Norvegese-Tedesco traduzione di trekke til

La Traduzione della parola trekke til da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

trekke til in tedesco

trekke til
generellverbo zuziehen
  fartverbo Tempo angeben für
Anagrammi di trekke til
Esempi con traduzione
Når folk begynner å trekke en sammenligning mellom seg og de andre som allerede har oppnådd en suksess, så er dette for dem en sterkt demotiverende faktor.
Når folk begynner å trekke en sammenligning mellom seg og de andre som allerede har oppnådd en suksess, så har det for dem en sterkt demotiverende effekt.
Sosialt samvær tretter meg ikke. Hvis stemningen er god, kan jeg godt delta i det fra morgen til kveld uten at jeg behøver midlertidig å trekke meg tilbake for å hvile.
Jeg kan godt tilbringe en helg for eksempel på hytta sammen med venner uten at jeg behøver å trekke meg tilbake og tilbringe tid for meg selv innimellom.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Assosiasjonsånden" er et av de sterkeste trekk i vår samfunnstradisjon, og Amnestys arbeidsgrupper rundt om i landet kan trekke til seg betydelige menneskelige ressurser dersom man" smir" nå.
2.STK møter fremtiden" skal skape et miljø og en organisasjon som har evnen til å trekke til seg og utvikle ny teknologi, sa Thoresen.
3.Biskop Andreas Aarflot bør trekke tilbake sitt tilbud om studiepermisjon til Høvikpresten Helge Hognestad, sier stortingsrepresentant Wenche Lowzow til Aftenposten.
4.Det vi i første omgang kan gjøre er å prøve å rette oppmerksomhet mot problemene og få en politisk opinion som kan presse de polske mydighetene til å trekke tilbake de rigorøse bestemmelsene.
5.Han gjorde det helt klart overfor statsminister Margaret Thatcher og forbundskansler Helmut Kohl at dersom en av de fem vestmaktene skulle være rede til å overta Namibia med alle dets problemer og dets finanser, er vi forberedt på å trekke tilbake alt innen to måneder, sa en talsmann for SydAfrikas ambassade i Bonn.
6.Hvis Sir Eric vinner valget, kan USA komme til å trekke tilbake all hjelp fra Grenada.
7.Med å legge til rette nye tomtearealer, vil vi kunne trekke til oss gode skattebetalere, sa Høyrepolitikeren.
8.Men mange frykter at OL vil trekke til seg kriminelle fra hele USA ?
9.Når vi er blitt en milliardbank på kort tid, vil det også bli lettere å trekke til oss de rette medarbeiderne på felter som valuta og fonds, sa Breivik om bankens fremtidige vekstfilosofi.
10.Å trekke tilbake en søknad om akkreditering vil nok ikke bli oppfattet som noen protest, sier pressetalsmann Geir Grung i UD til Aftenposten.
11.Afghanske geriljaledere, vestlige diplomater og militære observatører i den pakistanske grensebyen Peshawar er enige om at den splittede geriljabevegelsen sannsynligvis aldri vil kunne tvinge SovjetUnionen til å trekke tilbake sine 115 000 soldater mot sin vilje.
12.Akershus er et fylke som i motsetning til de fleste andre ikke behøver å pønske ut strategier for å trekke til seg turistene, men derimot ønsker å få dem til å stoppe.
13.Amerikanske politikere har truet med å trekke tilbake soldater fra VestEuropa og å kutte ned på bidragene til infrastrukturmidler dersom ikke de vesteuropeiske NATOland viser imøtekommenhet.
14.Avtalen krever også at SydAfrika skal trekke tilbake sin støtte til opprørsbevegelsen i Mocambique.
15.Bare de færreste regnet med at den samme mann kunne trekke til seg hovedstrømmen av velgere og vinne presidentvalget.
16.Byen føler seg så presset til å prøve å trekke til seg skattebetalere ved å bygge småhus med have.
17.Da Egypt i midten av 1950årene inngikk sin første våpenhandelavtale med Østblokken (sovjetiske våpen kjøpt via Tsjekkoslovakia), reagerte USA ved å trekke tilbake et løfte om økonomisk støtte til bygging av den store Aswandemningen.
18.Da jeg overtok, sa jeg - nærmest litt spøkefullt - at skulle vi tjene penger, måtte vi enten selge alt vi hadde og leie ut lokalene, eller vi måtte pusse opp radikalt og gjøre det om til en moderne bokhandel - og med det trekke til oss nye kunder.
19.De tre er i Namsretten blitt forpliktet til straks å trekke tilbake aksjonen.
20.De tre er i Namsretten blitt forpliktet til straks å trekke tilbake aksjonen.
21.Dem har vi i stor grad klart å trekke til oss.
22.Den henstiller samtidig til NAF å trekke tilbake boikotten mot Shell fordi samtlige selskaper har nå gått opp i pris.
23.Den krever at USA skal trekke tilbake de amerikanske raketter som nylig kom til VestEuropa, og stanse utplasseringen av andre.
24.Den som nok vil trekke til seg mest publikum, er naturligvis Grete Waitz.
25.Den teknologiske revolusjon vil kunne gjøre norsk tekstilindustri til en vekstindustri hvor lønnsomhet og skaperevne vil kunne trekke til seg kapital og investorer, og ikke minst menneskelige ressurser med høyt kompetansenivå, sa formannen i Tekstilfabrikkenes Forening, adm. direktør Svein Stoknes, på generalforsamlingen i Trondheim.
26.Det alene er neppe tilstrekkelig til å skape vellykkede bedrifter, men sikkert medvirkende til å trekke til seg personer og bedrifter med bærekraftige ideer og produkter.
27.Det andre som antagelig vil skje i årene fremover er at flere og flere løpere vil trekke til maraton, for i hvilken annen idrett kan man ende som nr. 10 og bli belønnet med 40 000 kroner ?
28.Det er en artikkel som Kristoffersen nå vil ha lest med større nytte enn glede og så skal han få lov til - gjerne skriftlig - å trekke tilbake utsagnet om at jeg har basert meg på gjetninger og spekulasjoner som" den arrogante mistenkeliggjører" jeg er.
29.Det er et felles alliert standpunkt at NATO vil kunne stanse sitt utplasseringsprogram, endre det eller endog trekke tilbake allerede utplasserte raketter, avhengig av de resultater man kommer frem til under forhandlingene.
30.Det synes klart at Oslo kommune ikke kan trekke tilbake tilbudet om bykassepensjon til ansatte som allerede har akseptert tilbudet.
Le tue ultime ricerche