Norvegese-Tedesco traduzione di sannsynlighet

La Traduzione della parola sannsynlighet da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sannsynlighet in tedesco

sannsynlighet
generellsostantivo Wahrscheinlichkeit [f]
Sinonimi per sannsynlighet
Termini derivati da sannsynlighet
Esempi con traduzione
Tydelighet i ord gir større sannsynlighet for tydelighet i handling.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Gjennom de årene Per Busk allerede har tilbragt i fengsel, er han blitt påført lidelser som efter all sannsynlighet overgår det som det er vanlig å bli påført av lidelser gjennom åtte års opphold i fengsel".
2.Jeg er glad for at Grunnlinjen og forslaget fra Høyre vil lide nederlag - efter all sannsynlighet i hvert fall - ved voteringen her idag.
3.Vi vil ikke betvile at det eksisterer en viss sannsynlighet for at en krig fortsatt kan utkjempes konvensjonelt i Norge.
4.Efter all sannsynlighet vil betingelsene for nedbetaling allerede fra neste år være noe lettere, opplyser Sveen.
5.En stans av skipstrafikken i dette området vil efter all sannsynlighet få en psykologisk effekt som vil påvirke oljeprisutviklingen.
6.Hvis økonomisjefen i Norges Idrettsforbund mener at det beste som kunne skjedd idretten er at Lotto efter all sannsynlighet ikke blir vedtatt, bør han skifte jobb, mener stortingsrepresentant Børre Rognlien.
7.Som den mann som med størst sannsynlighet vil redusere budsjettunderskuddet, fordele byrdene rettferdig og kontrollere kjernevåpnene, fortjener Walter Mondale å vinne, lød konklusjonen i New York Times.
8.Svak tilhørighet gir høy sannsynlighet for avvik og problembelastning.
9.4. desember iår vil Stortinget efter all sannsynlighet sørge for at norsk idrett vinner en skanse som i løpet av noen få år kan bli uhyre viktig, også økonomisk.
10.All sannsynlighet taler for at vi også kan forvente økt produktivitet ved nedsatt arbeidstid - også ved en reduksjon fra åtte til f.eks. seks timer.
11.Allerede onsdag i neste uke kommer Folketinget imidlertid med all sannsynlighet til å oppheve Glistrups immunitet med stort flertall.
12.At nettopp han har vært i stand til å skrive en bok, som efter all sannsynlighet vil sikre ham mer enn fotnoteplass i dette tiårets litteraturhistorie, kommer neppe som noen stor overraskelse på mange.
13.At paragraf 55 A er forandret to ganger siden 1979, har ingenting med denne saken å gjøre, bortsett fra det interessante faktum at nåværende ordlyd efter all sannsynlighet er i strid med ILOkonvensjonen 111 som Norge har ratifisert.
14.Begreper som sannsynlighet, fluktuasjoner og usikkerhet har vist seg å være av grunnleggende betydning, med det som følge at det ikke er mulig å kartlegge fremtiden.
15.Blant annet fordi det efter all sannsynlighet ikke vil koste Staten en øre.
16.Blir man først tilgodesett første året, er det stor sannsynlighet for at man også får økonomisk støtte de to kommende år, såfremt studieprogresjonen er tilfredsstillende.
17.Briten Tony Miles fikk sitt parti mot sovjetrusseren Sergei Makarytsjev avbrutt i en stilling hvor briten efter all sannsynlighet vinner.
18.Bærum Forenede Bilruter A / S kan efter all sannsynlighet begynne byggingen av sitt nye store verkstedanlegg på Furu ved Haslum engang tidlig på nyåret 1985.
19.DETTE kan umulig oppfattes som annet enn utilsminkede trusler, efter all sannsynlighet med hærverk og andre ulovligheter som neste fase i aksjonsmønsteret.
20.De ekspertene som spådde en lysende fremtid for disse varene, sier idag at nedgangen efter all sannsynlighet vil fortsette.
21.De fleste avgjørelser er basert på tilsvarende grader av sannsynlighet.
22.De var med all sannsynlighet falske, noe som skulle vise seg ved nærmere eftersyn.
23.Den eneste unntagelsen blir efter all sannsynlighet Romania, som ofte går sine egne veier i forholdet til Vesten.
24.Den greske regjerings valg av jagerfly til luftforsvaret vil efter all sannsynlighet falle på de franske Mirage 2000 og de amerikanske F16 flyene.
25.Den offentlige tegningen av aksjer i dataselskapet KontikiData er efter all sannsynlighet allerede over.
26.Denne rett vil bortfalle når byregjeringen efter all sannsynlighet trer inn i sin nye rolle fra årsskiftet.
27.Denne svenske kjæledeggen er en attraksjon hvor han enn kommer og gledelig nok, Legolas er efter all sannsynlighet klar for SAS Oslo Grand Prix.
28.Departementet regner derfor med at virkningene for den norske eksporten i 1985 efter all sannsynlighet ikke vil bli store.
29.Deres skjebne blir med stor sannsynlighet en tragisk overgang til skrapjern.
30.Derfor kan hjerte / karskader grunnet passiv røkning med stor sannsynlighet utelukkes hos ellers friske og sunne mennesker.
Le tue ultime ricerche