Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave undervisningstime. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Efter tre dagers betenkningstid gir han oss lov til å komme tilbake for å fotografere i en undervisningstime, vi kan selv velge hvilken.
2.En undervisningstime for 2530 elever i 16 til 18årsalderen krever som regel 34 forskjellige opplegg.
3.Formannskapet støttet igår en ide om å endre den ukentlige konferansetimen til en vanlig undervisningstime.
4.Når det gjelder grunnskolen lå de danske, finske og norske omkostningene på 5080 prosent av de svenske, uansett om man regner pr. elev eller undervisningstime.
5.Under formannskapets behandling igår mente politikerne spontant at en god løsning vil være å omgjøre den ukentlige konferansetimen til en vanlig undervisningstime.
6.En annen organisasjon for voksenopplæring her i byen regner med at en undervisningstime koster 350 kroner.
7.Regnet pr. undervisningstime er dette nesten like meget som hva Sverige setter inn i sin grunnskoleundervisning - på toppen av verdensstatistikken.
8.Til tross for disse betydelige meroppgaver som skolen er blitt stilt overfor, har det ikke blitt frigjort en eneste undervisningstime til å dvele ved disse.