Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave stå for. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.At undertegnede langtfra er den eneste nordmann som har vært ansatt der", får stå for donaldistens egen regning.
2.En tenåring kan stå foran speilet time efter time og ikke kjenne seg selv igjen.
3.First Alpin", om selve byggingen av et hotell til Vaterlandområdet, men Nordengen understreket at det ikke utelukker at andre selskaper eventuelt vil stå for driften av et slikt hotell.
4.Vær utålmodig menneske" er et motto som kan stå for Bjørg Abrahamsen, ukuelig og intens i sin søken efter nye uttrykk.
5.Denne påstanden får Adresseavisen stå for selv, sier statssekretær Arne Synnes i Handelsdepartementet i en kommentar til Aftenposten.
6.Det er en vurdering som får stå for departementets ledelse.
7.Det er tross alt en noe underlig situasjon at Forsvaret, som ikke har bruksbehov, skal stå formelt ansvarlig for oppbyggingen, sier generalmajor Bergersen.
8.Det ser ut til å være" på leit" å møte livet med åpenhet og nysgjerrighet og samtidig ta chansen på å stå for noe og tro på noe.
9.Dette at det bare ble kvinner som kom til å stå for oversettelsene er en tilfeldighet, legger Ebba Haslund til.
10.Grunntanken bak de unges virksomhet er at de selv skal skaffe råmaterialer og stå for produksjon av egne produkter for salg, opplyser leder for utekontaktarbeidet blant ungdom i Sarpsborg, Michael Thomsen til Aftenposten.
11.Helst hadde vi sett at Oslo kinematografer selv ville stå for kinodriften, sier Helge Møller i InterPress A / S Film.
12.Hvilken general eller forsvarsminister vil kunne stå foran en slik flyplass og strekke ut hånden og si nei, når flyene med atomvåpen ombord kommer ? spurte han.
13.Jeg er blitt mistolket dersom det fremstilles slik at dagens streikesituasjon gir Atlas grunnlag for å bryte flykontrakter med Braathens SAFE og se seg om efter andre selskaper som kan stå for charterturer til Syden, sier Lindgren.
14.Jeg vil også fortsatt stå for det jeg engang har stått veldig opp for, sier Tove Nilsen.
15.Kontoret vil stå for en felles skandinavisk markedsføring, men Norge vil også måtte komme inn med spesielle tilbud, sier Killi.
16.Men det får stå for hans regning, sa Simonsen.
17.Nå kan Birkelunden igjen stå for sitt navn, sier Vedal fornøyd.
18.Og særlig gledelig er det at vi nå synes å stå foran et gjennombrudd i kampen mot arbeidsledigheten.
19.Ordet misligheter får stå for journalistens regning.
20.Uttalelsen fra den danske luftfartsdirektør får stå for hans regning, uttaler flyvesjef i SAS, Tore Hultgren til Aftenposten.
21.Vi er også enige om at det nettopp er samhold mellom alle berørte som vil være av den største nødvendighet i den kampen vi kan stå foran.
22.Vi har vært gjennom vanskelige tider, men vi regner med å stå foran en bedring av markedet nokså umiddelbart.
23.Vi skal først stå for utleggelsen av et finanssertifikat og regner med å komme med de første banksertifikatene for egen regning i løpet av første halvdel av januar, sier viseadm. direktør Reidar Lien i Bergen Bank til Aftenposten.
24.Vi vil innskjerpe at det ut fra bestemmelsene i likestillingsloven ikke er adgang til å gjøre forskjell mellom kvinner og menn ved vurdering av om noen av de pårørende skal stå for pleie av utskrevne pasienter.
25.57 prosent fikk beskjed om hvilken lege som skulle stå for behandlingen / undersøkels.
26.AB Hägglund & Søner har kjøpt Oslofirmaet NorMar, og skal drive dette firmaets virksomhet videre under navnet ASEA Hägglunds A / S. Firmaet skal stå for salg og markedsføring av AB Hägglund og Søners produkter i Norge.
27.Alle er selvfølgelig vettskremte når de skal stå foran en gruppe og snakke i mikrofon for første gang, på japansk, engelsk eller hvilket sprog det nå er.
28.Alle kjenner til at maisplantene ikke bør stå for tett.
29.Allikevel har såvel Den norske Creditbank som Kreditkassen og Bergen Bank betydelige problemer med å registrere alle aksjeoverdragelsene og samtidig stå for utbetaling av utbytter og tildeling av tegningsretter.
30.Alt gikk i stå for oss, og det geniale mottrekk kom aldri.