Norvegese-Tedesco traduzione di styre

La Traduzione della parola styre da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

styre in tedesco

styre
farkostverbo manövrieren, steuern
  foretakverbo leiten, führen
  kontrollereverbo mäßigen, hüten, im Zaune halten
  politikkverbo regieren, herrschen
Sinonimi per styre
Termini derivati da styre
Anagrammi di styre
Esempi con traduzione
Jeg skal lære å styre mine tanker.
Altri esempi
1.1984" er boken om en verden hvor et forferdelig totalitært styre er preget ikke minst av sentralisert og statsstyrt økonomi, og av liten eller ingen plass for privat økonomisk initiativ.
2.Den entusiastiske, stilige unge flyverhelten var forandret til en slapp og fet mann, som tydelig hadde problemer med å styre sitt temperament.
3.Det krever tålmodighet, takt og kløkt å styre finsk utenrikspolitikk, og å forklare andre hvorfor det må være slik at internasjonale spørsmål i en rekke tilfelle må omtales med små bokstaver i debatten.
4.Jeg er overbevist om at det hadde gavnet barna - og foreldre - langt mer om massemediene hadde brukt like mye tid og spalteplass til en diskusjon om hvordan barn over tid vil kunne styre sine aggressive impulser.
5.Kollstikka" fra Ammerudkollen borettslag og" Seterstikka" fra Nordseter borettslag, får begge hederlig omtale av juryen, som består av representanter for OBOS styre, representantskap og administrasjon, samt journalister fra Oslopressen.
6.Kulturminister" Gulbrand Lunde påtvang klubben et nazistisk styre, og dermed forsvant det overveldende flertall av medlemmene.
7.Kunstnerne er på sett og vis gitt en kollektiv rett, men deres rettigheter forvaltes ikke av valgte kollektive organer, men et statsoppnevnt styre under kontroll av departement og Storting.
8.Kunstsamlingenes institutt for vitenskapelig virksomhet" blir en ren forretningsmessig stiftelse, kun bestående av et styre, opplyser direktør Bøe til Aftenposten.
9.La musikken leve !" er mottoet for en redningsaksjon lærere og studenter ved Trøndelags Musikkonservatorium har satt i verk, efter at konservatoriets styre mandag vedtok å si opp de 50 lærere og andre ansatte med fratredelse 1. januar 1985.
10.Og massemediene fulgte opp med spalteplass i metervis for å diskutere manglende evne til å styre sine aggressive impulser når barnas oppførsel ergrer dem," skriver hun.
11.Riset bak speilet" i inntektspolitikken, at statsstøttede bedrifter efter Regjeringens syn ikke kan ha samme inntektsutvikling som gjennomsnittet i industrien, er efter fagforbundenes mening et inngrep i den frie forhandlingsretten, et forsøk på å styre inntektsoppgjørene.
12.Småfyrstene" i Knesset vil derfor få en uforholdsmessig stor innflydelse over statens styre.
13.Ved en tilfeldighet har en anonym person fått tak i listen, kopiert den og sendt listen både til tidligere generaldirektør Odd Narud og Hydros styre, der det ble gjort klart at valglisten med Nergaards påskrift ville bli oversendt pressen dersom Nergaard ikke ble avsatt.
14.Alle formannskandidatene bør med i NIFs styre efter at formannsvalget er avgjort, mener fotballpresidenten Eldar Hansen.
15.Barna som var med i opplegget, likte å styre sine egne aktiviteter.
16.Beslutningen om å sette" Scandinavia" inn på ruten OsloKøbenhavn har vært riktig, heter det i halvårsberetningen fra DFDS styre.
17.Bostyrets melding til skifteretten er egnet til misforståelse i sin kritikk av Noemfos styre og daglige ledelse, heter det i en melding fra tidligere forretningsfører Odd Paulsen i det konkursrammede Norsk Olje og Energimedarbeideres Fellesorganisasjon (Noemfo).
18.De Likudvelgere som var imot politikken i Libanon vendte seg ikke mot regjeringen før børskrisen i oktober 1983, som skapte alvorlig tvil om Likuds evne til å styre landet, sier meningsmåleren Hanoch Smith.
19.De andre landene har valgt andre måter å dimensjonere, organisere, styre og finansiere sine offentlige tjenester på.
20.De flytter ikke så mye som de andre barna som bare er i Norge for et kortere tidsrom, sier Wenche Lamark, formann i skolens styre.
21.De som til en viss grad kan styre sin egen tid, privat og på jobben, trenger et begrep om tidsplanlegning.
22.Deler av det sittende styre mente da at jeg burde gå ut og gjøre det klart at jeg" vurderte min stilling som fotballpresident".
23.Den stagnasjonsperiode som vi har hatt under det borgerlige styre, må avløses av ny vekst for Norge.
24.Denne saken har ført til svært anstrengte arbeidsforhold i fotballforbundets styre, og dersom fotballpresidenten blir gjenvalgt under tinget førstkommende helg, vil jeg personlig be meg fritatt fra vervet, sier Johannes Vold (1. varamann til styret - ikke på valg).
25.Derimot, hvis det som går inn i Uller kun skal omfatte riggene, er Solvangs styre redd man skal få interessekonflikt mellom den uavhengige disponent og aksjonærene, og hvor aksjekursen bare utgjør en brøkdel av de underliggende markedsverdier.
26.Det er dagens ungdomsledere og politikere som" imorgen" skal styre verden.
27.Det er en klar utfordring for oss å kunne koble prosjekter og penger, styre investeringer - i det hele tatt skape forbindelser.
28.Det er et samlet styre som eventuelt får ta imot juling - eller ære hvis det går bra - sammen med Horten Verfts mange ansatte.
29.Det er ikke bare spesialistene som skal styre.
30.Det er ikke opptakt til at Staten tar ansvar for inntektene fra skogen, men at Staten kommer inn med avtalt samarbeide for å styre mer av landbrukets investeringer inn i skogbruket.
Parole simili

 
 

styre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) styrestyrendestyrt
Indicativo
1. Presente
jegstyrer
dustyrer
hanstyrer
vistyrer
derestyrer
destyrer
8. Perfetto
jeghar styrt
duhar styrt
hanhar styrt
vihar styrt
derehar styrt
dehar styrt
2. Imperfetto
jegstyrte
dustyrte
hanstyrte
vistyrte
derestyrte
destyrte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde styrt
duhadde styrt
hanhadde styrt
vihadde styrt
derehadde styrt
dehadde styrt
4a. Futuro
jegvil/skal styre
duvil/skal styre
hanvil/skal styre
vivil/skal styre
derevil/skal styre
devil/skal styre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha styrt
duvil/skal ha styrt
hanvil/skal ha styrt
vivil/skal ha styrt
derevil/skal ha styrt
devil/skal ha styrt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle styre
duville/skulle styre
hanville/skulle styre
viville/skulle styre
dereville/skulle styre
deville/skulle styre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha styrt
duville/skulle ha styrt
hanville/skulle ha styrt
viville/skulle ha styrt
dereville/skulle ha styrt
deville/skulle ha styrt
Imperativo
Affermativa
dustyr
viLa oss styre
derestyr
Negativa
duikke styr! (styr ikke)
dereikke styr! (styr ikke)
Le tue ultime ricerche