Norvegese-Tedesco traduzione di slepe

La Traduzione della parola slepe da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

slepe in tedesco

slepe
formålverbo schleppen
Sinonimi per slepe
dra
Termini derivati da slepe
Anagrammi di slepe
Altri esempi
1.Bedre tilbud på bostedet og et ønske om å unngå å slepe tunge bæreposer gjennom byen og på overfylte kommunikasjonsmidler kan være forklaringen.
2.Da fikk han også høre at egypterne slavet med pyramidebyggingen i halvannet århundre, og at de var blitt tvunget til å slite og slepe i 30 år, i tremåneders skift med et hundre tusen mann i hvert skift.
3.De fleste bygningsminner og ruiner minner om den tiden almuen fikk slepe og slite for danske og norske riddere eller prester.
4.Den forulykkede skulle slepe en steinblokk med tau efter traktoren, men steinen var for tung, med den følge at traktoren vippet rett bakover på bakhjulene og ble liggende opp ned.
5.Derefter greide han å slepe seg til dette stedet.
6.Det vil åpenbart være enklere å slepe en nøkkelferdig oljeproduksjonsplattform fra Norge til Barentshavet enn fra mer fjerntliggende land.
7.Dette sammenstøtet førte til mindre skader på hangarskipet, men den sovjetiske ubåten ble skadet så mye at et bergningsfartøy måtte slepe den til basen i Vladivostok.
8.Fremtidens seismiske skip vil slepe efter seg utstyr som energikilde og lyttekabel, utstyr til en verdi av ca. 25 mill. kroner.
9.Han mener at kostnadene stort sett vil bli de samme som ved bygging av et landfast hotell, men fremholder at det kan være fordelaktig å slepe et flytende hotell til turiststeder hvor det på grunn av manglende infrastruktur og arbeidskraft er vanskelig å gjennomføre et byggeprosjekt.
10.Helikopteret er konstruert for å slepe gjennom vannet en antimineslede som detonerer alle miner den fanger opp i området der operasjonen gjennomføres.
11.Hun hadde med nød og neppe klart å slepe ham til garasjen.
12.John fant henne liggende der en tid senere efter at en underlig, overveldende følelse av tretthet og utmattelse hadde tvunget ham til å gi opp arbeidet og fått ham til å slepe sine blytunge lemmer langsomt og smertefullt, tomme for tomme, opp trappen...
13.Ligger du der med benet tvers av, skal du først og fremst slepe deg på albuene bort til telefonkatalogen.
14.Man skal ikke slepe små barn rundt og overbelaste dem med inntrykk.
15.Minesveiperne kan slepe en gjenstand efter seg som enten gir fra seg lydbølger eller som forstyrrer de jordmagnetiske feltene.
16.Nå kan det vise seg nødvendig å slepe den til land for reparasjon.
17.Olsen behøver ikke å slepe hele børen med seg på Kjelsåstrikken.
18.På grunn av eksplosjonsfare måtte brannbåten Nøkk slepe Rollanes vekk fra kaien, fortsatt mens slukningsarbeidet pågikk.
19.Redningsmannskaper måtte oppgi et forsøk på å slepe båten til land, opplyser Redningssentralen på Sola.
20.Tvertimot er det et stygt syn når hardt belastede barnefamilier må slepe med seg hele Holmenkollåsen i tillegg.
21.Ved 20tiden ble det derfor bestemt å slepe" Rollanes" ut av havnen.
22.slepe Rollanes vekk fra kaien,fortsatt mens slukningsarbeidet pågikk.
23.27åringen forlot leiligheten, kvinnen klarte å slepe seg opp igjen, men 27åringen kom tilbake og truet med å drepe kvinnen hvis hun ikke skrev ut en fullmakt slik at han kunne heve penger på hennes bankbok, som han hadde stjålet, fremgår det av tiltalen.
24.Anderssons langsomme tempi hadde en tendens til å slepe ; det hele ble for tungt og kvalte dermed muligheten til en mer livfull dramatikk.
25.Da han ikke ville si noe, bandt de ham til en bil og truet med å slepe ham med seg inntil han fortalte det de ville vite.
26.De flyktninger som de siste par måneder hadde klart å slepe seg frem til Ibnat, er ofre for et annet problem : vanskelighetene med å få maten som hjelpeorganisasjonene bringer til Etiopia, frem til de tomme maver.
27.Den må bringes i samsvar med tidens krav, vende seg mot vår verden, gi dagens mennesker med dagens problemer noe å leve på, og ikke slepe med seg fortiden.
28.Den skadede klarte å slepe seg inn til en nabo, som varslet politiet.
29.Den som ikke har, eller ikke vil slepe eget utstyr med på reisen, kan leie alt nødvendig på stedet, for eksempel hos Strolz.
30.Den vidunderlige joggerus merker jeg ingenting til, og antrekket forplikter så forbasket - det nytter ikke å slepe seg hjem på krabbegir.
Parole simili

 
 

slepe come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) slepeslependeslept
Indicativo
1. Presente
jegsleper
dusleper
hansleper
visleper
deresleper
desleper
8. Perfetto
jeghar slept
duhar slept
hanhar slept
vihar slept
derehar slept
dehar slept
2. Imperfetto
jegslepte
duslepte
hanslepte
vislepte
dereslepte
deslepte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde slept
duhadde slept
hanhadde slept
vihadde slept
derehadde slept
dehadde slept
4a. Futuro
jegvil/skal slepe
duvil/skal slepe
hanvil/skal slepe
vivil/skal slepe
derevil/skal slepe
devil/skal slepe
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha slept
duvil/skal ha slept
hanvil/skal ha slept
vivil/skal ha slept
derevil/skal ha slept
devil/skal ha slept
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle slepe
duville/skulle slepe
hanville/skulle slepe
viville/skulle slepe
dereville/skulle slepe
deville/skulle slepe
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha slept
duville/skulle ha slept
hanville/skulle ha slept
viville/skulle ha slept
dereville/skulle ha slept
deville/skulle ha slept
Imperativo
Affermativa
duslep
viLa oss slepe
dereslep
Negativa
duikke slep! (slep ikke)
dereikke slep! (slep ikke)
Le tue ultime ricerche