Norvegese-Tedesco traduzione di tilkomme

La Traduzione della parola tilkomme da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tilkomme in tedesco

tilkomme
oppførendeverbo sich schicken, sich ziemen, sich gebühren
Termini derivati da tilkomme
Anagrammi di tilkomme
Altri esempi
1.Falstad - denne gamle kapteinsgården i Trøndelag, som ble guttehjem - og da krigen brøt ut, ble tatt av tyskerne som fangeleir, noe som meget snart utviklet seg til en vaskekte konsentrasjonsleir på linje med de aller verste i Tyskland, har ikke fått den plass i historien som burde tilkomme den.
2.Kanskje man burde tilby Statens Pensjonskasse tildelte krigsdekorasjoner hvis de også finner å tilkomme dem ?
3.Da vil pengene tilkomme vedkommende statskasse.
4.Med det regner vi med å tilkomme en aksjonærvalgt styrerepresentant i tilllegg til de to vi har i styret gjennom lov om bedriftsdemokrati.
Parole simili

 
 

tilkomme come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) tilkommetilkommendetilkommet
Indicativo
1. Presente
jegtilkommer
dutilkommer
hantilkommer
vitilkommer
deretilkommer
detilkommer
8. Perfetto
jeghar tilkommet
duhar tilkommet
hanhar tilkommet
vihar tilkommet
derehar tilkommet
dehar tilkommet
2. Imperfetto
jegtilkom
dutilkom
hantilkom
vitilkom
deretilkom
detilkom
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde tilkommet
duhadde tilkommet
hanhadde tilkommet
vihadde tilkommet
derehadde tilkommet
dehadde tilkommet
4a. Futuro
jegvil/skal tilkomme
duvil/skal tilkomme
hanvil/skal tilkomme
vivil/skal tilkomme
derevil/skal tilkomme
devil/skal tilkomme
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha tilkommet
duvil/skal ha tilkommet
hanvil/skal ha tilkommet
vivil/skal ha tilkommet
derevil/skal ha tilkommet
devil/skal ha tilkommet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle tilkomme
duville/skulle tilkomme
hanville/skulle tilkomme
viville/skulle tilkomme
dereville/skulle tilkomme
deville/skulle tilkomme
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha tilkommet
duville/skulle ha tilkommet
hanville/skulle ha tilkommet
viville/skulle ha tilkommet
dereville/skulle ha tilkommet
deville/skulle ha tilkommet
Imperativo
Affermativa
dutilkom
viLa oss tilkomme
deretilkom
Negativa
duikke tilkom! (tilkom ikke)
dereikke tilkom! (tilkom ikke)
Le tue ultime ricerche