Norvegese-Tedesco traduzione di samme

La Traduzione della parola samme da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

samme in tedesco

samme
generellaggettivo derselbe, dieselbe, dasselbe
  determinant - singularaggettivo derselbe, dieselbe, dasselbe
  determinant - pluralaggettivo dieselben
  pronomen - pluralaltro dieselben
  pronomen - singularaltro derselbe, dieselbe, dasselbe
Sinonimi per samme
Termini derivati da samme
arbeide sammen, betale noen med samme mynt, sette sammen en gruppe, binde sammen, bite sammen, bite sammen tennene, blande sammen, bli sammen igjen, bo sammen, bo sammen med, bryte sammen, bunte sammen, sammenbrud, det er det samme, det er det samme for meg, det samme, trekke sammen, trekke seg sammen, drive sammen, få til å smekke sammen, falle sammen, felle sammen, falle sammen i nederlag, flette sammen, forblekne sammenlignet med, gå bra sammen med, sammen, sammen med, samme vei tilbake, ta seg sammen, gi noen tilbake med samme mynt, hope sammen, hope seg sammen, ha sammenheng, holde sammen, henge i sammen, henge sammen med, sammenslåbar, sammenklebe, sammenklumping
sammensette, sammenskrumpen, sammensnøring, legge sammen, sammenleggbar, i denne sammenheng, i sammenbruddstilstand, kalle sammen, klemme sammen, klebe sammen, kneppe sammen, knipe sammen, krølle sammen, knøvle sammen, knytte sammen, koke sammen, komme sammen, koble sammen, koble sammen med, kortfattet sammendrag, krype sammen, krype sammen i, krølle seg sammen i, krølle seg sammen, lenke sammen, lappe sammen, leve sammen, lime sammen, noe av samme sort, nervesammenbrudd, uavbrutt sammenheng, usammenlignbar, usammenhengende, samme avstand, samme øyeblikk som, samme måte, pakke sammen, pakke seg sammen, passe sammen, passe sammen med, passer sammen, presse sammen, rable sammen, regne sammen, røre sammen, rulle seg sammen, samle sammen, sammenbrudd, sammendra, sammendrag, sammendraende, sammendratt, sammendragning, sammentreff, sammenfalle, sammenfallende, sammenfatte, sammenfatning, sammenflette, sammenrenne, sammenføyd, sammenføre, sammenheng, sammenhengende, sammenhengsløshet, sammenhoping, sammenkalle, sammenkallende, sammenkomst, sammenkoblende, sammenkobling, sammenlagt, sammenlenking, sammenleving, sammenpressing, sammenregning, sammensatt, sammensetning, sammenslåing, sammensmelting, sammensnurpet munn, sammenstille, sammenstilling, sammenstøt, sammensverge seg, sammensvergelse, sammentre, sammentreffe, sammentreffende, sammentrykning, sammentrykt, sette sammen, sette sammen en jury, sitte sammenkrøkt, skokke seg sammen, skrape sammen, skrukke seg sammen, slå sammen, slå seg sammen, som holder vogner sammen, slutte seg sammen, smelle sammen, sammenslått mos, snøret sammen, som ikke går sammen, sammenbryting, sammenfall, sammenmaling, støte sammen, støte sammen med, tett sammenholdt, tett sammenvevd, til sammen, trenge seg sammen, trevle seg sammen, tromme sammen, være sammenslåbar, være sammenhengende med, veve sammen, ved samme tempo som, ved sammenstøting, vike sammen, sammenholde, sammenligne, sammenlikne, sammensverge, sammensverje, alle sammen, falle sammen med, flette seg sammen, flyte sammen, føye sammen, sammen i forbund, hefte sammen, krøke sammen, løpe sammen, ord skrevet på samme måte, rote sammen, rulle sammen, sammen, sammenblandet, sammenblanding, sammenbundet, sammenfiltre, sammenfiltret, sammenflettet, sammenflytende, sammenføye, sammenføyning, sammenklebing, sammenlenket, sammenlignbar, sammenligning, sammenlikning, sammenlikningstest, sammenløp, sammenrullet diplom, sammenslutning, sammensmeltning, sammensnøre, sammenstuing, sammensurium, sammensvoren, sammentrekke, sammentrekning, sammentrukket, sammenvoksning, skrumpe sammen, smelte sammen, smøre sammen, stimle sammen, være sammenfallende, årsakssammenheng, dra sammen, med det samme, alt sammen, sammenslå, sammenveve, medsammensvoren, sammenbinding, sammenfiltring, sammenveving, av samme betydning, av samme art, av samme slag, av samme ulla, usammensatt, sammen med, ligge sammen, sige sammen, samme nivå, sammentrengt, i samme båt, under samme tak, i det samme, i samme, i samme åndedrag, til samme tid
Esempi con traduzione
Hver gang han kommer hit, bestiller han den samme retten.
Lærere får faktisk penger fra det offentlige for andre folks slit og strev. På arbeidsplassen til læreren får han utdelt en arbeidsgjeng første arbeidsdag. Arbeidsgjengen kalles klasse og jobber som regel seks timer fem dager i uken. En klasse består av arbeidere, populært kalt elever, og disse er i de fleste tilfeller like gamle som sine medelever. Men én ting må du merke deg: Som regel er ikke elevene eldre enn 16 år og samtidig gjerne så unge som seks. Du tenker vel det samme som meg? Det er rett og slett snakk om barnearbeid!
