Norvegese-Tedesco traduzione di skjære

La Traduzione della parola skjære da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skjære in tedesco

skjære
agrikultursostantivo Sichel [f]
  generellverbo schneiden
  dividereverbo schneiden
  tennerverbo knirschen
  skadeverbo schlitzen
  treverbo schnitzen
Sinonimi per skjære
Termini derivati da skjære
Anagrammi di skjære
Altri esempi
1.Det vil dermed ikke komme på tale å skjære ned på antall ansatte, eller kommunal innsats som vil redusere nødvendig hjelp og service til byens befolkning.
2.En gang må det forhåpentligvis lykkes å skjære gjennom, også for Stortinget.
3.At hun hadde hjerte til å skjære bort den vakreste opplevelsen i mitt liv.
4.Det var behov for å skjære igjennom for at den fortsatte diskusjon om personbilen skulle kunne bli mer saklig og konstruktiv.
5.Enten må vi nå øke inntektene eller skjære ned på driftsutgiftene.
6.Frykter dere at Vaterlandprosjektet kan skjære seg på grunn av konkurransen med Aker Brygge og Majorstuenlokket, kommunalråd Hans Svelland ?
7.Hvis den eneste veien for Oslo er å skjære ned på driftsutgiftene, så vil dette derfor ramme grupper som ikke har noe alternativ til offentlig omsorg og støtte.
8.Jeg burde ha ordlagt meg anderledes for å skjære unna disse unødvendige problemene, sier han nå.
9.Jeg er forberedt på å skjære ned på gledene jeg har ved å være i skog og mark.
10.Jeg kan ikke tenke meg at forslag om å skjære ned de amerikanske styrker i Europa vil samle flertall i Kongressen i overskuelig fremtid, sier senator Richard G. Lugar til Aftenposten.
11.Norge må ikke skjære ned sine bidrag til FNsystemet.
12.Når såret blir gammelt må vi skjære det opp igjen før vi kan sy, eventuelt behandle det for forurensning og ikke kunne sy.
13.Oppgaven er i og for seg ikke å skjære ned, men frigjøre ressurser for å kunne øke innsatsen raskere for svakstilte grupper.
14.Oslo må neste år skjære ned utgiftene minst 220 millioner kroner sammenlignet med det reduserte og reviderte budsjett for 1984.
15.SaudiArabia - er villig til å skjære ned på sin produksjon langt mer enn de øvrige land.
16.Statsminister Willoch er enig med meg i at en viss skattelettelse har en gunstig innvirkning på lønnsoppgjøret, men når jeg spør om hvorfor ikke mer skattelettelse vil ha en enda gunstigere virkning, sier han bare at det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haken.
17.Så lite av bevilgningene går idag til barnepsykiatrien at det er utrolig hvis politikerne vil skjære ned på det som er.
18.Velinformerte kilder hos motparten sier du er fenomenal til å skjære gjennom en sak når det røyner som mest på ?
19.Vi er meget bekymret over at politi og lensmannsetaten må skjære ned på bemanningen på kveldstid og i helgene.
20.Vi får håpe at Astrid Gjertsen, som på så mange områder har vist slik fin evne til å skjære gjennom byråkratiske utflukter for ikke å gjøre noe, også her vil innta et klart standpunkt til forbrukernes beste, mener forbrukerombudsmann Hans Petter Lundgaard.
21.Vi gjør det som et ledd i våre forsøk på å skjære ned på kjøretidene.
22.Vi har for tiden tre biler med to mann på hver, men fra nyttår regner vi med å skjære ned til to biler.
23.Vi har i Kristiansand forsøkt å sette tæring efter næring ved å skjære ned på budsjettene, men jeg lurer på om vi som er fornuftige, straffes for det av de sentrale myndigheter.
24.Vi kan ikke gå med på å skjære ned driften fra akuttsomatisk til kun somatisk på to av våre fem sykehus, sier Johansen.
25.Vi må bli mer effektive, skjære ned på produkter det har vist seg vanskelig å selge, satse på nye produkter og fremfor alt på en generell kvalitetsmessig nivåhevning.
26.Vi skal ta med Berber og skjære penisen av ham, sa Osman som svar til sin kamerat på spørsmålet om hva kniven skulle brukes til.
27.164 milliarder ville ha vært nødvendige for å skjære ned en betydelig del av subsidiene, blir det sagt.
28.Alt det du legger den sovjetiske presidenten i munnen om nødvendigheten av å bli kvitt atomvåpen, er jo den rene skjære sannhet.
29.Antydninger om at de bevisst vil la kommunene få svi eller la dem i stikken, eller at man vil" skjære ned på vår velferdsstat", er bunnfalske, for å si det med rene ord.
30.Arbeiderpartiet er villig til besparelser på 127 millioner kroner, men går sterkt imot å skjære ned investeringene, blant annet med den begrunnelse at dette vil føre til tap av 600 årsverk.
Parole simili

 
 

skjære come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) skjæreskjærendeskåret
Indicativo
1. Presente
jegskjærer
duskjærer
hanskjærer
viskjærer
dereskjærer
deskjærer
8. Perfetto
jeghar skåret
duhar skåret
hanhar skåret
vihar skåret
derehar skåret
dehar skåret
2. Imperfetto
jegskar
duskar
hanskar
viskar
dereskar
deskar
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde skåret
duhadde skåret
hanhadde skåret
vihadde skåret
derehadde skåret
dehadde skåret
4a. Futuro
jegvil/skal skjære
duvil/skal skjære
hanvil/skal skjære
vivil/skal skjære
derevil/skal skjære
devil/skal skjære
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha skåret
duvil/skal ha skåret
hanvil/skal ha skåret
vivil/skal ha skåret
derevil/skal ha skåret
devil/skal ha skåret
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle skjære
duville/skulle skjære
hanville/skulle skjære
viville/skulle skjære
dereville/skulle skjære
deville/skulle skjære
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha skåret
duville/skulle ha skåret
hanville/skulle ha skåret
viville/skulle ha skåret
dereville/skulle ha skåret
deville/skulle ha skåret
Imperativo
Affermativa
duskjær
viLa oss skjære
dereskjær
Negativa
duikke skjær! (skjær ikke)
dereikke skjær! (skjær ikke)
Le tue ultime ricerche