Norvegese-Tedesco traduzione di tradisjon

La Traduzione della parola tradisjon da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tradisjon in tedesco

tradisjon
generellsostantivo Überlieferung [f]
Sinonimi per tradisjon
Termini derivati da tradisjon
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De kristne grunnverdier knyttes i vår kulturkrets nært sammen med det sett verdier om mennesket og forholdet mellom mennesker som er overlevert oss gjennom den kristne tradisjon.
2.Den store politiske uenighet om barnehavens formålsparagraf er neppe helt representativ for folks holdning til spørsmålet om barn bør få møte den kristne tradisjon også i barnehavene.
3.Det er forfatternes store fortjeneste at denne tradisjon og denne kontinuitet hamres inn gjennom denne bok.
4.Draumkvedets tradisjon er død. / Vi står fattigere tilbake. / Ordene svikter oss.
5.Man kan få inntrykk av at Firsch innledet en helt ny æra, og at den gamle tradisjon ikke har betydd noe som helst for utviklingen efter 1930.
6.Torvdagen" er blitt en tradisjon og ble iår arrangert for åttende gang.
7.Betyr det at De helst ser bort fra en tradisjon ?
8.Da jeg var yngre, gav skuespillere ofte opplesninger i Aulaen, en tradisjon som så å si er dødd ut.
9.De frivillige organisasjonenes innsats har en lang tradisjon i USA, og i alle år har flyktningene vært avhengig av den hjelp som er kommet fra den private sektor.
10.Den muntlige prosedyre har lang tradisjon i Norge ?
11.Derfor tror jeg vi må se i øynene at videovold er i ferd med å etablere seg som en tradisjon i ungdomsmiljøene, sier Wall.
12.Dernest er det ingen stor militær tradisjon i Norge sammenlignet med land som Tyskland, Frankrike og England.
13.Det er en kort gudstjeneste, bare ca. ti minutter, men det er blitt en tradisjon hos oss i Vestre Aker, og det er ofte de samme menneskene som kommer igjen.
14.Det er først og fremst den røde messehaglen som har tradisjon i Norge.
15.Det er her islamsk tradisjon er skapt.
16.Det er tradisjon hos oss at piker i puberteten får undervisning om sin egen kropp og forholdet til det annet kjønn av en kvinnelig slektning, vanligvis en tante eller bestemor.
17.Det er tradisjon og en egen barsk kultur i disse kafeveggene som har stor betydning for byens særpreg, mener Altern.
18.Det finnes en tradisjon i å ta hensyn til alder, geografiske forhold og delvis til yrke under en nominasjonsprosess.
19.Det finnes vel knapt en norsk tradisjon som er eldre enn knivkulturen, og det er på tide at vi gjør en innsats for å ta vare på den, sier knivmaker Hornslien, som bidrar med lekre, selvlagede modeller på utstillingen.
20.Det har ikke vært tradisjon her.
21.Det våger De å si i et land som kjennetegnes av manglende filosofisk tradisjon ?
22.Drømmen det her er tale om, har sitt utspring i en eldgammel tradisjon i Tyskland og kan følges tilbake til den syditalienske abbeden og" profeten" Joachim da Fiore fra ca. 1200.
23.Enda en luksus som nordmennene av tradisjon har påkostet seg er tosprogligheten.
24.Er det for tidlig å snakke om en norskamerikansk tradisjon i rosemaling ?
25.Flere utvalgsinnstillinger konkluderer med at dette neppe lar seg gjøre i fredstid, forutsatt at man ønsker å bevare HVs egenart som har lang tradisjon i Norge.
26.Folkehæren har en glorverdig tradisjon.
27.For det første får de være med på å befeste en tradisjon som har vært nokså gjennomhullet de siste 10årene.
28.Før 1940 var det en tradisjon her hjemme med å avvise og utvise jøder.
29.Gyldendal har en tradisjon i å gjøre fransk litteratur tilgjengelig for norske lesere.
30.Gyldendal har lang tradisjon i å utarbeide undervisningsmateriell, men vi har aldri presentert et opplæringsprodukt som er rettet mot så mange mennesker, sa Øiestad, under en pressekonferanse i Oslo torsdag.
Le tue ultime ricerche