Norvegese-Tedesco traduzione di stå ut

La Traduzione della parola stå ut da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stå ut in tedesco

stå ut
generellverbo hervorstehen, abstehen, vorstehen
Anagrammi di stå ut
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De synes begge å stå uten klare forestillinger om hvordan disse verdens viktigste diplomatiske forbindelser bør se ut, og Reaganadministrasjonen vil bli den første på et kvart århundre som ikke inngår noen våpenkontrollavtale med Moskva.
2.Han hadde ved flere anledninger sett en Opel Rekord stå utenfor Grethes nye hjem, og ved hjelp av nummeret hadde han funnet ut at den tilhørte Nordby.
3.Han har imidlertid gått med på å stå ut denne sesongen.
4.Men det ser også ut til å være en utbredt oppfatning at landet vårt har blitt politisk isolert fordi det valgte å stå utenfor Fellesmarkedet.
5.Når Norge har sagt seg villig til å bidra til FNs fredsbevarende operasjoner, innebærer det også at landet har påtatt seg forpliktelser til å" stå ut løpet".
6.Når både overskriften og innholdet i hans første artikkel gikk ut på at" norsk medlemskap i EMS bør overveies", kan dette vanskelig oppfattes som annet enn en innledning til debatt med sikte på at vedtaket om å stå utenfor i 1978 blir revurdert nå i lys av utviklingen siden dengang.
7.De deltok i forhandlingene som munnet ut i dannelsen av COSATU, men valgte å stå utenfor.
8.Det er fullt ut tenkelig at Spania, for eksempel, vil velge å stå utenfor NATO.
9.Fire klarte å stå ut av skredet, mens den femte ble tatt av snemassene, men uten å bli begravet, sier Steenstrup.
10.Lensmannsbetjent Trond Evensen ved Nærøy lensmannskontor forteller til Aftenposten at en ansatt ved bedriften så flammer stå ut av motoren før bygningene ble overtent.
11.Sammen med annet tankegods hadde krigen rystet ut av våre politikere illusjonen om at Norge kunne stå utenfor verden.
12.Så får heller haveeierne i Sognsveien stå ut med at hekkevanningen ble besørget av flaggbefengte trengende.
Le tue ultime ricerche