Norvegese-Tedesco traduzione di stå

La Traduzione della parola stå da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stå in tedesco

stå
ordenverbo gelesen werden
  holdningverbo stehen
Sinonimi per stå
Termini derivati da stå
anstå, anstå noen, gjenstående, gjenoppstående, avstå, avstå fra, avstående, bestå, bestå av, bestå i, bestå prøven, bestående, bestående av to likelydende eksempler, bestemt påstå, bestemt påstående, tilståelse, bistå, enestående, ensomstående, få bestå, få noen til å forstå noe, forstå langsomt, forstå kjapt, forestå, forestående, forstå, forståelig, forståelighet, forståelse, forstående, forståle, framstående, fristående, gjøre forståelig, håndstående, ikke i stand til å forstå noe, innestå for, inneståendebevis, la bestå, la stå og trekke
lett å misforstå, lettforståelighet, misforstå, misforståelse, motstå, motstående, nært forestående, okkupere et hus som står tomt, uimotståelig, uskikket til å forstå, åpent tilstå, stå, stått, rustfritt stål, stå imot, stå fast, stå fast ved, stå høyt over, stå i borgen, stå i forbindelse med hverandre, stå i kø, stå i rett vinkel mot, stå i relasjon, stå i relasjon til, stå i strid, stå i veien, stå inne for, stå for retten, stå midt imot, stå noen fritt å, stå noen til buds, stå og falle med, stå og gape, stå og gape på, stå og henge, stå over, stå på god fot med, stå på sitt, stå på stilk, stå på vakt, stå på vennskapelig fot med, stå seg, stå som symbol for, stå stødig, stå stille, stå til ansvar for, stå opprett, stå ut, stå ut med, stående ordre, stående applaus, stående utbetalingsordre, ståhei, stål, stål-, stålball, stålull, stålverk, ståpassasjer, stå opp, stillestående, svært vanskelig å forstå, underforstått, opprettstående, oppstå, oppvekstår, utestående, utenforstående, utstå, utestående framtann, være misforstått, være oppstått, vedstående, framståe, gjenstå, gjnoppståe, hnståe, innestå, ståke, stålsette, tilstå, understå, undrforståe, vedstå, avståelse, bestående av hinner, bestått, festningstårn, forståelsesfull, fremstå, fremstående, hvordan står det til, høytstående, jern og stålindustri, misforstålse, person som står opp, stående fot, ståelig, som står i vekselforhold til hverandre, stå opp tidlig, stå overfor, stå til, stå ved, stå øverst, stålampe, ståltråd, ståltråd-, ståltrådgjerde, ståltrådnetting, ståtribune, tilbakestående, uforståelig, uforståelig snakk, understått, utstående, velstående, stå for, stå i spissen for, stå fram, stå i forbindelse med, ståsted, stå bi, ikke utstå, ikke kunne utstå, ståk, lavtstående, enkeltstående, ståelighet, stå på-vilje, stå i motstrid med, la det stå til, stå brud, stå brudgom, gjensidig forståelse, frittstående bygning
Altri esempi
1.... ikke blot i den nærværende tid, men også i en fjern fremtid stå som ubestikkelige vidner om Nationens liberalitet, aand og kunstsmag på den tid de ble til.
2.Alfa og Omega" fra MPL, Øystein Borg Heyerdahl og Kari Sørbo, gis honnør for sin ekspertise og hjelpsomhet overfor horder av besøkende, men vi må gi et lite eselspark til de utstillere som ikke finner det umaken verd å" stå på", men bare er fysisk nærværende.
3.Andre" synes å stå helt fritt, forbeholdsløst, idet de" har rett til å bruke dei språkformene som dei sjølve ønskjer".
4.At undertegnede langtfra er den eneste nordmann som har vært ansatt der", får stå for donaldistens egen regning.
5.Bekjemp mishandling og diskriminering av kvinner" "Stå vakt om de legitime rettigheter til kvinner og barn".
6.Den grønnkledte" er et annet talent,og det ikke bare når det gjelder teater.Hun er også en av Kinas mest omstridte forfattere.I et land uten feministbevegelse har hun våget å stå frem med klart feministiske standpunkter.
7.Det er lett å se hvor striden kommer til å stå", mener Ap.avisen Oppland Arbeiderblad.
8.Det vil stå klart for enhver som leser" Sentrumsplanen" (1974) at dens intensjoner var at Tbanestasjonens overbygg skulle gjøres så diskret og harmonisk i forhold til omgivelsene som det var mulig og bare ha rent trafikkmessige funksjoner.
