Norvegese-Tedesco traduzione di stå fast

La Traduzione della parola stå fast da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stå fast in tedesco

stå fast
overbevisningverbo durchhalten, standhaft bleiben, nicht aufgeben
  regelverbo in Kraft bleiben, gelten, bestehen bleiben°
  formålverbo feststehen
Sinonimi per stå fast
Esempi con traduzione
Tom snakket med fast stemme.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Arealmålet for 1990 på 10 millioner mål dyrket jord her i landet må stå fast, mener utvalget.
2.Det standpunkt som trasevalg som nå fattes, må et mest mulig samlet bystyre stå fast om.
3.Aksjon Strandlinje vil fremskaffe konkrete tilbud om andre tomter, slik at det i lengden blir politisk umulig å stå fast ved at Bestumkilen er eneste godtagbare alternativ.
4.Aksjonsgruppa for herbergister og uteliggere ber innstendig Oslos politikere om å stå fast på sitt vedtak om raskest mulig å legge ned Sosialsentralen.
5.Avisen har merket seg at Venstre ønsker å stå fast på sin plattform uavhengig av blokkene og som et radikalt, ikkesosialistisk parti.
6.Da får vi heller ta kampen opp og stå fast på hva vi oppfatter som vesentlige prinsipper i skattepolitikken.
7.De klarer ikke å sortere ut hvilke følelser de skal stå fast ved.
8.Derfor gjelder det å stå fast på de samme samarbeidsløfter som ble tuftet i 1981 for nye fremgangsrike år for landet også efter 1985.
9.Det har også vært et ønske om å la modellen stå fast i Rådhuset, mens byplankontoret altså foretrekker å ha den som en del av sin virksomhet.
10.Det har virket som om ikke vitnene har våget å stå fast ved det alibiet de i utgangspunktet ga Bakke, sa Kjensli.
11.Det å stå fast mot overmakten, å bevare sin identitet, sine røtter, sin selvrespekt.
12.Dette er riktig prinsipp som man må stå fast ved.
13.Dette prinsippet må stå fast, sier Forbruksrådet i en uttalelse om Den norske Creditbanks siste utspill.
14.Dette var en utnevnelse som ikke trengte Kongressens godkjennelse, men i den proteststorm som fulgte, gjorde presidenten det klart at han aktet å stå fast på sin beslutning.
15.Et fellesstyremøte mellom LOfagforeningene onsdag går inn for å avvise tilbudet og stå fast på at det skal opprettes en egen industriavdeling.
16.Formannen i Norsk Presseforbund, Andreas Hagen, var blant dem som understreket betydningen av å stå fast på redaktørplakaten, som sikrer redaktørens integritet visavis eierne.
17.Han poengterte at forholdene idag er langt rensligere, og at Høyre vil stå fast ved reformene.
18.Han påpeker at antall menn som fyller 18 år i løpet av de nærmeste år, vil bli redusert med en fjerdedel, og at det kan gjøre det vanskelig å stå fast på prinsippet om et frivillig forsvar.
19.Hvis det er noe det er politisk enighet om i de vel 80 avisartikler om boligbeskatningen jeg hittil har lest, er det at dette nasjonale boligmanifestet skal stå fast.
20.I utgangspunktet skal Nora stå fast på det opprinnelige bytteforhold.
21.Igår formiddag kom så Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Gro Harlem Brundtland, til kontoret til Høyres parlamentariske leder Jo Benkow og forkynte at Arbeiderpartiet likevel vil stå fast på Statoilkompromisset.
22.Imidlertid er eksemplene også mange på at mennesker hadde mot og styrke nok til å stå fast på sin pasifistiske overbevisning.
23.Imidlertid vil jeg reise spørsmål ved Øisangs påstand om at" kristendomsbegrepet er noe ganske bestemt, håndfast og snevert", og at det nærmest skal stå fast for alle tider i sin lutherske dogmatikk.
24.Israel ønsker at USA skal stå fast og bruke sin innflydelse for å hindre at tilbaketrekningsavtalen mellom Israel ogLibanon blir opphevet, uttalte en offisiell israelsk regjeringstalsmann i Jerusalem onsdag.
25.Landsstyret oppfordrer forhandlingsutvalget til under den forestående megling å stå fast på de standpunkter som er gjort gjeldende i forhandlingene.
26.Men at begge deler forekommer, og det i en grad som gjør det nødvendig å ta dem alvorlig, synes å stå fast.
27.Men det er liksom først nå hun tør stå fast på det hun gjør.
28.Men jeg har ikke sagt at" det skal stå fast til alle tider i sin lutherske dogmatikk", slik Hognestad antyder.
29.Men sosialdemokratene ønsket åpenbart å stå fast ved forsvarsforliket som er inngått med regjeringespartiene.
30.Norsk Lærerlag besluttet på landsstyremøte torsdag å stå fast ved det omstridte vedtaket fra desember ifjor der organisasjonen går inn for å oppheve karaktersystemet i ungdomsskolen på lengre sikt.
Le tue ultime ricerche