Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave pugging. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Ikke bare er pugging av erindringsstoff en lite hensiktsmessige måte å følge med på idag.
2.Og at pugging av Bibeltekster og salmevers neppe er den beste måten å nå ungdommene på.
3.Skriftlig sidemålsopplæring har efter over 60 år aldri maktet å bli annet enn tørr pugging av gloser og grammatiske regler, regler som må pugges fordi de adskiller seg fra hovedmålet.
4.Det er lenge siden geografi var ensbetydende med pugging av" byer i Belgia".
5.Det sier svært mye om skolevesenet at mens pugging av sidemålsverb blir forsvart fordi det er en hundre år gammel tradisjon, blir EDBopplæring fortsatt sett på med halvhjertet skepsis.
6.Minst en times øving hver dag med maksimal stemmebruk, pugging og innøving av stoff kommer i tillegg.
7.Pugging av menneskerettserklæringer alene gir neppe den kraft som Jesus kan gi til løsning av våre mellommenneskelige forhold.