Norvegese-Tedesco traduzione di tilbøyelighet

La Traduzione della parola tilbøyelighet da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tilbøyelighet in tedesco

tilbøyelighet
skikkethetsostantivo Begabung [f], Talent [n], Fähigkeit [f]
  oppførendesostantivo Tendenz [f], Neigung [f]
Sinonimi per tilbøyelighet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det kan være uttrykk for mistillit til politikerne - som værer stemmer på alle kanter og har en iboende tilbøyelighet til å plukke ut godbitene og la resten være.
2.Det gjelder for det første den militære profesjons tilbøyelighet til offensiv planlegning og operasjoner, og hangen til å unndra seg sivil kontroll med operativ planlegging.
3.I forbindelse med Bratterudsaken har det vært en intens debatt om hvorvidt homofili er en syndig tilbøyelighet som må bekjempes, eller om det er en gudskapt verdi som bør leves ut.
4.Altfor ofte ved slike innsamlinger har vi en tilbøyelighet til å lene oss passivt tilbake når sluttstrek er satt under millionene.
5.Blant de mest politisk interesserte og dermed de som har størst tilbøyelighet til å bruke stemmeretten, er Reagans ledelse" bare" 46 mot 41 prosent.
6.De som kjenner meg godt, har en tilbøyelighet til å karakterisere meg som usedvanlig kunnskapsrik.
7.Den ene definerer aldring som" en økt tilbøyelighet til å dø, eller et økende tap av livskraft med økende kronologisk alder, eller ved passeringen av livssyklus".
8.Den er kanskje kommet noe i vanry på grunn av noen skuespilleres tilbøyelighet til å forbedre dikterne.
9.Den norske debatten har hatt en tilbøyelighet til å samle seg om ytterpunktene.
10.Det blir også hevdet at kunstgjødsel forsurer skog og mark i tillegg til den sure nedbøren slik at plantene bl.a. får større tilbøyelighet til å oppta metalliske forbindelser av bl.a. aluminium og kadmium.
11.Det er ingen endelige løsninger på slike problemer, og i tvilstilfelle kan det nok gjøre seg gjeldende en viss tilbøyelighet til overbeskyttelse.
12.Det er også et annet uttrykk, hvor han korrigerer det sensualistiske bilde av mennesket som tabula rasa, i omstendighetenes vold, og gir det en slags aktiv innvendighet - det er hvor han sier at det danner seg i alle mennesker" en formørket tilbøyelighet til å skade hverandre" (un noir penchant a se nuire mutuellement).
13.Efter det NTB forstår, har EFkommisjonen nå en tilbøyelighet til å se fiskespørsmål handelen med fisk og fiskerettigheter i EFhavet - i sammenheng når det gjelder land som står utenfor EF.
14.Hadde trenere og ledere i toppdivisjonene vært klare over trenerens oppsigelsesvern, ville de kanskje vist større tilbøyelighet til å løse problemene på andre måter enn ved å sparke treneren.
15.Hun har forøvrig endel anerkjennende betraktninger om administrasjonens tilbøyelighet til å ta hensyn til de svakestes interesser.
16.I Reitgjerdetsakens kjølvann har det vært en stadig større tilbøyelighet til å utskrive tyngre klienter fra våre psykiatriske institusjoner, og et stort antall bostedsløse har efterhvert blitt overført til de sosiale distriktskontorer.
17.I annen" Discours" betrakter Rousseau denne tilbøyelighet som et onde eller en svakhet ; kanskje også i denne forstand er han, som det ofte er blitt hevdet, ikke fransk ?
18.Kierkegaards iakttagelse av at den etiske livsform er preget av en viss ensformighet antyder at forholdet mellom form og innhold på" Nebraska" kanskje er mere gjennomtenkt enn det enkelte har en tilbøyelighet til å tro ?
19.Men det er nettopp det vi ser som en tilbøyelighet både i denne sammenheng og i spørsmål om for eksempel menneskers adgang til adopsjon.
20.Norsk utenrikspolitisk debatt har hatt en ulykkelig tilbøyelighet til å fortape seg i formelle betraktninger om medlemskap og deltagelse i institusjoner.
21.Storstein så min tilbøyelighet til å bli for flink, for elegant, og ville motarbeide en slik utvikling, sier Vinjum og smiler gutteaktig.
22.UNGDOMMEN, som ofte mangler denne ballast, har derfor en tilbøyelighet til å fordele seg på ytterpartiene i større grad enn hva landsgjennomsnittet gjør.
23.Vi har en tilbøyelighet til å fokusere og overdrive uoverensstemmelsene snarere enn å finne frem til samlende løsninger, til å markere snarere enn å bygge bro.
24.Virkningen er imidlertid ikke lik for alle, det ser i stedet ut til at de gruppene som på forhånd har størst tilbøyelighet til voldsbruk, også er de som blir sterkest påvirket.
25.Å antyde noe annet kan gi assosiasjoner til høyst virksomme diktaturers tilbøyelighet til å pynte på det som er skjedd og stryke det som ikke passer.
26.Ønsket om å vise menneskenes tilbøyelighet til å skjule seg bak fasader, er også et fellestrekk hos disse kunstnerne.
27.Deres svakhet, kjære Watson, har alltid vært en tilbøyelighet til å trekke forhastede slutninger.
28.De er til stor skade når de gir efter for sin tilbøyelighet.
29.Denne tilbøyelighet har han til fulle i behold ved vår siste samtale før han blir internasjonal.
30.Det er en tilbøyelighet i den menneskelige natur.
Le tue ultime ricerche