Lynet slår ikke ned to ganger på samme sted.
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
Vi pratet og jeg følte at vi var på samme bølgelengde.
Vi tilbyr i år det samme språkkurset som i fjor.
Jeg spurte Tom det samme spørsmålet.
Da vi var barn, vi sov i samme rom.
Kanskje jeg vil aldri forstå hva forskjellen er. For meg begge uttrykkene har samme betydning.
Senere vil vi analysere resultatene og finne ut hva som gikk galt, fordi vi vil ikke gjenta de samme feilene i fremtiden.
Mine venner bor i samme hus som meg.
Vi går i samme klasse.
Vi liker den samme maten og den samme musikken.
Vi jobbet på samme trykkeri.
Vi var altfor forskjellige og levde hvert vårt liv under samme tak.
Jeg har snakket med andre som er i samme situasjon.
Han tenkte på det samme.
Hun tenkte på det samme.
Jeg tenker på det samme.
Tenker du på det samme?
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.... de personlige angrep mot ham (Moon) er av den samme ondsinnede og usaklige karakter som de historiske angrepene på jødiske, kristne og muhammedanske ledere dengang de som nykommere bragte minoritetsreligioner frem i samfunnet.
2.Alle" har stort sett ønsket å gjøre det samme, og konsekvensene må nødvendigvis bli nokså drastiske når disse er i selgerposisjon.
3.Angrefristen" var det viktigste statsråd Løken fikk igjennom, men i samme proposisjon ønsket Høyreregjeringen å gå lenger på enkelte andre punkter enn stortingsflertallet ville være med på.
4.Annen runde", dvs. forhandlinger med kreditorene om selve Horten Verft, vil ifølge Syse ha samme opplegg som for skipsengasjementene.
5.Annet sted i samme brev skriver Anders Jahre at det var den kjente greske storrederen Aristotelis Onassis som stod bak Pankos.
6.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
7.At forsvarssjefen samme dag kunne fortelle at russerne bare på Kolahalvøya, mindre enn 200 kilometer fra den felles grensen med Norge, har 16 - seksten - militære flyplasser, oppfattes neppe som like bekymringsfullt.
8.Bgjengen" hadde forsøkt det samme.
9.Boykottlekene" i Moskva samme sommer kom på den nette sum av 5,95 millioner dollar - ny olympisk rekord.
10.Broilerne" har typisk akademisk bakgrunn, identiske talekurser og samme uklanderlige fremtreden.
11.Clic" er et svensk motemagasin av samme type som det norske" Tique" hvor MediaInvest allerede har eierinteresser.
12.De grønne" lever litt på slike stemninger - de forsøker på en og samme tid å være og ikke å være et parti.
13.De optimister som både i og utenfor de militære rekker holder på at en liten hær også skal bli en god hær, vil ganske sikkert bli betydelig skuffet når de for sent oppdager at under våre tilvante forhold vil den lille hær temmelig nøyaktig bli utdannet i samme utstrekning som den nuværende.".
14.De samme beskyldninger er referert i Aftenposten.
15.Den borgerlige regjering må efterhånden få samme standpunkt, fordi det er sosialdemokratene som har flertallet i disse utenrikspolitiske saker.
16.Denne på samme tid konkrete og symbolske donasjon fra det norske folk er et håndslag for fred, utvikling og demokrati i Nicaragua og i resten av MellomAmerika.
17.Dersom husmoren går til naboen og utfører samme arbeide der som hjemme, men mot full lønn, og leier hjelp til arbeidet i sitt eget hjem, så yter hun innsats i penger, og følgelig er aktiva i sameie.
18.Dessverre, igjen, - mulighetene for flere eksemplarer av den samme boken er ofte små - bevilgningene blir mindre og mindre.
19.Det blir bl.a. hevdet at juristenes plass i politietaten er en fare for rettssikkerheten, fordi de er engasjert både i både selve efterforskningen og sener som aktor i samme sak når den kommer for retten, sier Barkenæs.
20.Det er det samme som at forlange, at de norske nazister skulle få stemmeret i 1945".
21.Det er føyd til to eller tre spørsmål, men svarene er selvsagt presis de samme.
22.Det er ganske pussig hva folk kan betale i skatt, bare de vet at naboen betaler det samme".
23.Det er ikke det samme å frata LarsErik startlisensen som å nekte ham å samle frimerker !
24.Det er riktig at vi har mistet Erik og Frank, men laget er av samme kaliber som ifjor.
25.Det gjelder alle hjemme også", la han til," Ja, samme hvor dere er".
26.Det kunne være fristende å ironisere over denne åpenbare motstrid mellom to av avisens medarbeidere i samme aftenutgave, men personlig betrakter jeg dette som et sunnhetstegn.
27.Det må med styrke slås fast at den homofile har samme menneskeverd som ethvert annet menneske.
28.Det samme (bøter eller fengsel i inntil seks måneder) gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
29.Det samme har Norske Kommuners Sentralforbund gått inn for.
30.Det samme skjer med oss som skjedde i bilbransjen i 1960.
Le tue ultime ricerche