Norvegese-Tedesco traduzione di pensjon

La Traduzione della parola pensjon da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

pensjon in tedesco

pensjon
tilbaketrådtsostantivo Altersrente [f]
  periodesostantivo Ruhestand [m]
  pengersostantivo Rente [f], Pension [f]
Termini derivati da pensjon
Esempi con traduzione
Halvparten av alle norske kvinner vet ingenting om sin pensjon.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Tjenestemenn som etter nådd aldersgrense har gått av med pensjon og som senere går inn i tjeneste igjen i staten som ekstrahjelp m.v. lønnes med en fastsatt godtgjørelse pr. dag i tillegg til sin pensjon fra Statens Pensjonskasse.
2.Av 100 menn fra Oslo som inngår ekteskap i 25års alderen vil 56 være skilt innen de går av med pensjon, ifølge dagens statistikk.
3.Dere er blant de journalister som opplevder å gå av med pensjon.
4.For hofteoperasjoner er jo de fleste pasientenepensjonister, som har rett til sin pensjon uansett.
5.Jeg fortalte at jeg hadde vært der i 50 år inntil jeg gikk av med pensjon for en del år siden, fortsetter Hauen.
6.Men dere har jo pensjon, blir det sagt.
7.Slik situasjonen er nå, har en krigspensjonist med full pensjon, inklusive folketrygden, en disponibel inntekt som er minst like stor som en industriarbeiders.
8.15, tilstås ingen særlig pensjon av statskassen, og utbetalingen av 2 / 3 lønn opphører".
9.Aksel Hatland påpeker at den store politiske utfordring vi nå er midt oppe i, ikke er at det er så mange som skal skaffes pensjon, men at så mange skal skaffes arbeide.
10.Alle bør sikres pensjon som gir en rimelig levestandard.
11.Alle pensjoner fra folketrygden er formelt skattepliktige, hva enten de består i alderspensjon, uførepensjon, pensjon til gjenlevende ektefelle, attføringspenger eller overgangsstønad.
12.Arbeidsutvalget anbefaler flere modeller som gir adgang til å slutte i yrket tidligere enn ved dagens aldersgrense, adgang til å fortsette ut over dagens pensjonsalder, samt en kombinasjonsløsning med lønnsinntekt og pensjon for dem som ønsker å trappe ned yrkesaktiviteten.
13.Astri Gerrard kom i 1942 til Toten offentlige skole, nå Rogneby skole, og fra 1950 inntil hun gikk av med pensjon for tre år siden har hun vært skolens rektor.
14.At det er full grunn til å være misfornøyd, kom tydelig frem av TVs dagsrevy 13. jan. Innslaget viste at Statens pensjonister p.g.a. pensjonsordningen og utviklingen i tariffoppgjørene har fått sin pensjon redusert med mellom 2040 prosent.
15.At det er fullt mulig å regulere tjenestemennenes pensjon efter det aktuelle lønnstrinn, finner vi i det faktum at regjering, storting og Høyesteretts medlemmer har hatt det slik i lang tid.
16.At innskuddet til Statens Pensjonskasse ble redusert til 2 prosent, henger ellers sammen med at en stor del av den pensjon som statspensjonistene får, kommer fra folketrygden på samme måte som for andre pensjonister.
17.Av administrative og arbeidsmessige grunner har de sentrale myndigheter bestemt at Oslo trygdekontor skal forskyve utbetalingen fra den 10., slik at alle pensjonister får utbetalt sin pensjon den 20., i hver måned også i Oslo.
18.Av avtalen fremgår det blant annet at den som har begynt å få utbetalt en pensjon fra folketrygden mens vedkommende var bosatt i Norge, fortsatt skal få utbetalt denne pensjon uten reduksjon ved flytting til USA.
19.BEITOSTØLEN Beito Høyfjellshotell tar 7700 kr. for en uke full pensjon.
20.Bardøla Høyfjellshotel med full pensjon, samt weekendopphold for to på Park Hotel, Sandefjord.
21.Begge har 70 000 i pensjon, og er uten gjeld.
22.Begrunnelsen for denne klassifisering ligger i den innlede tekst som jeg har understreket :" i tillegg til sin pensjon fra Statens Pensjonskasse".
23.Benkow understreker imidlertid at han ikke har tenkt å gå av med pensjon riktig ennå.
24.Bergo Fjellstogo tar 3560 for 3 / 4 pensjon og matpakke på turen.
25.Beskrivelsen ville tatt seg fantastisk ut på en efterlysningsplakat om Grover hadde tatt den ned ord for ord, men han var ikke klar til å gå av med pensjon ennå.
26.Bestemmelsen i Pensjonskassen sikrer da Staten mot å måtte betale for høy pensjon for en stilling tjenestemannen faktisk alldri har hatt.
27.Bestemmelsen kom i 1952, og motivet var å sikre selvstendig næringsdrivende og andre yrkesutøvere uten ordnede tjenestepensjonsforhold mulighet til å sikre seg pensjon noenlunde på linje med det medlemmene av Statens Pensjonskasse er sikret.
28.Bestemmelsen kom i 1952, og motivet var å sikre selvstendige næringsdrivende og øvrige yrkesutøvere uten ordnede tjenestepensjonsforhold mulighet til å sikre seg pensjon noenlunde på linje med det medlemmene av Statens Pensjonskasse er sikret.
29.Består gaven i gullklokke med inskripsjon, forhøyes beløpet med inntil 50 pst. Dernest omfatter denne skattefrihet jubileums eller oppmerksomhetsgaver for verdier inntil kr. 1500 i anledning av at bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som kan deles med 25, at mottageren gifter seg eller fyller 50, 60, 75, 80 eller går av med pensjon eller slutter efter minst 10 års tjeneste.
30.Bitihorn tar 3570 for 3 / 4 pensjon.
Le tue ultime ricerche