Norvegese-Tedesco traduzione di studium

La Traduzione della parola studium da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

studium in tedesco

studium
mental aktivitetsostantivo Studieren [n], Lernen [n]
  aktivitetsostantivo Studium [n], Lernen [n]
Sinonimi per studium
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Politiet må derfor være tilbakeholdent med å fornye oppholdstillatelsen der en utdannelse er fullført og vedkommende ønsker å begynne på et nytt studium," heter det blant annet i rundskrivet.
2.Dette betyr at vi fremdeles har et tradisjonelt medisinsk studium.
3.Endog et overfladisk studium av den aktuelle utvikling i Afghanistan, MidtØsten, det sydlige Afrika eller LatinAmerika overbeviser oss om at avspenningsbestrebelsene ikke har vært noen suksess utenfor Europa.
4.For opptak til høyere utdannelse har ikke stått / ikke bestått hatt noen egentlig nytteverdi, eftersom forskjellige fagog fagkombinasjoner vektlegges forskjellig fra studium til studium.
5.Ja, til vårt Økonomiske College, et toårig studium parallelt med distriktshøyskolens økonomiadministrative studium, har vi en økning av søkere på 65 prosent i år.
6.Kan vårt studium av Bibelen som en skriftsamling fra en annen kultur gjøre oss litt mindre skråsikre på at vår norske væremåte er den beste ?
7.Men hva er det med dette kompliserte eksemplet som er så viktig for menneskeheten at Enerstvedt har satt seg fore å vie år av sitt liv til dette studium ?
8.Norges veterinærhøgskole er et lukket studium.
9.Vi har ikke bare opplevet en eksplosjonsartet utvikling innen faget, men vi har også levet i en slags gullalder, fordi vi kom inn i det medisinske studium før dagens situasjon med store køer av søkere til studiet.
10.1520 har søkt de 75 studieplassene ved økonomisk / administrativt studium.
11.2137 søkere har ikke meldt sin interesse for et regulert studium.
12.25 veterinærer fikk i formiddag sine vidnesbyrd og bekreftelse på at de nå efter fem og ett halvt års studium kan gå ut å behandle både kyr og kanarifugler.
13.Agder distriktshøgskole (ADH) anmoder Staten om å overta finansieringen av deres studium i prosjektadministrasjon fra og med 1985.
14.Antropologi definerer Klausen som det sammenlignende studium av kultur og samfunn.
15.At det umulig kunne handle om noe så enkelt som en forkjølelse sto enda mer klart da Andropov til og med uteble fra sentralkomiteens møte i desember, der talen han formodentlig skulle ha holdt, ikke engang ble lest opp, men delt ut til komiteens medlemmer for individuelt studium.
16.Av det statistiske materialet som presenteres i temaheftet, fremgår det at distrikshøyskolene, ingeniørhøyskolene, siviløkonomistudiet og det juridiske studium er de mest populære studieretninger av dem som er med i undersøkelsen.
17.Brahde lurte sogar på hvordan astrologi kunne betegnes som et seriøst studium med plass på et universitet.
18.Både visegeneralstabssjef Xin og hans generaler gransket egenhendig både dette og annet utstyr meget nøye, og fotoapparatene ble flittig brukt for nærbilder av detaljer, trolig for senere studium.
19.De har gjennomgått grunnfag og ettårig mellomfagstillegg i idrett som et sammenhengende toårs studium og har nå fire års plikttjeneste foran seg.
20.Den er vel verd å se også som et lite studium i hvordan franskmennene forvandler de høyt beundrede amerikanske impulser til noe eget.
21.Derfor stiller mange britiske videnskapsmenn og miljøvernorganisasjoner spørsmål ved et nytt studium av sur nedbørs virkning på ferskvann og skog i Norge og Sverige.
22.Dertil kommer de spesielle hensyn som må tas ved utforming av museumsbygg for å skape forsvarlige betingelser for sikkerhet, klima og lys - de siste skal tilfredsstille både konserveringsmessige krav og skape de best mulige begtingelser for studium av kunstverkene.
23.Dessuten representerer det en sunn motvekt til et jordnært studium, og gir viktige erfaringer i tillegg til faglig viten.
24.Det blir et studium på to nivåer, hvorav de to første årene gir undervisning ved distriktshøyskolen, mens fortsettelsen legges til Universitetet i Trondheim.
25.Det er en bok om sosiobiologi - det systematiske studium av det biologiske grunnlag for sosial adferd hos dyr og mennesker.
26.Det er fremdeles ingen spøk å studere jus, det er et vanskelig studium, og det er tøft å stå i retten og kjempe for en sak.
27.Det er snakk om på en skikkelig måte å ta vare på vidnemål om norsk kultur og samfunnsliv, slik at det kan bli tilgjengelig både i nåtid og i fremtid for forskning, studium, dokumentasjon og utredninger, sier Norsk Kulturråd til utredningen" Fra informasjon til kulturarv", fra det såkalte Furreutvalget.
28.Det gjelder opplysningene om lærerkvalifikasjonene og fremstillingen av skolens undervisningsopplegg som et studium i datafag på høyskolenivå.
29.Det må snarest avsettes mer tid til studium av dette fagområdet, både i grunnstudiet og som efterutdannelse.
30.Det skal brukes til et to års studium i spesialpedagogikk på Statens Spesiallærerhøyskole.
Le tue ultime ricerche