Norvegese-Tedesco traduzione di utstå

La Traduzione della parola utstå da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utstå in tedesco

utstå
innvirkningverbo erleiden
  verkverbo erleiden, ertragen, erdulden, aushalten
  mental tilstandverbo aushalten, ausharren, durchhalten
  problemverbo durchmachen
Sinonimi per utstå
Termini derivati da utstå
Anagrammi di utstå
Altri esempi
1.Første gang jeg så meg selv på lerretet, kunne jeg ikke utstå synet.
2.Intervjuer er bortkastet tid, kan ikke utstå dem, sier han.
3.Nå er det blitt hevdet at alternativet for barna i disse bedriftene vil være å trekke på gaten eller på andre måter utstå en enda verre tilværelse enn i fabrikkene for å kunne overleve ?
4.Da Aftenposten gikk i trykken igår kveld, var situasjonen den at Arbeiderpartiet og de tre regjeringspartier hadde fått Regjeringen med på at den endelige fordeling av eierandeler mellom Statoil og Staten på olje og gassfeltene Heimdal, Troll, Sleipner, Gullfaks og Oseberg skulle utstå til høsten.
5.De folkevalgte ønsker å la presentasjonen utstå til man kjenner det endelige opplegg for kommuneøkonomien i forslaget til statsbudsjett.
6.Den vurderingen må utstå til Dagens Bok kommer i gang til høsten.
7.Derimot er det enighet i komiteen om at den konkrete fordeling mellom Statoil og Staten på feltene Heimdal, Oseberg, Troll, Gullfaks og Sleipner skal utstå til høsten og baseres på en stortingsmelding fra Regjeringen.
8.Det er alt dette maset om" de myke menn" han ikke kan utstå.
9.Det er til å utstå.
10.Det sier seg selv at alle saker ikke kan bli like samvittighetsfullt gjennomdrøftet og behandlet og at endel rett og slett må utstå til neste sesjon.
11.Dette kan bl. a. bety at alle investeringsoppgaver og byggeprosjekter enten det gjelder barnehaver, skoler, sykehjem eller samarbeidstiltak med fylkeskommunen må utstå de nærmeste tre år.
12.En 33 år gammel tobarnsmor ble myrdet med kaldt blod i sykehussengen fordi to yngre anestesileger ikke kunne utstå sin overordnede !
13.For lenge har Glippe måttet utstå savnet av stemplingsuret.
14.HVA er det for nesten overnaturlige krefter som lar enkelte mennesker utstå alle farer og strabaser i en slik tid ?
15.Ikke minst vil dette være tilfelle under de nåværende økonomiske forhold, hvor selv en rekke presserende oppgaver må utstå i påvente av bedre tider.
16.Imidlertid lyktes det altså å komme frem til enighet på borgerlig side, ikke minst fordi Regjeringen gikk med på å la den konkrete fordeling mellom Staten og Statoil på de fem nevnte felter utstå til høsten.
17.Jeg stiller meg undrende til at boken er blitt en så stor internasjonal suksess, og sammenligningen med le Carre får utstå til vi ser om Londonadvokaten har mer å fare med.
18.Man burde i denne sammenheng også ha kommentert de talløse forslag til helsekost, men det lar jeg utstå.
19.Med de kortere somre man må utstå nordenfjells, er det innlysende at de vitaminer man får gjennom trøndermelk, er betydelig forringet sammenlignet med våre østlandske melkevitaminer.
20.Men man kan vel på den annen side fremholde at når galt først er fatt, er det en ganske gunstig bivirkning ved de mottiltak som treffes, at man får utrettet en god del kulturvernarbeide som ellers sannsynligvis hadde måttet utstå.
21.Mens behandlingen av pensjonen til Arne Treholt efter Grunnloven må utstå til" næste Storthing" til høsten, vil Stortinget allerede nå i vårsesjonen ta opp Treholts lønnssak.
22.Når vi vet at denne toppen er et av de fineste utsiktspunkter i hele landet i klarvær, lot vi besøket utstå til en annen gang.
23.Regjeringen har av den grunn funnet at en senking av aldersgrensen til 19 år må utstå inntil videre.
24.Selv var han ikke utdannet kokk, så han sendte sin kone på kjøkkenet for å diske opp med maten til rutebuss - passasjerene som kom og gikk på Platanes - hotellets bistro. men Jean - Baptiste Troisgros - som elsket vinen og maten fra sitt hjemlige Burgund, men ikke kunne utstå fete sauser og for mye borkastet pynt på serveringsfatene - hadde ambisjoner om å lage en skikkelig restaurant.
25.Skal en gjennom årtier utstå den beintøffe konkurransen i seriebladenes stripes, er egenskaper som intetkjønn og evne til bevegelse ved hjelp av indre strømninger utvilsomt gode å besitte.
26.Spenningen mellom det å forkynne klart og å forkynne rent er ingen lett spenning å utstå, sa biskop Andreas Aarflot.
27.Steenbuch mot foreslo videre at spørsmålet om soneskilting skal utstå til erfaringsrapporten fra trafikkreguleringen på Eiksmarka / Østerås foreligger.
28.Men jeg tror at de aller fleste elsker sitt land og ikke kan utstå tanken på aldri å få se det igjen.
29.De folkevalgtes tendens til allerede nå å ty til tilleggsbevilgninger står i sterk kontrast til bystyrets eget budsjettvedtak der det blant annet heter at tilleggsbevilgninger bare må gis når det er nødvendig og at en ønskelig bevilgning må utstå til neste ordinære budsjettbehandling.
30.De mener at spørsmålet bør utstå til man har vunnet mer erfaring.
Parole simili

 
 

utstå come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) utståutståendeutstått
Indicativo
1. Presente
jegutstår
duutstår
hanutstår
viutstår
dereutstår
deutstår
8. Perfetto
jeghar utstått
duhar utstått
hanhar utstått
vihar utstått
derehar utstått
dehar utstått
2. Imperfetto
jegutstod
duutstod
hanutstod
viutstod
dereutstod
deutstod
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde utstått
duhadde utstått
hanhadde utstått
vihadde utstått
derehadde utstått
dehadde utstått
4a. Futuro
jegvil/skal utstå
duvil/skal utstå
hanvil/skal utstå
vivil/skal utstå
derevil/skal utstå
devil/skal utstå
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha utstått
duvil/skal ha utstått
hanvil/skal ha utstått
vivil/skal ha utstått
derevil/skal ha utstått
devil/skal ha utstått
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle utstå
duville/skulle utstå
hanville/skulle utstå
viville/skulle utstå
dereville/skulle utstå
deville/skulle utstå
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha utstått
duville/skulle ha utstått
hanville/skulle ha utstått
viville/skulle ha utstått
dereville/skulle ha utstått
deville/skulle ha utstått
Imperativo
Affermativa
duutstå
viLa oss utstå
dereutstå
Negativa
duikke utstå! (utstå ikke)
dereikke utstå! (utstå ikke)
Le tue ultime ricerche