Norvegese-Tedesco traduzione di tyde på

La Traduzione della parola tyde på da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tyde på in tedesco

tyde på
omenverbo bedeuten, versprechen, verheißen
  inntrykkverbo riechen nach
  tegnverbo deuten auf, weisen auf, eine Andeutung sein für, ein Zeichen sein für, ein Anzeichen sein für
  medisinverbo andeuten, vorschlagen
  vise noeverbo anzeigen, angeben
  være tegn påverbo hindeuten auf, erkennen lassen, suggerieren
Sinonimi per tyde på
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Avisoppslag i Nationen kunne tyde på at det ikke var tilfellet, men vi får håpe enda en gang at Kåre Kristiansen ikke på nytt har forlovet seg.
2.Men det kan tyde på at det ikke er så lett for Høyre å få til dette i praksis.
3.Så langt det er mulig å få oversikt over de konkrete virkninger av hovedelementene i den straksløsning kommisjonen har presentert, kan det tyde på at det vil føre til at opplegget reduserer skattesystemets betydning for inntektsutjevningen.
4.Bevegelsene kan tyde på at det går mot en avslutning på øvelsen.
5.Den som har fulgt med i avisene de siste ti dager, vil ha erfart at det ikke er kritikk det har manglet på, hvilket da skulle tyde på at det har skjedd og stadig skjer noe i Justisdepartementet, sa statsråden.
6.Det er fremkommet opplysninger som synes å tyde på at Misjonsalliansen har overgitt sitt største sykehus på Taiwan til kineserne ?
7.Dette kan tyde på at andre kriterier enn de" formelle", utdannelse og ansienitet, skal telle med.
8.Dette kan tyde på at det ikke er så forferdelige lenge siden det ble revet, sier Østmo.
9.Dette kan tyde på at gutter har et noe høyere forbruk enn jenter.
10.Dette kan tyde på en skrapet kasse, sa revisoren.
11.Kan den senere tids hendelser i SAS tyde på at selskapet ikke tar sikkerheten alvorlig nok ?
12.Klart det var, og det var verdifullt å få bekreftet det vi hele tiden har gått rundt og ment, nemlig at vi ikke var så dårlige som noen av resultatene fra Falun og Sveits kunne tyde på.
13.Lekkasjer i pressen de siste dager kan tyde på at Regjeringen allerede har fastlagt sitt syn i spørsmålet om håndteringen av Statoils fremtidige inntekter.
14.Mye kan tyde på at markedet i mai vil gå over i historien som en klassisk topp, sier han.
15.Siden ifjor på denne tid er antall sysselsatte øket med hele 56 000 personer, og det kan tyde på at vi vil få en sterkere vekst i sysselsettingen iår enn tidligere antatt, sa statsråden.
16.Situasjonen er ikke så svart som de nakne tall kan tyde på, mener de begge.
17.Talen inneholder ingen nye ideer eller konstruktive forslag som skulle kunne tyde på villighet fra USAs side til å oppgi sin kurs, som tar sikte på å oppnå dominans i verden, skriver Tass.
18.Valget av Konstantin Tsjernenko som ny partisjef i SovjetUnionen efter Jurij Andropov, kan tyde på at hovedlinjene i den sovjetiske politikk vil bli videreført, at utviklingen fortsatt vil bli preget av kontinuitet, fremholder statsminister Kåre Willoch overfor NTB.
19.Åge Hareide er en sterk mann, men han er ikke engasjert som trener slik enkelte avismeldinger kunne tyde på, understreker Bernt Roald.
20.1985budsjettet kan tyde på at myndighetene fremdeles ikke vet hvordan yrkesopplæringen bør håndteres.
21.Admiral Owren slår imidlertid fast at man ikke kan føre håndfaste beviser for at fremmede ubåter virkelig krenker norsk territorium i den grad som tallet på slike meldinger skulle tyde på.
22.At blandingen er variabel og at det har vært en erkjennelse av dette til stede, kan kanskje tittelen tyde på.
23.At bonden hadde med seg pistol, kan vel tyde på at han var innstilt på å" prøve livet", og at han kjente til at den som besøkte Vaterlands" restrasjoner", også måtte være forberedt på å bli utsatt for kriminalitet.
24.At den muligens var en erstatning for andre og enda dypere behov, kunne gårdsbestyrerdatteren Marias ledefylte høyspenning tyde på, overbevisende smertefullt fremstilt av Tone Danielsen.
25.At forhandlingene er utsatt kan tyde på en viss åpning for å få løst noen av de spesielle problemer i transportfagene.
26.At han har forlatt brannstedene fort, uten å avvente utviklingen, kan tyde på at vi ikke har med en virkelig pyroman å gjøre.
27.Autoritative NATOkilder fremholdt at flere tegn kan tyde på at den 52årige Mikhail Gorbatsjov står sterkest i arvefølgestriden - som kanskje allerede er avgjort.
28.Bakgrunnen for våpenfunnet er ukjent, men mye kan tyde på at det skjedde efter anvisning fra en eller flere av de arresterte.
29.Bare det skulle tyde på en viss forvirring om hvordan man bør gå frem for å vinne den tiltro som er helt nødvendig for at et parti skal blir noe mer enn en politisk døgnflue, for at de velgere man tar sikte på å vinne, skal se seg tjent med partiet.
30.Blir det flertall for forslaget fra biskop Aarflot, noe oppslutningen i Verdensforbundets eksekutivkomite kan tyde på, blir de to sydafrikanske kirker innvilget en siste betenkningstid.
Le tue ultime ricerche