Norvegese-Tedesco traduzione di stemplet

La Traduzione della parola stemplet da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stemplet in tedesco

stemplet
måle - vektaggettivo geeicht
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det ble omgående stemplet som et utidig forsøk på å blande seg inn i organisasjonenes frie forhandlingsrett.
2.Et avgiftsmonstrum" var stemplet som for to år siden ble satt på hele prosjektet, og denne karakteristikken har nå fått støtte fra den høyeste vesttyske domstol.
3.(Tip) ONeill, stemplet ihelgen Reagan som notorisk" upålitelig" i utenrikspolitiske spørsmål.
4.Ble De grepet av bitterhet efter at flere års ulønnet kjempeinnsats for Afghanistan ble påskjønnet med stemplet som vinningsforbryter ?
5.Det siste brevet vi fikk fra ham var datert 20. august og stemplet polevaja potsjta (feltpost), sa moren gråtende.
6.Du er ikke redd for å bli stemplet som rasist i det nye embede ?
7.Fordi" Vienna" var preget av synther, ble vi stemplet som et synthband, sier Midge Ure.
8.Jeg er nok ikke" programmert" for noe som helst jeg, men det er et faktum at jeg med tiden har fått det stemplet på meg at jeg er en løper å stole på i stafett.
9.Med de positive grunnleggende holdninger vi har til natur og nærmiljøet, er vi ikke interessert i å bli stemplet som en neibevegelse.
10.Men damen har nok bare benyttet retten til overgang innen en time som et stemplet flerreisekort gir henne, påpeker fru Audhild Krohn i Løwenskiolds gate i Oslo på vegne av et stort antall flerreisekortbrukere som har henvendt seg til Bysiden.
11.Svært ofte blir vi utskjelt og stemplet som reaksjonære og fascister.
12.Vi vil at Oslo skal bli kvitt stemplet av å være en gørr kjedelig by i påsken, sier Birgit Solberg, redaktør av" Oslo This Week".
13.Vil ikke attester stemplet med fengselets navn gjøre det vanskelig for karene å få jobb ?
14.1983 var året da italiensk fotball tross slett landslagsinnsats greide å vaske bort det defensive stemplet den har hatt siden 60tallet.
15.5000 helbredelser er i årenes løp blitt betegnet som" medisinsk uforklarlige", men bare 64 er stemplet som" mirakuløse".
16.Administrasjonen i Washington protesterte offisielt overfor Athen, og i Senatet ble Papandreous politikk stemplet som prosovjetisk.
17.Adresseavisen, for eksempel, som liksom er min avis, sier Rita, stemplet oss som ganske middelmådige.
18.Allerede i 1919 ble russen stemplet som umoralske.
19.Anklagen mot ham gjaldt nesten i sin helhet hans engasjement i Fredsrådet, som av hans kritikere er stemplet som venstrevridd.
20.Anklagene ble stemplet som ubegrunnede i en senere granskningsrapport.
21.Arthur Scargill og hans venstredominerte forbundsstyre har kalt NBCs rasjonaliseringsplan" en ubarmhjertig nedslaktning" av en tradisjonell industrigren, og stemplet regjeringens forhøyde kompensasjonstilbud som" blodpenger".
22.At selv ikke de som steller med dopingkontrollene er ufeilbarlige, erfarte Pål Eriksen selv da han fikk papirene, delvis stemplet" FORTROLIG NOTAT" til en annen dopingtatt tilsendt i posten...
23.Ballongposten blir stemplet med et spesielt motivdatostempel, som vi her bringer et avtrykk av.
24.Benkow mente at dersom man utvikler holdninger som fører til at private initiativ og private nyskapninger blir sett på som et anslag mot den sosialetiske ide, ja da vil vi få et statisk og stadig mer mistilpasset system som alle kan se svakhetene i, men som ingen tør røre av redsel for å bli stemplet som reaksjonær og beskyldt for å krenke nasjonale helligdommer.
25.Bilorganisasjonene Norges AutomobilForbund, Kongelig Norsk Automobilklub og Motorførernes Avholdsforbund har påkjært Oslo namsretts kjennelse som stemplet bensinaksjonen tidligere i sommer som ulovlig.
26.Boken" I voldens verden" skrevet av Thor S. Halvorsen og Gunnar Steinmoen og hvor også undertegnede har et bidrag, ble i Aftenposten 28. jan. av Reidar Lyngaas i Fossnes nye foreldreforening stemplet som diking og usannhet.
27.Bonn har protestert offisielt, og lederen for Bonns representasjon statssekretær HansOtto Bräutigam - stemplet i et radiointervju DDRs opptreden som" en meget alvorlig utvikling".
28.Da sedlene ble funnet i beholdningen efter dagens omsetning på stasjonen, var signaturen eller stemplet fra banken forsøkt skravert over.
29.Dagens redaktør i La Prensa, Pedro Chamorro jr., ser i Arturo Cruz Nicaraguas fremtidige håp, mens prosandinistpressen har stemplet ham som et redskap for amerikanske interesser.
30.Damen hadde vist trikkekortet til sjåføren, men hadde så gått rett forbi automaten hvor hun skulle ha stemplet det.
Le tue ultime ricerche