Norvegese-Tedesco traduzione di prosedyre

La Traduzione della parola prosedyre da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

prosedyre in tedesco

prosedyre
administrasjonsostantivo Verfahren [n], Prozedur [f]
  aksjonsostantivo Prozess° [m], Verlauf [m], Prozedur [f], Verfahrensweise [f], Methode [f]
  rettsvitenskapsostantivo Verfahrensordnung [f], Prozessordnung° [f]
Sinonimi per prosedyre
Termini derivati da prosedyre
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.At lagretten har svart nei på spørsmålet om drapet ble utført for å lette eller skjule det seksuelle overgrepet, er intet hinder for at lovens strengeste straff kan anvendes, sa statsadvokaten i sin prosedyre.
2.Den 56 år gamle tyrkiske familiefaren og hans sønner på 26 og 21 år bør alle dømmes for overlagt drap på Ramazan Berber, konkluderte aktor i sin nærmere to timer lange prosedyre i den såkalte Berbersaken i Eidsivating lagmannsrett i Drammen tirsdag.
3.Den muntlige prosedyre har lang tradisjon i Norge ?
4.Det er riktig at denne form for prosedyre tar lang tid, men den er svært viktig.
5.Det står ikke noe sted protokollert at lagretten ikke skal bry seg om statuttene, sa Pettersen i sin prosedyre.
6.Dette er ingen teatersal, utbrøt byrettsdommer Astrid Will Monsen da tilhengere av den tiltalte pastor Hans Bratterud applauderte under høyesterettsadvokat Alf Nordhus prosedyre i Oslo byrett igår.
7.En usedvanlig prosedyre er fulgt siden de foreslåtte censorer fra Statens spesiallærerhøgskole ikke er tatt til følge.
8.Jeg går ut fra at departementet vil følge den sedvanlige prosedyre for å få den utnevnte presten etablert i sitt embede, sier biskop Andreas Aarflot.
9.Jeg kan trygt si at den muntlige prosedyre har meget stor, ofte avgjørende betydning for sakens utfall.
10.Men vi er nødt til å følge vanlig prosedyre, hvis låntagerne ikke tar kontakt, sier seksjonsleder Anders Myklebust ved boligetatens lån og støtteavdeling.
11.Vi fulgte vanlig prosedyre : ba de maskiner som skulle lande i det aktuelle tidsrom om å vente til vi hadde sprøytet urea på banen.
12.Advokat Kjensli sa i sin prosedyre at hans motpart beveget seg langt utenfor det saken gjelder, nemlig opphavsretten og loven som beskytter denne.
13.Aktor, statsadvokat Anstein Gjengedal og forsvarer, høyesterettsadvokat Olav Hestenes ble ferdig med sin prosedyre igår.
14.Aktor, statsadvokat Anstein Gjengedal sa i sin prosedyre at heroinpartiet til en verdi av mer enn 20 millioner kroner på det norske marked, trolig ville ha ført til flere narkotikamisbrukeres død, hvis ikke virksomheten var blitt stanset.
15.Aktor, statsadvokat Even Fredriksen, sa i sin prosedyre torsdag at de formildende omstendigheter i denne sak ikke er av en slik karakter at de kan føre til et annet resultat enn lovens maksimumstraff på 21 års fengsel.
16.Aktor, statsadvokat Kristian Nicolaisen, hevdet i sin prosedyre at det var en rekke sammenhenger mellom ranene og biltyveriene i tiltalen mot Bakke.
17.Aktor, statsadvokat Steinar Trovåg, hevdet i sin prosedyre at det nærmest var opplagt at tiltalte holdt sin hånd over den lille pikens nese og munn nettopp for å lette det han hadde til hensikt.
18.Aktor, statsadvokat TorAksel Busch, hevder i sin prosedyre at det var tiltalte som hadde gjort det mulig for nordmannen å fortsette sin omfattende narkotikavirksomhet, ved at hun daglig besøkte ham i fengslet i Portugal der Wold satt arrestert.
19.Aktor, statsadvokat TorAksel Busch, karakteriserte i sin prosedyre drapet som gruoppvekkende og meningsløst.
20.Aktor bygget sin prosedyre på en høyesterettsdom fra 1976, som skulle fastslå at et radioapparat krever konsesjon hvis det kan motta sendinger som går utenom de frekvenser NRK og andre publikumsradioer benytter.
21.Aktor hevdet i sin prosedyre at de tre på tiltalebenken, en kaptein som var fungerende skolesjef da ulykken skjedde, en fenrik og en sersjantaspirant, alle måtte dømmes fordi de har forbrutt seg mot tjenesteplikten og har et selvstendig ansvar for det.
22.Aktor i saken, politiinspektør Stein Ulrich, hevdet i sin prosedyre tirsdag at 62åringen hadde plikt til å sette seg inn i de regler som til enhver tid gjelder.
23.Aktor i saken, statsadvokat Bjørn A. Poulson, sa i sin prosedyre at det selvsagt er vanskelig for andre mennesker å sette seg inn i den situasjonen den tiltalte politioverkonstabelen var i da han avfyrte det dødelige skuddet.
24.Aktor i saken, statsadvoktfullmektig Sølvi Wold, sa i sin prosedyre at drapet måtte ansees som en overlagt handling.
25.Aktor la i sin prosedyre ikke skjul på at efter hans oppfatning er de voldsskildringer som er vist i filmen av en så grov karakter at de rammes av straffelovens paragraf 382.
26.Aktor sa i sin prosedyre at efter hans mening var den tidligere aksjonsleder Bastian Heide den mest dominerende og sentrale person blant de tiltalte.
27.Aktor slo helt fast at det i denne sak overhodet ikke finnes noen formildende omstendigheter, noe også tiltaltes forsvarer, høyesterettsadvokat Olav Hestenes, i sin prosedyre sa seg enig i.
28.Aktors prosedyre, som starter onsdag, er den lengste i dansk rettshistorie.
29.Blant annet finnes det en" forenklet prosedyre" for nedklassifisering av" kortere, uaktuelle riksveistrekninger, men om prosedyren kan brukes i Oslo gates tilfelle, er ennå usikkert.
30.Byrettsdommer Astrid Monsen og hennes to meddommere får en stri tørn når de skal forsøke å finne ut hva som egentlig har skjedd i saken, som fortsetter idag med prosedyre.
Le tue ultime ricerche