vente oss for morgendagen.
25.Vi hadde håpet å få klare regler i forskriftene som Arbeidstilsynet kom med i 1983, men disse gir bare en generell orientering og har ikke tatt med spørsmålet om gravide og skjermterminaler i det hele tatt, sier Andersen.
26.Vi hadde spesielt bedt om en slik orientering med tanke på diskusjonen i Norge om mer nyanserte strafferammer for promillekjøring, ikke minst på bakgrunn av forslaget om at laveste strafferamme bør nedsettes fra 21 til 14 dager, sier komiteformannen.
27.Vi har også lagt vekt på en noe mer almen orientering enn biblioteket i Bergen.
28.Vi har tatt til orientering at Skådalen ungdomsskole ikke ser ut til å bli bygget, og da har vi valgt Ris som et av stedene for den planlagte reduksjon av antall klasser innen den almenfaglige studieretning.
29.A / L Biblioteksentralen skal gi orientering og tilbud til folke og skolebibliotekene om varene de selger.
30.Adm. direktør Gerhard Heiberg i Norcem sa til Aftenposten at selskapet ikke vil gi Oslo Børs noen orientering om sine planer før efter at Nordenfjeldskes styre hadde behandlet oppkjøpet.
Le tue ultime ricerche