Norvegese-Tedesco traduzione di uholdbar

La Traduzione della parola uholdbar da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uholdbar in tedesco

uholdbar
teoriaggettivo unhaltbar
  resonnerendeaggettivo nicht stichhaltig
  posisjonaggettivo unhaltbar
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det avgiftsfrie salget av kosmetiske produkter skaper allerede idag en uholdbar situasjon for norske parfymerier, og ventes ved et utvidet salg å føre til tap av mange arbeidsplasser - først og fremst for kvinner", heter det i brevet til finanskomiteen.
2.Aksjonsuken retter seg i første rekke mot Statens manglende ansvar overfor en uholdbar situasjon i helsesektoren, og hvilke konsekvenser dette vil få for den praktiske opplæring av sykepleierstudenter, sier Vigdis Saure, leder i LNS.
3.At vi nå må ha forelesninger i Klingenberg kino, viser hvilken uholdbar situasjon vi er kommet opp i efter at Kultur og vitenskapsdepartementet ikke vil begrense adgangen til det juridiske fakultet i Oslo, sier formann Per Harald Gjerstad i studentutvalget.
4.Bestemmelsen om at hotell og restaurantbedrifter skal betale ni prosent mer for brennevin fra Vinmonopolet enn vanlige kunder, er uholdbar for næringen.
5.Den oppfatning at man dømmer Skattekommisjonens meget nyttige arbeide nord og ned ved at man kommer frem til en annen vektlegging av de enkelte faktorene, er uholdbar.
6.Denne kontrollpraksis er helt uholdbar, fremholder Høyres Børre Rognlien, medlem av Stortingets samferdselskomite og spesielt engasjert i problemet med tiltagende sniking på kollektive transportmidler.
7.Det er nemlig en helt uholdbar situasjon når politiadjutanter må gå ned 35 00040 000 kroner i lønn for å bli statsadvokatfullmektiger, sier Barkenæs.
8.Det vil føre til en helt uholdbar situasjon dersom Grødahl vender tilbake til Tromsdal skole.
9.En uholdbar situasjon, konstaterte lege Frode Rekve på Nordseter.
10.Jeg ser ingen annen utvei enn å fremme forslag om adgangsbegrensning av det juridiske studiet ved Universitetet i Oslo, eftersom tilstanden nå er blitt uholdbar.
11.Jeg ønsker som sagt ikke å slutte her, men forstår at situasjonen blir uholdbar hvis man ikke kan finne en løsning.
12.Man klarer kun å ta seg av de som er aller sykest, akutt syke, og det er en klanderverdig og uholdbar situasjon å jobbe i, sier sykepleierne i sin rapport.
13.Situasjonen er helt uholdbar - vi kan ikke bare fortsette å forsyne køen av arbeidsledige med nye akademikere.
14.Situasjonen er uholdbar, forteller omsorgskonsulent Tone Eidsvold.
15.Situasjonen er uholdbar, sier foreldre til kreftsyke barn.
16.Situasjonen er uholdbar for oss som bor utenfor byen.
17.Situasjonen er uholdbar slik den er idag.
18.Situasjonen på skolen er ganske enkelt uholdbar, understreker Stavnes.
19.Vi er nesten over i engelske tilstander, og vi er kommet i en uholdbar situasjon, sa Haraldseth, som fremholdt at spørsmålet er blant de viktigste å diskutere i tiden fremover.
20.Vår arbeidssituasjon er i ferd med å bli uholdbar.
21.Bakgrunnen er et felles utspill fra Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Rød Valgallianse og Venstre, hvor det heter at dagens praksis er uholdbar.
22.DETTE er skremmende og forteller om en fullstendig uholdbar tilstand.
23.Dagens bemanningssituasjon for P2 betegnes som uholdbar og det budsjetteres med 41 nye stillinger, programmedarbeidere, teknikk og administrasjon, fordelt på femten i P2s hovedkontor i Trondheim, fjorten i Oslo og tolv i distriktskontorene.
24.De fysiske forhold sliter psykisk, og situasjonen er uholdbar, mener Britt B. Lode.
25.De første hundrer av håndlagede mursteiner som ligger stablet opp her, forteller at situasjonen er blitt uholdbar og at den eneste fornuftige løsning ære være fornuften - er at folk bygger sin første skole med sine egne hender, for så å vente med spenning på at den første læreren skal komme.
26.De i den norske debatten som har sagt at dersom USA og VestEuropa skulle skille lag, så måtte Norge" følge USA", kunne neppe få slått klarere fast hvor feilaktig og politisk uholdbar deres mangelfulle analyse var.
27.Det beklagelige er at det blir en uholdbar ordning for pasientene, som får mye ekstra bryderi med å innkassere pengene, påpeker Lund.
28.Det er efterhvert blitt klart at dette er en uholdbar forenkling.
29.Det er en forvridd og uholdbar fremstilling.
30.Det er en uholdbar forhandlingssituasjon at motparten ved forhandlingsbordet og under megling viker unna for sitt arbeidsgiveransvar og overlater til et utenforstående organ å fastsette de nye tariffavtalene.
Le tue ultime ricerche