Norvegese-Tedesco traduzione di utløp

La Traduzione della parola utløp da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utløp in tedesco

utløp
vannsostantivo Ausgang [m]
  kjenslersostantivo Ablenkung [f], Entspannung [f]
Sinonimi per utløp
Termini derivati da utløp
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Sjelden har vel barnlig kreativitet og spontan fantasi fått friere utløp enn på Vigelandmuseet i forrige uke, der et sekstitalls barn i alderen syv til tolv fikk boltre seg omtrent som de ville med leire og honningluktende farvestift.
2.Alle som har tegnet seg innen fristens utløp vil få aksjer, opplyser kontorsjef Gunvor Ramnefjell i Bergen Banks verdipapirseksjon til Aftenposten.
3.Den tyske nordflåten har naturligvis forsvaret av Østersjøen og dens utløp og forsvaret av Nordsjøen og Norskehavet som sine oppgaver.
4.Derimot får vi utløp for våre aggresjoner.
5.Det finnes ingen primær trang til små piker hos ham, men det er de han er blitt stående igjen med når han ikke har fått utløp for sine normale lyster på vanlig måte, sa den rettspsykiatriske sakkyndige.
6.Efterpå viste det seg at handlingen ikke skyldtes misnøye med noe han hadde opplevet på skjermen, men rett og slett mannens behov for å få utløp for latent aggresjon - og rette denne mot en såkalt kjendis.
7.En av årsakene til den store usikkerhet er at så mange av kreditorene ikke har latt høre fra seg innen svarfristens utløp.
8.Endel av kreditorene i Horten Verft, som tidligere har svart nei til å akseptere forslaget til frivillig akkord, samt kreditorer som ikke hadde svart innen fristens utløp, har nå svart ja.
9.Er det nok å ha en etisk bevissthet, må den ikke finne utløp i praktisk politikk ?
10.Funksjonstiden min som formann i Det kriminalitetsforebyggende råd utløp 15. mars og justisminister Mona Røkke har ennå ikke reoppnevnt rådet.
11.Inntaksreglene for neste skoleår burde være klar ved søknadsfristens utløp, da ville elevene ha bedre forestillinger om hva som kreves i poengsum for å komme inn ; da ville de vite hva de har å holde seg til, sier Håvard Grjotheim, inntaksleder hos skolesjefen i Oslo.
12.Jeg ble tatt til fange 14. november ved det søndre utløp av Salangpasset.
13.Men hva vil skje hvis dataselskapet ikke skifter navn innen fristens utløp ?
14.Og en anke vil være avgitt i det øyeblikk den er lagt i en postkasse innen fristens utløp, uavhengig om forsendelsen så vil bli liggende i Postverket og ikke bragt ut, sier fungerende regjerningsadvokat Sverre Østensvik.
15.Vi har merket oss reaksjonene på utkastet og regner med at Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund i likhet med andre høringsinstanser kommer med sine skriftlige uttalelser innen høringsfristens utløp 31. mars.
16.Vi jobber hardt for også å få med medleylaget, som var påmeldt før fristens utløp fredag den 13. juli, sa Truls Gerhardsen, formann i svømmeutvalget, til Aftenposten søndag kveld.
17.113 skildringer og reportasjer, selvopplevde beretninger og miljø eller tidsbilder innenfor dokumentarrammen har juryen lest igjennom, efter at fristen utløp 1. februar.
18.15. juni utløp ansøkningsfristen.
19.1984 ser ut til å bli rekordår for Sydenreiser, man regner med at over 500 000 nordmenn vil ha reist på charterferie iår ved årets utløp.
20.22 timer efter at meglingsfristen for stat og kommune utløp, var det fortsatt megling i kommunesektoren.
21.40 prosent betales ved tegningsfristens utløp, mens resten betales sommeren 1985 og våren 1986.
22.Akvarieselskapet har nå planene klare for en 7500 kvadratmeter stor bygning ved Fiskvollbukten ved Ljanselvens utløp.
23.All ungdom mellom 16 og 20 år oppfordres til å melde seg på innen påmeldingsfristens utløp, som er 1. oktober.
24.Allerede ivår kontaktet velforeningen veivesenet, som på ingen måte hadde noe i mot at skolebarn lot sine dekorative ferdigheter få fritt utløp.
25.Ankefristen utløp igår.
26.Anmeldelsesfristen utløp 1. mai, men det er anledning til å melde seg på mot et tilleggsgebyr helt frem til starten i Trondheim.
27.Ansøkningsfristen utløp sist fredag, og styret vil på et møte førstkommende mandag diskutere den videre saksbehandling.
28.Antall passasjerer på rutene mellom SørNorge og de tre nordligste fylkene økte i driftsåret 1983 / 84, som utløp 30. september, med mellom ni og 11 prosent.
29.Ashkenazys utspill får stadig flere til å riste på seg og gi utløp for sin indignasjon.
30.At vi alle trenger å få utløp for fortrengt aggresjon er kjent nok, spørsmålet er bare hvem vi rammer med våre private små hevnaksjoner.
Le tue ultime ricerche