Norvegese-Tedesco traduzione di sakke

La Traduzione della parola sakke da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sakke in tedesco

sakke
klokkeverbo nachgehen
Termini derivati da sakke
Anagrammi di sakke
Altri esempi
1.Bare vent til vi kommer frem, oppmuntrer turgående fedre og mødre sine barn, som begynner å sakke betenkelig akterut.
2.De som ikke tar hensyn til denne vitale sannhet, vil dømme sine land til å sakke lenger og lenger akterut i den globale konkurranse for økonomisk lederskap i 1980årene og videre fremover.
3.Hvis brannvesenet ikke får muligheter til å følge med i utviklingen, vil vi ubønnhørlig sakke akterut.
4.Men samtidig må vi ikke sakke akterut når det gjelder å være ajour med forskning og ny avansert teknologi, sa Mork.
5.Da hun begynte å sakke akterut ved 4 km, overtok Ingrid ledelsen og en liten stund så det ut som om Ingrid og Grete skulle skaffe seg den avgjørende ledelse til de fire øvrige.
6.Det gjelder bare at vi blir klar over situasjonens alvor, dette at vi er i ferd med å sakke akterut for andre land.
7.Det innebærer, dersom det var blitt vedtatt, at de ansatte i staten vil sakke enda mer etter i lønnsutviklingen.
8.Ellers kan" Midtens rike" komme til å sakke ytterligere akterut.
9.Hvis ikke vil Frankrike som nasjon sakke akterut i dagens harde internasjonale konkurranseverden !
10.Idag er service, bransjekunnskap og kreativ hjelp stikkord for den bedrift som ikke vil sakke efter.
11.Lørdagens" streikekommentato rer" forstår de kommuneansattes frykt for å sakke akterut i forhold til privat sektor, og man håper at konflikten blir kortvarig.
12.Norge er i ferd med å sakke akterut sammenlignet med Sverige og Danmark når det gjelder arktisk forskning !
13.Nå utløses Kristen Nygaards eget politiske engasjement mest i det å få dem som har makt og politisk innflydelse til å erkjenne hvor Norge står og hva som må gjøres hvis vi ikke skal sakke akterut.
14.Og hvis statspensjonistene fortsatt skal sakke akterut i samme tempo som tilfellet har vært de siste trefire år, vil hele statspensjonen for hovedtyngden av pensjonister kort og godt forsvinne i løpet av åtteti år.
15.Som fremtredende industrileder gjennom en årrekke vet han at en moderne industrinasjon må ha et tidsmessig utstillingsområde for ikke å sakke akterut.
16.Strøket ble også Reagans råd til Kinas ledere om å" stole på folket" og hans ord om at regjeringer som" ikke tar hensyn til denne vitale sannhet, vil sakke lenger og lenger akterut".
17.Så begynte toget å sakke på farten.
18.Trekkes helsefaghøyskolene ut av sykehusene og slås sammen til store og fjerntliggende høyskoler, vil undervisningspersonellet uvegerlig sakke akterut.
19.USA vil sakke av, og selv om ledigheten er gått noe ned der og mange jobber er skapt, vil arbeidsløsheten ligge over 7 prosent.
20.Utviklingen internasjonalt på vaksinefeltet foregår i øyeblikket meget raskt, og dersom vi til enhver tid skal kunne gi befolkningen det best mulige vaksinetilbud, må vi ikke sakke akterut.
21.Vi kommer bare ikke utenom denne anskaffelsen - med mindre vi skal sakke helt akterut når det gjelder medisinske fremskritt, understreker nevroradiolog dr.med. Ingar O. Skalpe ved Rikshospitalet.
22.Øyvind Skard mente at skoleundervisning har en tendens til å sakke akterut.
23.Får vi ikke saken i havn, er situasjonen den at statspensjonistene vil sakke ytterligere efter, og jeg er redd for - satt litt på spissen - at neste spørsmål er om pensjonskassen er" liv laga".
24.Med denne innsatsen vil distriktene sakke akterut i den teknologiske nyskapning som skjer i sentrale strøk, og vi kan oppleve en ny bølge med fraflytting og sentralisering, mener Odd Einar Dørum.
25.Store investeringer vil alltid være nødvendig for ikke å sakke akterut, sier G. A. Treschow.
26.Arbeiderpartiet gjør vondt verre : press på lavere arbeidstid og lengre ferier gjør avstanden til konkurrentene større og norsk industri vil sakke akterut.
27.Benoit hang ikke med i teten i mer enn 1500 meter, da begynte hun å sakke akterut.
28.Den internasjonale finansverden har en følelse av at Storbritannia fortsetter å sakke akterut økonomisk, og bedømmer heller ikke utsiktene for de nærmeste år som særlig lyse.
29.Den maskinelle utstyrspark i fagopplæringen er ved å sakke betydelig efter.
30.Den sentrale planøkonomien kan bare fortsette på bekostning av en utvikling der SovjetUnionen vil sakke stadig akterut.
Parole simili

 
 

sakke come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) sakkesakkendesakket
Indicativo
1. Presente
jegsakker
dusakker
hansakker
visakker
deresakker
desakker
8. Perfetto
jeghar sakket
duhar sakket
hanhar sakket
vihar sakket
derehar sakket
dehar sakket
2. Imperfetto
jegsakket
dusakket
hansakket
visakket
deresakket
desakket
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde sakket
duhadde sakket
hanhadde sakket
vihadde sakket
derehadde sakket
dehadde sakket
4a. Futuro
jegvil/skal sakke
duvil/skal sakke
hanvil/skal sakke
vivil/skal sakke
derevil/skal sakke
devil/skal sakke
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha sakket
duvil/skal ha sakket
hanvil/skal ha sakket
vivil/skal ha sakket
derevil/skal ha sakket
devil/skal ha sakket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle sakke
duville/skulle sakke
hanville/skulle sakke
viville/skulle sakke
dereville/skulle sakke
deville/skulle sakke
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha sakket
duville/skulle ha sakket
hanville/skulle ha sakket
viville/skulle ha sakket
dereville/skulle ha sakket
deville/skulle ha sakket
Imperativo
Affermativa
dusakk
viLa oss sakke
deresakk
Negativa
duikke sakk! (sakk ikke)
dereikke sakk! (sakk ikke)
Le tue ultime ricerche