Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave skolering. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Opplegget krever en helt ny skolering fra lærerens side samt mot og vilje til å forandre seg.
2.Partiet satser sterkt på skolering av sine kandidater, en skolering jeg personlig har hatt stort utbytte av.
3.25 medarbeidere ved bedriftshelsetjenester for 500 bedrifter i Østlandsområdet får i disse dager skolering før tjenesten settes igang.
4.40 prosent gikk med til politisk skolering, den fant sted med en viss grundighet.
5.Alle er velkomne uansett skolering, såfremt interesse og motivasjon er tilstede.
6.Allerede åpningssporet avdekker Coreas røtter i spansk musikk, anslag og form forøvrig forteller også om solid klassisk skolering.
7.Blant annet har Akershus i gang et slikt opplegg og 25 personer får nå en forholdsvis omfattende skolering før de går igang med egen virksomhet.
8.De politiske og militære myndigheter i USA ønsker å fortsette sin militære skolering av latinamerikanske offiserer, og det er sannsynlig at Panamaskolen vil bli flyttet til et annet sted og undervisningen noe omlagt.
9.Delvis skolering i et sprog der hvor det tales, anså han ikke bare som ønskverdig.
10.Den går gjennom skolering, arbeid og evnen til å lytte til det mellommenneskelige og virkelige.
11.Dessuten driver vi nå utstrakt skolering av våre tillitsvalgte rundt om i landet.
12.Det at jeg har ledet lørdagsseminarene ved Universitetet, har jo også vært enslags vedvarende skolering i dagsaktualitet.
13.Det betyr at trykkerne gjennom faglig skolering og informasjon må følge med i hva som skjer, sier Elling Nyrønning i Oslo Grafiske Trykkerklubb.
14.Det bør stilles spesielle krav til skolering av leger med ansvar for svangerskapskontroll.
15.Det eneste som virkelig betyr noe er å holde en høy faglig standard og med skikkelig skolering i de basale fag slik at man kan følge med i utviklingen når den kommer.
16.Det kreves politisk skolering for å profilere grunnlagsspørsmålene i politikken.
17.Det skal særlig ta seg av skolering av kandidater som vil arbeide i skoleverket.
18.Det synes for mange å være et mystisk fenomen at en institusjon som burde være et forbilde på korrekt sprogføring, og som har professor FinnErik Vinje som sprogkonsulent, stadig demonstrerer utglidende og oppløsende tendenser når det gjelder den sproglige skolering.
19.Dette er begreper som krever en del erfaring kombinert med teoretisk skolering.
20.Dette er beklagelig, så meget mer som kommunestyrene spiller en vesentlig rolle, med hensyn til politisk skolering og videre rekruttering.
21.Dr. psychol.graden vil bygge på faglig, metodisk og teoretisk skolering og en godkjent vitenskapelig avhandling.
22.Dressurridning har, i likhet med de øvrige grener av ryttersporten, vært preget og dominert av offiserer som helt frem til nyere tid har utøvet ridning i forbindelse med sin militære skolering.
23.En av disse få er lektor Trygve Bull, et oppkomme for alle som liker spissformuleringer om partienes liv, et muntrasjonsråd for frustrerte SVere, men en herremann som ofte fortaper seg mer i egen formuleringskunst enn å dra nytte av sin historiske skolering.
24.Endelig inngår skolering av medlemmer og tillitsvalgte som viktige tiltak i planene fra plankomiteen.
25.Et fast, følsomt pikehode i marmor," Veronica", nr. 16, viser at Anne Nedlands billedhuggerferdigheter (under Per Palle Storms skolering) er i god orden i den klassiske genre.
26.FORMÅLET med denne forsterkede politiske skolering skal være å motivere flere polakker til å samle seg bak kommunistpartiet.
27.Faglig sett kombinerte han en solid juridisk skolering med stor viden om og praktisk innsikt i skibsfartens problemer.
28.Folk med bedriftsøkonomisk skolering er akutt mangelvare.
29.For deltagerne blir Sørlandsoppholdet en blanding av ferie og politisk skolering, med sikte på aktiv innsats frem mot stortingsvalget til høsten.
30.For ham er opposisjonens viktigste oppgave å gi folket en politisk skolering slik at det kan ta sin skjebne i egne hender.