Norvegese-Tedesco traduzione di sjekk

La Traduzione della parola sjekk da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sjekk in tedesco

sjekk
bankvirksomhetsostantivo Scheck [m]
Sinonimi per sjekk
Termini derivati da sjekk
Anagrammi di sjekk
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bankkort som betalingsmiddel i stedet for kontanter eller sjekk er blitt meget populært blant de kunder som har forsøkt dette på det store Obssenteret i Oslo.
2.Bare en sjekk til kommunene istedenfor 110 overføringsordninger.
3.Det er mottageren av sjekkene som må bære tapet når man har godtatt en falsk sjekk.
4.Dette er en gave fra alle i Hof, sa formannen i hovedkomiteen for årets NM på ski, Per Runar Thoresen, da han overleverte en sjekk på 500 000 kr. til Hof Idrettslags formann, Knut Johnsen, på idrettslagets 85årsjubileumsfest lørdag.
5.Dette er fremtidens betalingsmiddel, enklere og sikrere enn sjekk og kontanter både for kunder, banker og forretninger, sier han.
6.I forretninger som i tillegg selger f.eks. klær, sko og elektrisk utstyr blir 13 prosent betalt med sjekk, opplyser han.
7.Jeg forestiller meg at kortene efter prøveperioden vil falle to kroner rimeligere pr. transaksjon enn hva en sjekk koster banken.
8.Jeg har ikke så mye.... jeg mener, kan De ta en sjekk ?
9.Jeg kommer aldri til å gå inn på et prosjekt i form av en sjekk.
10.Med innfølingsevne, fantasi og varme levendegjør hun sine skikkelser helt i Prøysens ånd, sa Gunnar Winsnes, juryens formann, da han overrakte medalje og en sjekk på 20 000 kroner til forfatteren.
11.Målet med denne form for betaling er at en stadig større del av varekjøpene skal skje på denne måten, til fortrengsel for kontantkjøp og bruk av sjekk, sa Jørgensen under et seminar om detaljhandelen og ny teknologi i Oslo før helgen.
12.Nordengen sendte med meg en sjekk på 10 000 kroner, kunne han trøste.
13.Når en forbruker betaler med sjekk, er det da fordi han ønsker å bruke sjekk, eller er det fordi det er den eneste måten han kan få brukt lønnen på lønnskontoen ?
14.Sjekk seil, tauverk og sikkerhetsutstyr.
15.Skjell meg gjerne ut, men sjekk kildene mine først, sier forfatteren Kjell Fjørtoft.
16.Uansett hvor entusiastisk man måtte være med hensyn til elektronisk betalingsformidling, tror jeg at de papirbaserte sjekk og girosystemene vil vokse ennå i flere år.
17.Å, du har vel bare godt av en sjekk, mener han.
18.18 timer senere hadde han den uteblevne sjekk i hendene.
19.Aftenposten har tirsdag den 13. mars en artikkel ved avdelingsdirektør Kobberstad om sjekk og giro som jeg synes er meget misvisende.
20.Akkurat denne dagen manglet hun kontanter, og skrev derfor ut en sjekk i vognførerens nærvær.
21.Alle de overlevende fra bussulykken i Østerrike får en sjekk i posten med et beløp som gir dem anledning til å kjøpe en feriereise hos Tjæreborg i samme prisklasse som den som ble avbrutt.
22.Ankepunktet synes i første rekke å være at jeg ikke i tilstrekkelig grad trekker inn det forhold at bankene også har inntekter av sine sjekk og girotjenester gjennom at de betaler en forholdsvis lav rente på visse typer betalingskonti og de disponerer store beløp gratis i den periode som går fra betales konto belastes til pengene er overført og godskrevet betalingsmottagers konto.
23.At det til tider kan gå helt til retten, fikk vi nylig eksempel på i Tyskland - og slike saker er mer enn sjeldne, idet de gjerne, for den negative publisitets skyld, blir ordnet i stillhet og med en større sjekk.
24.Banken vil ta betalt for sine tjenester, blant annet tas det sikte på seks kroner for hver sjekk som innløses.
25.Bankforeningen har utredet kostnadene ved konto, sjekk og bankgirobruk, og drøftet spørsmålet om en avtale om gebyrer tidligere.
26.Banksjef Dyrnes presiserer at de kunder som er med på å subsidiere andres bruk av sjekk og giro alltid vil kunne få et bedre tilbud i banker som i liten utstrekning produserer betalingstjenester, eller eventuelt i banker som tar betalt for tjenestene.
27.Banksjef Erik Lindmo i Bergen Bank hevder derimot at bankene fortsatt vil tape penger på lønnskontotransaksjoner, også efter overgang fra sjekk til Smartkort.
28.Bare sjekk selv, så skal du se...
29.Basert på en langsiktig økonomisk vurdering koster dette langt mindre for bankvesenet enn kostnadene med å betjene kunder som tar ut kontanter, eller ved sjekk eller girobruk.
30.Bergen Banks hovedkontor i Kirkegaten i Oslo hvor en Oslomann forsøkte å få hevet en sjekk på ti millioner dollars - ca. 83 millioner kroner.
Le tue ultime ricerche