Norvegese-Tedesco traduzione di stimulere

La Traduzione della parola stimulere da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stimulere in tedesco

stimulere
generellverbo anregen
  kjenslerverbo erregen, aufhetzen, anheizen, stimulieren, aufregen, anregen
  aktivereverbo erregen, aktivieren
Sinonimi per stimulere
Termini derivati da stimulere
Altri esempi
1.Det er ikke minst bedriftens kapitalbehov som nå er argumentet for å stimulere de ansatte til å kjøpe aksjer.
2.Det er ingen tvil om at en satsing av offentlige midler på disse områdene i dagens situasjon ville være langt mer effektiv for å styrke industriens produksjonsevne og inntjening enn ved å bruke betydelige offentlige midler på å stimulere til aksjeomsetning," sier Berge.
3.Dette er et godt opplegg for dem som ønsker å finne fram til alternative kringkastingsformer og stimulere lokal kulturaktivitet.
4.For ham gjaldt det å åpne og stimulere elevens direkte iakttagelsesevne uten å uniformere den, men som den oprinnelige naturalist han var, satte det uvilkårlig sitt preg på elevens syn og fremstillingsmåte.
5.God samfunnsøkonomi er når statlige bevilgninger kan stimulere til økt aktivitet og ny virksomhet som ikke krever nye statsbevilgninger," sier Magnus.
6.Helsedirektør Mork har en stor utfordring foran seg, å stimulere bevilgende myndigheter til å prioritere utnyttelse av tilgjengelige kunnskaper om forebyggende medisin til det samme nivå - eller endog foran - kurativ medisin.
7.Hva vi først og fremst bør tilstrebe, er et system som kan stimulere innsats, initiativ og oppsparing og dermed utløse vekstkraften i økonomi og næringsliv.
8.Jeg forsøker å innføre filmens montasjeteknikk i min poesi, å skape kolliderende bilder og tempovekslinger og stimulere leserens fantasi, slik at han selv kan utfylle de brede kløfter i min fremstilling.
9.Av denne grunn vil rentereduksjonen også virke gunstig for næringslivet og bidra til å stimulere private investeringer, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.
10.Bærums hodepine i tiden som kommer blir ikke å stimulere til flere bedriftsetableringer, men derimot å sørge for at utbyggingen ikke skjer for raskt.
11.Det er ikke minst bedriftens kapitalbehov som nå er argument for å stimulere de ansatte til å kjøpe aksjer i egen bedrift.
12.Det er ikke uvanlig at en premie blir innkalkulert i et departements prosjektbudsjett for å stimulere interessen blant publikum, sier byråsjef Dag Ørjansen i Samferdselsdepartementet.
13.Det er nødvendig for å stimulere til innsats og oppsparing og motvirke omgåelser og skatteunndragelser.
14.Det er nødvendig med flere aktiviteter i en byhall for at den skal bli lønnsom, og for at det skal stimulere til flere kongresser i Oslo.
15.Det gjelder å stimulere interessen ved den enkelte skole.
16.Det meste av dette beløp bør gis som overføringer fra Staten, først og fremst over Skattefordelingsfondet, mener partiet som vil stimulere boligbyggingen gjennom økte grunnlån i Husbanken.
17.Dette er det mest positive som har hendt oss vanlige, fantasiløse turgjengere de siste årene, sier Kåre Kristensen fra Tromsø i sin karakteristikk av Fjellfanten, DNT og Aftenpostens nyeste tiltak for å stimulere til økt ferdsel i fjellet.
18.Dette for å stimulere andre selskaper.
19.Distanser over fem kilometer mener vi er med å skade i stedet for å stimulere interessen, sier man der i klubben.
20.Efter min oppfatning bidrar et større tilbud til å stimulere kjøperinteressen.
21.For det første å sette av arealer til handel i sentrum, for det andre trenger vi tilgjengelighet og parkering i sentrum, miljø og trivsel er tredje faktor og endelig må kjøpmennene selv stimulere sin fantasi.
22.For det tredje ville jeg midlertidig endre skattelovgivningen for industrien for å stimulere til nyskapninger.
23.For å stimulere fiskeinteressen har vi planer om å anskaffe et skolefartøy hvor de unge kan få praksis kombinert med teoretisk fiskerutdannelse i Smøgen.
24.Fra første stund har vi ønsket å presentere og stimulere nordnorsk kulturliv.
25.Har man derimot mye mavesyre, vil kaffe stimulere produksjonen av denne.
26.Hensikten med prisen er å stimulere til ekstra innsats i opplysningsarbeid om kosthold og helse i tiden fremover.
27.Hva må ikke vår virksomhet ha betydd for å stimulere frem en øket teaterinteresse, spurte Teaterringens nåværende leder, Gerd Nafstad, i sin hilsningstale.
28.Hvilke andre tiltak kan tas i bruk for å stimulere interessen for V6spillet ?
29.Hvis konjunkturene forsterker seg, er det trolig ikke behov for å stimulere økonomien gjennom rentereduksjoner, sier Forsbak.
30.I en tid hvor samfunnet klart går i en demokratiserende retning og grunnskolemeldingen akkurat har kommet ut med at skolen skal stimulere elevene til selvstendighet og medansvar, er en slik formynderholdning fra skoleledelsens side mer enn påfallende, sa Trond Hole, leder for NGS.
Parole simili

 
 

stimulere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) stimulerestimulerendestimulert
Indicativo
1. Presente
jegstimulerer
dustimulerer
hanstimulerer
vistimulerer
derestimulerer
destimulerer
8. Perfetto
jeghar stimulert
duhar stimulert
hanhar stimulert
vihar stimulert
derehar stimulert
dehar stimulert
2. Imperfetto
jegstimulerte
dustimulerte
hanstimulerte
vistimulerte
derestimulerte
destimulerte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde stimulert
duhadde stimulert
hanhadde stimulert
vihadde stimulert
derehadde stimulert
dehadde stimulert
4a. Futuro
jegvil/skal stimulere
duvil/skal stimulere
hanvil/skal stimulere
vivil/skal stimulere
derevil/skal stimulere
devil/skal stimulere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha stimulert
duvil/skal ha stimulert
hanvil/skal ha stimulert
vivil/skal ha stimulert
derevil/skal ha stimulert
devil/skal ha stimulert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle stimulere
duville/skulle stimulere
hanville/skulle stimulere
viville/skulle stimulere
dereville/skulle stimulere
deville/skulle stimulere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha stimulert
duville/skulle ha stimulert
hanville/skulle ha stimulert
viville/skulle ha stimulert
dereville/skulle ha stimulert
deville/skulle ha stimulert
Imperativo
Affermativa
dustimuler
viLa oss stimulere
derestimuler
Negativa
duikke stimuler! (stimuler ikke)
dereikke stimuler! (stimuler ikke)
Le tue ultime ricerche