9.En tenåring kan stå foran speilet time efter time og ikke kjenne seg selv igjen.
10.Filmen dramatiserer effektivt håpløsheten i et ekteskap som har gått permanent i stå, og håpløsheten i voksne liv som har nådd et dødpunkt.
11.First Alpin", om selve byggingen av et hotell til Vaterlandområdet, men Nordengen understreket at det ikke utelukker at andre selskaper eventuelt vil stå for driften av et slikt hotell.
12.Gjennom hele Annelise Knudtzons virke som aktiv brukskunstner kan ett stort ord stå som kjennetegn : kvalitet.
13.Grease"musicalen som vi setter opp i samarbeide med Tone Lind Jørgensen til sommeren har vi avertert med bestillingskupong i annonsen, slik at folk kan slippe å stå i kø.
14.Grunnlinjen kan tidligst stå ferdig i 1995.
15.Gå ut maksimalt, så får vi bare se om du greier å stå helt ut".
16.Han gifter seg med borgermesterdatteren Maria, arbeider hos foreldrene i omgivelser hvor tiden synes å stå stille, får to sønner, fingrer med radioer og bygger sine egne mottagere.
17.Hitra" er fortsatt på Stord, men sommeren 1986 vil fartøyet stå frem som Norges eneste flytende marinemuseum.
18.Holtet" skal efter planen stå ferdig om et par år.
19.Ifølge beregninger Den norske Creditbank (DnC) har utført for kommuneadministrasjonen, kan hele Grunnlinjen stå ferdig til bruk i januar 1990.
20.It dont mean a thing if it aint got that swing" kan stå som symbol for musikken som vil lyde gjennom Skandinaviasalen 22. august.
21.Jeg var klar over at jeg måtte stå til ansvar," skrev Nygaardsvold allerede i mai 1940.
22.Jeg vil ikke stå i veien for noen", viser best at han ingenlunde er noen" albuenes" mann.
23.Jeg våger ikke å spå om hva som kommer til å stå i Regjeringens langtidsprogram.
24.Kirken må stå fritt til å vurdere og kritisere partienes konkrete løsninger ut fra sin forståelse av det kristne verdigrunnlaget.
25.Kottdørene" måtte stå på vid gap da pasienten trengte tosidig hjelp, men like ille var det ved behov for hjelp på bare en side.
26.Kunngjøringen om at det forelå en bombetrusel, syntes umiddelbart å stå i grell kontrast til disse" ord om håp og seier", som Aarvik uttrykte det.
27.Man tror at Norden samlet kan stå nøytralt, ikke bare Sverige.
28.Meningen med den siterte passus er å minne om at Kirken ikke må assosiere seg med noe bestemt politisk parti men må stå fritt i å kritisere et parti selv om vedkommende parti kaller seg kristelig.
29.Midt i angsten - midt mot angsten - er det en som gir trygg trøst med ord han kan stå inne for.For han som en gang sa dem,han kjenner oss.Jesus har selv kjempet seg gjennom vår angst.Han har seiret over den.Han kjenner også Gud,kjenner Guds veldige ressurser til trøst og trygghet.
30.Midt i svingen tenkte jeg plutselig at dette går jo bra, her er det ingen grunn til å være forsiktig, nå er det bare å stå på.
Parole simili

 
 

stå come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) ståståendestått
Indicativo
1. Presente
jegstår
dustår
hanstår
vistår
derestår
destår
8. Perfetto
jeghar stått
duhar stått
hanhar stått
vihar stått
derehar stått
dehar stått
2. Imperfetto
jegstod
dustod
hanstod
vistod
derestod
destod
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde stått
duhadde stått
hanhadde stått
vihadde stått
derehadde stått
dehadde stått
4a. Futuro
jegvil/skal stå
duvil/skal stå
hanvil/skal stå
vivil/skal stå
derevil/skal stå
devil/skal stå
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha stått
duvil/skal ha stått
hanvil/skal ha stått
vivil/skal ha stått
derevil/skal ha stått
devil/skal ha stått
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle stå
duville/skulle stå
hanville/skulle stå
viville/skulle stå
dereville/skulle stå
deville/skulle stå
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha stått
duville/skulle ha stått
hanville/skulle ha stått
viville/skulle ha stått
dereville/skulle ha stått
deville/skulle ha stått
Imperativo
Affermativa
dustå
viLa oss stå
derestå
Negativa
duikke stå! (stå ikke)
dereikke stå! (stå ikke)
Le tue ultime ricerche