Norvegese-Tedesco traduzione di relasjon

La Traduzione della parola relasjon da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

relasjon in tedesco

relasjon
forhørsledersostantivo Beziehung [f], Zusammenhang [m]
Sinonimi per relasjon
Termini derivati da relasjon
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Der er nå tilrådelig at man ikke anvender en slik tallmagi, men heller ser begrepet" moderat tempo" i relasjon til de virkninger oljevirksomheten har på samfunnet forøvrig, sa Alsaker.
2.Det lar seg ikke gjøre å trekke sikre grenser på det foreliggende grunnlag, men det må kunne hevdes at det er tvilsomt om permitteringsadgangen gjelder på alle områder i arbeidslivet og i relasjon til alle kategorier arbeidstagere.
3.Gjelder det også forståelsen i relasjon til skipsfartsnæringen ?
4.Vi er i Sig. Bergesen d.y.gruppen absolutt fornøyd med resultatet for 1983, sett i relasjon til det generelt vanskelige markedet.
5.At eksamensformen i de kliniske fagene er muntlig med pasient og teorispørsmål, er en naturlig konsekvens av at det er i relasjon til pasienter vi skal fungere.
6.Bakgrunnen for denne uttalelsen er at debatten om såkalt lavpromille - hva nå det måtte være - i relasjon til strafferammene, efter min mening er blitt for teknisk preget.
7.Berg var totalt uenig med Lønning, som i sitt vidneprov hadde hevdet at Bibelens uttaleser må tolkes i relasjon til den tid de fremkom.
8.Blant gruppens diskusjonstemaer iår er situasjonen i MidtØsten i relasjon til europeiske og amerikanske holdninger, status i nedrustningsforhandlingene og den omfattende arbeidsledigheten verden over.
9.Bokens intensjon og dens faktiske utformning når det gjaldt emne, nivå og faglig kvalitet i relasjon til disse ; tilgjengelighet og presentasjonsform for den informasjon som fremlegges ; stil i presentasjonen, relevans og kvalitet i illustrasjoner ; kvalitet i registre og indekser ; dekningsgrad og kvalitet i bibliografiske opplysninger og referanser ; aktualitet i stoffvalg ; bokens fysiske utformning og originalitet.
10.Bydelsutvalget skriver at den sosiale situasjon for bydelen må ansees for god sett i relasjon til andre bydeler.
11.BøRygg gjør til forskjell fra mange andre som kommenterer" postmodernismen", iallfall forsøk på en definisjon, i relasjon til det som skulle være selve utgangspunktet, begrepet" modernisme".
12.DU har ett liv, lev det ! sier Hans Joachim Larsen, direktør i Time Manager en internasjonal bedrift med danske røtter - som gjennom sine seminarer har hjulpet over 25 000 nordmenn til å få mere ut av sin tid ved å minne folk om at de først og fremst er mennesker i relasjon til andre, i arbeidslivet og hjemme.
13.De fem sier at Oslo biskop av den grunn har sett seg nødt til å ta skritt for klart å markere Kirkens lære i relasjon til Hognestads forkynnelse, utfra de plikter en biskop er pålagt efter Alterboken.
14.Den hjemmearbeidendes familie og barn kan altså skattefritt nyte godt av et voksent menneskes fulle arbeidsinnsats, også den delen som ikke har relasjon til pass av barn.
15.Den hovedtiltalte, organisatorisk leder av stiftelsen, Helge Nordahl, ble av lagmannsretten frifunnet på samtlige tiltalepunkter, mens revisor Odd Harald Rosenlind ble dømt for et relativt bagatellmessig forhold i relasjon til den opprinnelige tiltalebeslutningen.
16.Denne vår almengyldige oppfatning av samfunnets diskriminerte er et sivilisasjonens fremskritt sett f.eks. i relasjon til hva som var alminnelig i forrige århundre.
17.Der er jo milliarder i omløp i girosystemet, og hvis man regner gjennomsnittlig 4 dagers rentefrihet for bankene i relasjon til kundene, har man den samme fortjeneste for bankene.
18.Derimot er det intet som tyder på at alkohol har noen relasjon til allergi eller hormonforstyrrelser.
19.Det ble videre hevdet at saken måtte vurderes i relasjon til Grunnlovens bestemmelser om ytringsfriheten.
20.Det er en hel del sykdommer som har en viss relasjon til overvekt : høyt blodtrykk, sukkersyke i eldre år, slitasjesvikt i knærne, gallestenssykdommer etc.
21.Det er et spørsmål om dommerkvaltitet og om selve behandlingen ved domstolene i relasjon til det alvorlige spørsmål om en person virkelig skal dømmes til straff.
22.Det er i relasjon til Norges situasjon den senere er blitt bedømt, ikke i forhold til hva andre lands regjeringer foretok seg.
23.Det er sikkert ikke alle som vil, det finnes ikke tall for dette, men det er all grunn til å belyse vår relasjon til USA på andre måter, og det i saklighetens navn.
24.Det er uten videre klart at forhåndscensur reiser betenkeligheter i relasjon til ytringsfriheten.
25.Det hevdes at utlendingskontoret ut fra disse fakta med urett har lagt til grunn at saksøkeren ikke er gift med Toril Sikandar i relasjon til fremmedskriftene.
26.Det store institusjonelle apparat som i årenes løp er bygget opp for organisert nordisk samarbeide, har nærmest marginal betydning i relasjon til det som fortoner seg som en altoverskyggende hovedsak for befolkningen i de nordiske land.
27.Det var Kirsten Toverud som i 1930årene arbeidet med for tidlige fødsler i relasjon til morens sosiale stilling, forteller professor Halvorsen.
28.Dette er noe man prøver å gjennomføre i norsk skole idag, og det er efter vår mening stadig viktigere sett i relasjon til vårt moderne samfunns stigende kompleksitet.
29.Dette har muligens gjort foreldre og andre av barnets nærpersoner forvirret i forhold til hvordan de best skal arrangere spebarnets betingelser i relasjon til den adferd som til enhver tid måtte forekomme.
30.Dette til tross for at det er krystallklart for alle at den europeiske delen av Sovjet ikke har noen relasjon til SentralEuropa, hevder generalen.
Le tue ultime ricerche