Norvegese-Tedesco traduzione di utforske

La Traduzione della parola utforske da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utforske in tedesco

utforske
undersøkeverbo forschen, untersuchen
Sinonimi per utforske
Termini derivati da utforske
Anagrammi di utforske
Esempi con traduzione
Menneskesinnet er i stand til å utforske naturens lover.
Vandrende gjennom jungelen av mine minner, jeg prøver å utforske min dyster sjel.
Altri esempi
1.Dataprogrammer som lar oss prøve spille, undersøke, utforske - hva som blir konsekvensen av økologiske forandringer, politiske systemer, diplomatisk taktikk, anvendelsen av moderne teknologi - og lar oss gjøre dette sammen med andre mennesker alt dette gjør meg til optimist !
2.Tiden er forbi da en mann kunne reise ut på egenhånd og utforske nytt land.
3.Utforske mer enn å forsvare ?
4.Både vitenskapsmenn og kunstnere har kunnet begynne å utforske mulighetene fenomenet gir.
5.Den norske Dostojevskijkjenneren håper at hans bok kan inspirere en og annen til å utforske den russiske skyld, soningog lidelsesdikteren nærmere.
6.Denne Disneyproduksjon om en biolog som sendes til Canadas isøde for å utforske ulvestammenes trusel mot rensdyrene, er blitt til under ekstremt vanskelige forhold og ble et fysisk slit for Charles Martin Smith, som er biologen Tyler og virkelig opplever de strabaser vi får følge med på.
7.Derfor trengte kirurgene et laboratorium hvor de kunne ta med seg problemer fra klinikken og utforske dem eksperimentelt, forklarer Amundsen.
8.Det går så langt tilbake som til den danske oppdagelsesreisende Jonassen Bering, som fikk i oppdrag av Peter den store å utforske Aleutene og fikk stredet oppkalt efter seg.
9.Det kan være modigere å utforske denne verden enn å gå ut med børsa for å slåss mot andre.
10.Det rykker i skistøvlene efter å utforske for deg uvante løyper.
11.Endelig skal Riksantikvarens folk utforske Trondhjems og Strindens Sparebanks byggetomt på hjørnet av Dronningensgate og Krambugaten, med start 18. juni.
12.For Tellnes er ekspert på å utforske metalltrykkets mange muligheter, han ser det som en oppgave å føre arven efter Rolf Nesch videre.
13.For meg er det viktig å utforske det underbevisste - belyse det som skjer i menneskesinnet og som ord ikke kan forklare.
14.For å utforske Norge, treffe våre eksotiske landsmenn i naturlige omgivelser.
15.Fremdeles drar hun på ukelange ekspedisjoner i jungeln for å hilse på indianerne eller utforske Mayaruiner.
16.Hensikten med ballongslippet er å utforske fenomener tilknyttet Nordlysaktiviteten.
17.Humor, ironi, gjøgleri er et utmerket redskap til å utforske sider ved våre liv.
18.Hun fant det aktuelt å utforske hvordan faunaen var oppstått på en oseanisk øy det vil si en øy som var oppstått ved vulkanutbrudd fra havets bunn og som måtte være helt steril fra begynnelsen.
19.Husk, det krever langvarig innsats og en meget stor kapital når man skal utforske nye medikamenter.
20.I Chateau Neuf stiller han alene, så det skal bli god anledning til å utforske hans eminente gitarteknikk på de forskjelligste varianter av instrumentet.
21.I Sverige er man også i gang med å utforske denne metodikken, og det er samarbeide over grensene om forskningen.
22.I sluttdokumentet fra FNs 2. spesialsesjon for nedrustning oppfordres medlemslandene til å utforske mulighetene for en omstilling fra militær produksjon til sivil, og rapportere tilbake til FN.
23.Jeg er svært glad for at flere norske arkeologer skal få anledning til å utforske Maldivenes historie.
24.Kanskje du har lyst til å gå i fotsporene til Brødrene Dal og utforske Overflodens mystiske kriker og kroker ?
25.Knut Dahls arbeide med å utforske laksens biologi ble fortsatt og utvidet.
26.Man oppmuntrer til å utforske personlige temaer fremfor å tenke kommersielt.
27.Men det er musikk som tåler nært bekjentskap, som man kan leve med og utforske, rik som den er på nyanser, på respekt for både stillhet, melodi og lyd.
28.Men potensialet er langt større, og ASEA akter å utforske mulighetene.
29.Noe av hensikten med det forestående tribunalet er derfor nettopp å sette søkelyset på det mangelfulle tilbudet til voldtatte kvinner innen vårt retts og helsevesen, samtidig som man ønsker å utforske nye hjelpe og støttetiltak for voldtektsofrene.
30.Ofrene, som alle var italienere, var i ferd med å utforske en ny utforløype sammen med seks andre skiløpere da sneskredet begravede dem, fremholdt politiet.
Parole simili

 
 

utforske come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) utforskeutforskendeutforsket
Indicativo
1. Presente
jegutforsker
duutforsker
hanutforsker
viutforsker
dereutforsker
deutforsker
8. Perfetto
jeghar utforsket
duhar utforsket
hanhar utforsket
vihar utforsket
derehar utforsket
dehar utforsket
2. Imperfetto
jegutforsket
duutforsket
hanutforsket
viutforsket
dereutforsket
deutforsket
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde utforsket
duhadde utforsket
hanhadde utforsket
vihadde utforsket
derehadde utforsket
dehadde utforsket
4a. Futuro
jegvil/skal utforske
duvil/skal utforske
hanvil/skal utforske
vivil/skal utforske
derevil/skal utforske
devil/skal utforske
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha utforsket
duvil/skal ha utforsket
hanvil/skal ha utforsket
vivil/skal ha utforsket
derevil/skal ha utforsket
devil/skal ha utforsket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle utforske
duville/skulle utforske
hanville/skulle utforske
viville/skulle utforske
dereville/skulle utforske
deville/skulle utforske
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha utforsket
duville/skulle ha utforsket
hanville/skulle ha utforsket
viville/skulle ha utforsket
dereville/skulle ha utforsket
deville/skulle ha utforsket
Imperativo
Affermativa
duutforsk
viLa oss utforske
dereutforsk
Negativa
duikke utforsk! (utforsk ikke)
dereikke utforsk! (utforsk ikke)
Le tue ultime ricerche