Norvegese-Tedesco traduzione di sortering

La Traduzione della parola sortering da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sortering in tedesco

sortering
generellsostantivo Sortieren [n]
Sinonimi per sortering
Termini derivati da sortering
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Foreløbig er det til hjelp ved sortering av post utenbys, og også i Oslo.
2.2. og 3. sortering går for 10øringer og 5øringer.
3.Arbeiderpartiet gikk ikke inn for noe alternativ til å gi karakterer i grunnskolen, men partiets hovedtalsmann Kirsti Grøndahl mente likevel at opposisjonen og regjeringspartiene legger vidt forskjellige begreper til grunn når man ønsker karakterer som vurderingsform - eller til sortering av elevene.
4.Brevet kan for eksempel ha blitt ødelagt ved maskinell sortering.
5.Det betyr at postbudene som har vært i streik ved postkontorene i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø står foran noen travle dager med sortering av ukegammel post.
6.Det er kun førstesortering som havner i Gartnerhallen, annen sortering sender produsentene selv til safting.
7.Drøye 17 i vinnerodds og grov sortering i V5 var de spillemessige konsekvenser av triumfen, som innbragte eieren 24 000 kroner.
8.Firmaet markedsfører maskiner for samling av papir i hefter, hulling og stifting av papir, bretting og ilegging av brev i konvolutter, samt frankering, veiing og sortering av post.
9.Fordi man må være godt kjent i distriktet, er det vanskelig å innkalle ekstrahjelp til sortering av posten.
10.Har vi fått et nytt skille i samfunnet, mellom de rendyrkede arbeids og karriererobotene og arbeidstagerne av annen sortering, de som ikke rekker opp fordi de også har andre forpliktelser å tenke på ?
11.Her må nok en enda hårdere sortering til.
12.Hvis ikke innfører departementet nordmenn / kvinner av første og annen sortering !
13.Igjen viste utslagene seg å være størst ved sortering på grunnlag av politisk sympati.
14.Innen helsevesenet legges det i dag stor vekt på undervisning i organisasjon av skadested, sortering av skader og prioritering av disse, samt førstehjelpsbehandling.
15.Men det står som sagt mye tilbake av sortering og informasjon blant produsentene før poteten garantert kan pryde middagsbordet som den delikatessen den er, må vår administrerende potetkontrollør medgi.
16.Og en kveldsstund klatret han opp seks trapper med egen stor potte og gartnerjord av beste sortering.
17.Om karakterer i skolen sa Kirsti Kolle Grøndahl at man prøver å tillegge disse mange gode egenskaper, men dersom man" skreller av" alle de vakre ord så er det bare et område der karakterene er bedre egnet enn andre vurderingsformer, nemlig når det gjelder utvelgelse og sortering av elever.
18.Over 50 000 pakker kommer inn til postterminalen hver dag for sortering og videreforsendelse.
19.Sortering og ombæring imorgen skjer på overtid.
20.Under overskriften katastrofemedisin lærer man hvordan sortering av skader skal foregå, med prioritering i kategoriene Haster, Kan vente, Må vente, alt efter skadetyper.
21.Ved de andre syv postkontorene gikk sortering og ombæring som vanlig.
22.før sortering, for å få vite mer om aldersfordelilng.
23.Aftenpostens kulturredaksjon har stor moro av høytlesning og sortering av" kulturricks".
24.Alt blir samlet i tilfluktsrommene under St. Hanshaugen for sortering og pakking i containere.
25.Aouita, Bubka, Cram - friidrettens ABC - var årets dominerende utøvere ; vi har ikke forsøkt å rangere dem annet enn ved alfabetisk sortering - det får være opp til hver enkelt.
26.Det er også gjort forsøk på mekanisk sortering av sild, men det fikk ikke stor utbredelse.
27.En annen viktig gevinst ved det nye systemet er stofflagringen, som nå skjer automatisk ved at alt som skrives lagres inn i avisens egen database med automatisk sortering på tema efter spesielle koder.
28.En ny norsk metode for sortering av rognsild, basert på infrarød belysning i maskinelle industrioperasjoner, er nå utviklet og under utprøvning i en industribedrift i Romsdalen.
29.En svisjende sortering og stablingsmaskin teller aviser og stokker bunker til såkalte standardpakker før den ekspederer dagens aftenavis videre på et nytt transportbånd og ut på lasterampene.
30.Fra 2. sortering til kr. 3,50 til kr. 78, for beste sort.
Le tue ultime ricerche