Norvegese-Tedesco traduzione di prognose

La Traduzione della parola prognose da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

prognose in tedesco

prognose
økonomisostantivo Prognose [f]
  framtidsostantivo Voraussage [f], Weissagung [f], Prognose [f]
  medisinsostantivo Prognose [f]
Sinonimi per prognose
Termini derivati da prognose
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg er meget forsiktig med å rykke ut med noen positiv prognose før nominasjonene er over.
2.Omstruktureringen av Vikingkonsernets virksomhet ble stort sett gjennomført i 1983, noe som vil føre til en positiv resultatutvikling for 1984, heter det i Viking Askims årsberetning, som nå foreligger foran generalforsamlingen 9. mai. Viking oppgir ikke selv noen prognose for resultatet inneværende år, men den omtale som gis av de enkelte divisjoner peker i retning av et resultat i størrelsesorden 2530 millioner kroner, mener observatører.
3.Arbeidsgiversiden mener prisstigningen blir mellom 6 og 6,5 prosent, nær Regjeringens prognose.
4.Bankforeningen er kommet med en prognose for lønnsveksten fra 1983 til 1984 på syv til 7,5 prosent.
5.Begge parter er enige om at takten i lønnsglidningen er på vei ned, men arbeidsgiverne kan ikke godta en så lav prognose for lønnsglidningen.
6.Cohen mente at anslag for overskuddet pr. aksje i 1984 på mellom 1,30 og 1,40 dollar var en rimelig prognose.
7.Da budsjettet ble fremlagt i mars var regjeringens prognose at den årlige inflasjonsrate ville ligge på vel fem prosent ved årets slutt.
8.Denne uken har også det vesttyske økonomiministerium sendt ut sin prognose, som taler om uendret vekst - 2,5 prosent - til neste år.
9.Det brøt ut vill jubel i hovedkvarteret til regjeringspartiet Likud da en korrigert prognose viste at partiet ville få like mange mandater i den nye nasjonalforsamlingen som opposisjonspartiet Maarach (arbeiderparti - alliansen).
10.Det brøt ut vill jubel i hovedkvarteret til regjeringspartiet Likud ved midnatt da en korrigert prognose viste at partiet ville få like mange mandater i den nye nasjonalforsamlingen som arbeiderpartiet.
11.Det eneste virkelig lovende i doktorens prognose er punkt 13 altså nye fremskritt innen medisinen.
12.Det er utarbeidet en prognose som viser at Nasjonal Industri, NEBB og Kværner Brug vil måtte permittere ca. 500 personer i løpet av neste toårsperiode.
13.Dette er fem millioner mer enn styret regnet med i sommer, og 15 millioner mer enn den prognose som ble lagt frem ved aksjekapitalutvidelsen i mai iår.
14.Dette er min prognose, sa han.
15.Dette er noen av hovedpunktene i den prognose for den økonomiske utvikling i 1985 som Den norske Bankforening har utarbeidet.
16.Direktoratets prognose for 1984 går ut på at den samlede produksjon skal komme opp i 56 millioner tonn.
17.En prognose foretatt av Landbrukssamvirkets Felleskontor viser at det samlede kjøttoverskudd anslås til 12 300 tonn.
18.For 1984 regner Bundesbank med at en realvekst i BNP på 2,53 prosent er en realistisk prognose.
19.Forslaget bygger på den reviderte generalplan og er å betrakte som en prognose som viser omfanget av den boligbygging som kan forventes.
20.Får vi til et moderat inntektsoppgjør, vil vi kunne gjenvinne konkurranseevne og på den måte skape grunnlag for øket sysselsetting, sier hun og opplyser at Regjeringens prognose for prisstigningen står fast på seks prosent for 1984.
21.GECO halverer resultatet i forhold til den prognose som ble fremlagt i forbindelse med aksjesalget ifjor høst.
22.Han presenterte en prognose som viser at det totale marked for informasjonsverktøy i Norge vil være ca. fem milliarder kroner i 1986.
23.Hans prognose er at det er minst 50 prosent sannsynlig at vi er inne i en virkelig nedgangsperiode, og ikke bare i en forbigående reaksjoen.
24.I Houston måtte visepresidenten og hans kone finne seg i å stå i kø i 17 minutter, uten at det skal tas som noen prognose for utfallet i Texas, men køen var et varsel om høy deltagelse.
25.I Houston måtte visepresidenten og hans kone finne seg i å stå i kø i 17 minutter,uten at det skal tas som noen prognose for utfallet i Texas,men køen var et varsel om høy deltagelse.
26.I en prognose som offentliggjøres i prospektet fremgår det at planen er en vekst i omsetning frem til ca. 315 kroner i 1986.
27.I følge en prognose fra israelsk fjernsyn kl. 21.20 lå Likud an til å få 43 av 120 plasser i nasjonalforsamlingen, mens det største opposisjonsparti, arbeiderpartialliansen, Maarach, i følge prognosen ville få 46 mandater.
28.I tillegg vil det påløpe merutgifter som følge av avtalen om korridorpasienter, underskuddspro gnosen på Dikemark sykehus er økt fra 10 til 16 mill. kr. og Ullevål sykehus regner med et underskudd på fem mill. kr. mot null ved forrige prognose.
29.Ifølge en prognose fra handelsdepartementets økonom David Lund er det grunn til å regne med et underskudd i overkant av 100 milliarder dollar, kanskje 110 milliarder dollar i 1984.
30.Inntil for 1012 år siden, mens velgermassen ennå var stabil, kunne dette til og med være en brukbar prognose for kommende valg.
Le tue ultime ricerche