Norvegese-Tedesco traduzione di stasjon

La Traduzione della parola stasjon da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stasjon in tedesco

stasjon
offentlig kommunikasjonsostantivo Haltestelle [f], Station [f]
  jernbanersostantivo Bahnhof [m], Bahnstation [f]
  farkostsostantivo Standplatz [m]
Sinonimi per stasjon
Termini derivati da stasjon
Esempi con traduzione
Vennligst gå av på neste stasjon.
I Japan er det en stasjon hvor stasjonsmesteren er en katt.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Blindern stasjon" har selvsagt sitt stillverk, som for øyeblikket styres av Tomm Hoff.
2.Efter å ha.... vært med på å skape en stasjon som til tider lager mer spennende radio enn Norge noen gang har hørt,....".
3.Hvis Europa er istand til å bringe ut i verdensrommet en bemannet stasjon som tillater det å observere enhver mulig trusel, å varsle den og dermed forhindre den, da vil Europa ha tatt et stort skritt på veien mot sitt eget forsvar...
4.Men dersom statsråd Langslet kreerer en femte stasjon her i distriktet ?
5.(Kfr Holmenkolbanen og Sentrum stasjon).
6.Asker stasjon er i første rekke en nærtrafikkstasjon.
7.BYGGMESTER GUNNAR STORLØKKEN vil bygge et større forretningssenter ved Oppegård stasjon.
8.Betjeningen av den nye fjernskirveren til Rogaland Radio ser ut til å bli mer tidkrevende enn vi trodde, sier tekniker Finn Moen fra Andøya på den aller første vakten fra Forsvarets stasjon.
9.Dersom hver stasjon setter opp sin egen sender, vil dette skape svært dårlige forhold for innbyggerne, som har sett frem til nærradio i Bærum, heter det i brevet.
10.Det må være en forutsetning for overbygging av Majorstuen stasjon at det samtidig bygges en tunnel for biltrafikken mot sentrum, fremholder Bydelsutvalg 2 i en pressemelding om arkitektkonkurransen for overbyggingen.
11.Grunnen til at det ikke sitter billettselger på Skullerud, er at den er en" landsens" stasjon, sier Oslo Sporveier A / S.
12.Hvor er det blitt av klokken over trappenedgangen til Nationaltheatret stasjon ? spør Lill Zernichov fra Sogn.
13.Inntil prøveperioden for nærradioene går ut til nyttår, har vi motvillig gått med på at hver stasjon bare skal betale en avgift beregnet på 2 prosent av brutto regnskap.
14.Jeg følte jeg hadde nok væske inne tidlig i løpet, og trengte ikke å stoppe på hver eneste stasjon.
15.Majorstuen stasjon ser ut som den reneste konsentrasjonsleir, med høye gjerder og tre raders piggtråd ut mot Sørkedalsveien, sier Vigdis Isaksen til Bysiden.
16.NOTEBY - om å kartlegge Sentrum stasjon, og samtidig vil det tidligere professorutvalg under ledelse av professor Ivan T. Rosenquist vurdere stasjonen på nytt.
17.Vi er svært bekymret over at prosjektkonkurransen om Majorstuen stasjon ikke innbefatter en tunnelløsning for den sentrumsrettede gjennomgangstrafikken, sier formann i bydelsutvalg 2, Asbjørn Sund til Aftenposten.
18.Vi fikk ad omveier vite at Sørlandsekspressen ikke lenger skal stoppe på Asker stasjon, sier teknisk rådmann Olav Jordet i Asker.
19.Vi ser dette som en mulighet til å få en ny stasjon uten å måtte foreta store investeringer.
20.Vi var imidlertid aldri i tvil om at det skulle gå, sier funksjonsleder i persontrafikken på Sarpsborg stasjon, Kåre Fjæran, til Aftenposten.
21.Våre informasjonsskilt skal få en helt ny utforming, men først skal Nationaltheatret stasjon bygges om.
22.15. mars går startskuddet for byggingen av Nordseter aldersog sykehjem, som skal plasseres like ved Kastellet stasjon på Ekeberg / Lilleakerbanen.
23.40 personer vil stå uten fast arbeide fra 1. januar 1986 når Luftforsvarets stasjon på Hummerfjellet ved Os i Østerdalen legges ned.
24.Adkomst er enten egen bil til parkeringsplassen ved Østmarksetra, eller Tbane til Ulsrud stasjon hvor merkingen begynner.
25.Akershus har blant annet bygd opp et slikt trafikknutepunkt ved Strømmen stasjon og et tilsvarende knutepunkt i Sandvika er høyt prioritert.
26.Allikevel har man ikke kunnet unngå alvorlig lekkasje slik at sentrum stasjon nå er stengt.
27.Alt disponibelt mannskap fra tre av byens syv stasjoner pluss en bil fra en fjerde stasjon deltok i slukningsarbeidet.
28.Alt tyder nemlig på at pendelkjøring er utsatt på ubestemt tid, slik at Nationaltheatret stasjon vil bli trafikkert av de samme vogntog som nå, også efterat forbindelsen mellom denne stasjon og Sentrum (Stortinget) er kommet istand.
29.Anleggets hovedinngang ligger på østsiden av Ravnåsen med tilknytning til gang og sykkelveier fra Fjellund senter og Holmlia stasjon.
30.Anleggskostnadene er anslått til 75 millioner kroner, inkludert bygging av Bergkrystallen stasjon.
Le tue ultime ricerche